Prislister

Priser i nyt kundeprogram fra 1. april 2022

Hvad betaler du for at være kunde i Jyske Bank?
Dine priser afhænger af dit samlede forretningsomfang hos os. Du vil blive kunde i en af kategorierne:

  • Jyske Hverdag – til dig med samlet forretningsomfang under 250.000 kr.
  • Jyske Plus – til dig med samlet forretningsomfang på 250.000 - 1.500.000 kr.
  • Jyske Premium – til dig med samlet forretningsomfang på over 1.500.000 kr.

Se her, hvordan vi beregner forretningsomfang

Vær opmærksom på
Priserne gælder ikke for Private Banking-kunder. Hvis du er under 30 år, har du unge-fordele med andre priser.

Prisoverblik Jyske Hverdag Jyske Plus Jyske Premium
Pris for at være kunde inkl. netbank og mobilbank - pr. måned (betales pr. kvartal) 40 kr. 0 kr. 0 kr.


Betalingskort Jyske Hverdag Jyske Plus Jyske Premium
Visa/Dankort – årlig kortpris1 350 kr. 350 kr. 0 kr.
Dankort – årlig kortpris 200 kr. 200 kr. 0 kr.
Visa Debit og Visa Mobil – årlig kortpris 150 kr. 0 kr. 0 kr.
Visa Credit – årlig kortpris 200 kr. 0 kr. 0 kr.
Visa Credit med forsikring – årlig kortpris 1.000 kr.
Heraf udgør selve
betalingskortet 200 kr.
800 kr.
Heraf udgør selve
betalingskortet 0 kr.
350 kr.
Heraf udgør selve
betalingskortet 0 kr.
Visa Credit Platinum – årlig kortpris 550 kr. 450 kr. 350 kr.
Visa Credit Platinum med forsikring – årlig kortpris 1.700 kr.
Heraf udgør selve
betalingskortet 550 kr.
1.400 kr.
Heraf udgør selve
betalingskortet 450 kr.
1.095 kr.
Heraf udgør selve
betalingskortet 350 kr.
Familiekort til Visa Credit og Visa Credit Platinum – årlig kortpris 100 kr. 0 kr. 0 kr.
Jyske Priority Pass-medlemskab (tilkøb til Visa Debit/Credit) – pr. år2 300 kr. 150 kr. 100 kr.
Jyske Kortdesigner – pr. kort 100 kr. 50 kr.
25 kr.
1Lukket for nye bestillinger
2Prisen for loungeadgang er 245 kr. pr. besøg og er ikke inkluderet i prisen for Jyske Priority Pass-medlemskabet


Betalinger og overførsler i netbank og mobilbank (pr. stk) Jyske Hverdag Jyske Plus Jyske Premium
Betaling af indbetalingskort 4 kr. 2 kr. 0 kr.
Standardoverførsel til andre konti i Jyske Bank og andre indenlandske pengeinstitutter 2 kr. 0 kr. 0 kr.
Straksoverførsel til konti i andre indenlandske pengeinstitutter – op til 25.000 kr. 4 kr. 2 kr. 0 kr.
Straksoverførsel til konti i andre indenlandske pengeinstitutter – over 25.000 kr. 10 kr. 10 kr. 10 kr.
SEPA-overførsel 2 kr. 0 kr. 0 kr.
Overførsel til konto i udlandet 60 kr. 50 kr. 40 kr.


Kontanter (pr. ekspedition) Jyske Hverdag Jyske Plus Jyske Premium
Hævning af kontanter i andre danske pengeautomater3 15 kr. 15 kr. 10 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater og pengeinstitutter3 15 kr. 15 kr. 10 kr.
Køb og salg af euro i Jyske Banks pengeautomater3 40 kr. 30 kr. 20 kr.
Køb af kontant valuta 60 kr. 45 kr. 45 kr.
3Gælder ikke Visa Credit

 

Priser for unge 18-29 år fra 1. april 2022

Hvad betaler du for at være kunde i Jyske Bank?
Som ung i Jyske Bank er du kunde i en af de tre kategorier i vores kundeprogram, men får samtidig en række særlige priser. Priserne gælder for dig, når du er mellem 18 og 29 år og er markeret med gråt i prislisten.

Din kundekategori afhænger af dit samlede forretningsomfang hos os. Du vil blive kunde i en af kategorierne:

  • Jyske Hverdag – til dig med samlet forretningsomfang under 250.000 kr.
  • Jyske Plus – til dig med samlet forretningsomfang på 250.000 - 1.500.000 kr.
  • Jyske Premium – til dig med samlet forretningsomfang på over 1.500.000 kr.

Se her, hvordan vi beregner forretningsomfang

Prisoverblik Ung-kunde i Jyske Hverdag Ung-kunde i Jyske Plus Ung-kunde i Jyske Premium
Pris for at være kunde inkl. netbank og mobilbank - pr. måned (betales pr. kvartal) 0 kr. 0 kr. 0 kr.


Betalingskort Ung-kunde i Jyske Hverdag Ung-kunde i Jyske Plus Ung-kunde i Jyske Premium
Visa/Dankort – årlig kortpris1 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Dankort – årlig kortpris 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Visa Debit og Visa Mobil – årlig kortpris 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Visa Credit – årlig kortpris 200 kr. 0 kr. 0 kr.
Visa Credit med forsikring – årlig kortpris 1.000 kr.
Heraf udgør selve
betalingskortet 200 kr.
800 kr.
Heraf udgør selve
betalingskortet 0 kr.
350 kr.
Heraf udgør selve
betalingskortet 0 kr.
Visa Credit Platinum – årlig kortpris 550 kr. 450 kr. 350 kr.
Visa Credit Platinum med forsikring – årlig kortpris 1.700 kr.
Heraf udgør selve
betalingskortet 550 kr.
1.400 kr.
Heraf udgør selve
betalingskortet 450 kr.
1.095 kr.
Heraf udgør selve
betalingskortet 350 kr.
Familiekort til Visa Credit og Visa Credit Platinum – årlig kortpris 100 kr. 0 kr. 0 kr.
Jyske Priority Pass-medlemskab (tilkøb til Visa Debit/Credit) – pr. år2 300 kr. 150 kr. 100 kr.
Jyske Kortdesigner – pr. kort 0 kr. 0 kr.
0 kr.
1Lukket for nye bestillinger
2Prisen for loungeadgang er 245 kr. pr. besøg og er ikke inkluderet i prisen for Jyske Priority Pass-medlemskabet


Betalinger og overførsler i netbank og mobilbank (pr. stk) Ung-kunde i Jyske Hverdag Ung-kunde i Jyske Plus Ung-kunde i Jyske Premium
Betaling af indbetalingskort 2 kr. 2 kr. 0 kr.
Standardoverførsel til andre konti i Jyske Bank og andre indenlandske pengeinstitutter 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Straksoverførsel til konti i andre indenlandske pengeinstitutter – op til 25.000 kr. 2 kr. 2 kr. 0 kr.
Straksoverførsel til konti i andre indenlandske pengeinstitutter – over 25.000 kr. 10 kr. 10 kr. 10 kr.
SEPA-overførsel 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Overførsel til konto i udlandet 50 kr. 50 kr. 40 kr.


Kontanter (pr. ekspedition) Ung-kunde i Jyske Hverdag Ung-kunde i Jyske Plus Ung-kunde i Jyske Premium
Hævning af kontanter i andre danske pengeautomater3 15 kr. 15 kr. 10 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater og pengeinstitutter3 15 kr. 15 kr. 10 kr.
Køb og salg af euro i Jyske Banks pengeautomater3 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Køb af kontant valuta 0 kr. 0 kr. 0 kr.
3Gælder ikke Visa Credit


Øvrige priser for Ung-kunder Alle Ung-kunder
Kundebudget på kundens foranledning 0 kr.

 Gældende priser

Jyske Bank og Jyske Realkredit yder rabat eller særlige fordele til bestemte persongrupper.