Aktier, investeringsbeviser og certifikater

Danske, svenske, norske og finske
Standardpris
0,75%
Min. 175 kr. Maks. 500 kr.
Til og med 100.000 kr.
0,50%
Over 100.000 kr.
Jyske Private Banking
0,25 - 0,50%
Jyske Bank Aktier
Standardpris
0,75%
Maks. 500 kr.
Til og med 100.000 kr.
0,50%
Over 100.000 kr.
Jyske Private Banking
0,25 - 0,50%
Øvrige lande1
Standardpris
1,50%
Min. 500 kr. Maks. 1.000 kr.
Til og med 100.000 kr.
1,00%
Over 100.000 kr.
Jyske Private Banking
0,50-1,00%
1Evt. børsskat og stempelafgift udspecificeres på den endelige handelsnota.

Obligationer

Danske obligationer og skatkammerbeviser
Standardpris
0,15%
Min. 175 kr. Maks. 3.000 kr.
Til og med 3.000.000 kr.
0,10%
Over 3.000.000 kr.
Jyske Private Banking
0,05-0,10%
Udenlandske obligationer
Standardpris
0,25%
Min. 500 kr.
Jyske Private Banking
0,125-0,25%

Til top

Warrants

Kurtage
1,50%
Min. 250 kr. Maks. 500 kr.
Til og med 100.000 kr.
0,75%
Over 100.000 kr.

Til top

Noterede tegningsretter

Danske, svenske, norske og finske
Standardpris
1,00%
Min. 100 kr.
Jyske Private Banking
0,25-0,50%
Øvrige lande
Standardpris
1,50%
Min. 100 kr.
Jyske Private Banking
0,50-1,00%

Til top

Unoterede aktier og tegningsretter

Danske og svenske
Standardpris
1,50%
Min. 100 kr.
Jyske Private Banking
0,25-0,50%
Øvrige lande
Standardpris
1,75%
Min. 1.500 kr.
Til og med 100.000 kr.
1,50%
Over 100.000 kr.
Jyske Private Banking
0,50-1,00%

Til top

Handel med unoterede kapitalandele til/fra pensionsdepot

Unoterede aktier eller anpartsbeviser1
1,75%
Min. 1.500 kr. Maks. 2.500 kr.
1Beregnes ud fra højeste værdi af enten nominel eller kursværdi

Til top

Handel med unoterede kapitalandele til/fra § 53A Bankinvestering

Unoterede aktier eller anpartsbeviser1
1,75%
Min. 1.500 kr. Maks. 2.500 kr.
1Beregnes ud fra højeste værdi af enten nominel eller kursværdi.

Til top

Futures og optioner - Aktier

Aktieindeksoptioner, pr. kontrakt
60 DKK
OMXC20
125 SEK
OMXS30
40 EUR
DAX
35 EUR
DJ Euro 50
60 USD
USA
50 USD
Nikkei - USD
7.000 JPY
Nikkei - JPY
Øvrige aktieindeksoptioner, pr. kontrakt
500 DKK
Modværdien af ovenstående beløb
Enkeltaktieoptioner, af underliggende værdi1
0,20%
Danske
0,20%
Svenske
0,30%
Øvrige
Aktieindeksfutures, pr. kontrakt
60 DKK
OMXC20
125 SEK
OMXS30
125 EUR
DAX
35 EUR
DJ Euro 50
120 USD
USA
50 USD
Nikkei - USD
7.000 JPY
Nikkei - JPY
Øvrige aktieindeksfutures, pr. kontrakt
750 kr.
Modværdien af ovenstående beløb
Enkeltaktiefutures, af underliggende værdi
0,20%
Danske
Minimumskurtage er 750 kr. pr. handel.
Vi oplyser gerne priser for andre lande.
1Ved udnyttelse af enkeltaktieoptioner beregnes ikke kurtage i den efterfølgende aktiehandels-transaktion. Men alene børsafgift. Udover kurtage opkræves børsafgift jf. prislisten hos anvendte børs.

Til top

Futures og optioner - Obligationer

Danske, pr. kontrakt
0,50‰ af nominelt beløb
Er præmien på optioner under 0,5 kurspoint, halveres kurtagen
Udenlandske - Modværdien, pr. kontrakt
ca. 250 kr.
Minimumskurtage er 750 kr pr. handel.

Til top

Levering og modtagelse af udenlandske værdipapirer ved fondshandel i andet institut (3. parts handel)

Ekspeditionsomkostninger
1.000 kr.

Til top


Hvad indgår i prissætningen?

Ved handel med værdipapirer indgår følgende elementer i prissætning: 

  • Kurtage, beregnet som en %-del af kursværdi.
  • Afregningskurs. På www.jyskebank.dk/investeringsinfo kan du læse om Jyske Banks ordreudførelsespolitik, ordretyper og om hvordan afregningskursen fastsættes.
  • Øvrige omkostninger, herunder udenlandske omkostninger, børsskatter, depotomkostninger og stempelafgifter, bliver opkrævet udover de anførte priser og svarer til de omkostninger, som Jyske Bank bliver opkrævet.
  • Ved afgivelse af specifikke instrukser til en ordre, kan der opkræves et gebyr på minimum 500 kr.
  • Kunden og Jyske Bank er direkte aftalepartnere ved køb og salg af futures og optioner.
  • Afregningsprisen for futures og optioner er Jyske Banks aktuelle handelspriser.