Lån og kreditter

Priser pr. 01.01.2023

Leder du efter andre lånemuligheder, se under Bil eller Bolig.

I Jyske Bank betaler man standardpriser, men vi tilbyder særlige rabatter til udvalgte kundekategorier – Jyske Hverdag, Jyske Plus, Jyske Premium, Jyske Private Banking og kunder under 30 år. Læs mere i vores prispolitik

Renten er variabel, hvis ikke andet er anført.

Totalkonto (Kredit)

Pålydende rente
7,25-12,00%
Årlig rente
Debitorrente
7,45-12,55%
Årlig rente inklusive renters rente
Årlig provision
0,75%
Beregnes af ikke-udnyttet trækningsret
Bevillingsomkostninger
1,50% af trækningsretten + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Eksempel på en kredit med 100% udnyttelse1
8,3-13,6%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
938-1.553 kr.
Ydelsernes størrelse
Kvartårlig ydelse
20.546-32.843 kr.
Samlede omkostninger
Renter, provision og bevillingsomkostninger
70.546-82.843 kr.
Samlet tilbagebetaling
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
1Eksemplet er baseret på en kassekredit med et samlet kreditbeløb på 50.000 kr., fuldt udnyttet, løbetid 5 år, Stående lån, ingen sikkerhedsstillelse. Beregningseksemplet baseret på standardforudsætningerne i prisoplysningsbekendtgørelsen. Stående lån er lån eller kreditter, hvor du ikke løbende betaler afdrag, men i løbetiden alene betaler renter. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.

Til top

Lønkonto (Kredit)

Pålydende rente
7,25-12,00%
Årlig rente
Debitorrente
7,45-12,55%
Årlig rente inklusive renters rente
Årlig provision
0,75%
Beregnes af ikke-udnyttet trækningsret
Bevillingsomkostninger
1,50% af trækningsretten + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Eksempel på en kredit med 100% udnyttelse1
8,3-13,6%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
938-1.553 kr.
Ydelsernes størrelse
20.546-32.843 kr.
Samlede omkostninger
Renter, provision og bevillingsomkostninger
70.546-82.843 kr.
Samlet tilbagebetaling
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
1Beregnet på grundlag af: Stående lån med samlet kreditbeløb på 50.000 kr., løbetid på 5 år og ingen sikkerhedsstillelse. Stående lån er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.

Til top

Privatlån (Forbrugslån)

Annuitetslån

Pålydende rente
7,25-12,00%
Årlig rente
Debitorrente
7,45-12,55%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Eksempel på et forbrugslån1
9,3-14,5%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
828-923 kr.
Ydelsernes størrelse
Månedlig ydelse
9.695-15.402 kr.
Samlede omkostninger
Renter og bevillingsomkostninger
49.695-55.402 kr.
Samlet tilbagebetaling
1Eksemplet er baseret på et forbrugslån med et samlet kreditbeløb på 40.000 kr., løbetid 5 år, Annuitetslån, ingen sikkerhedsstillelse. Annuitetslån er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt. Beregningseksemplet baseret på standardforudsætningerne i prisoplysningsbekendtgørelsen

Til top

Kommunegaranteret lån (Forbrugslån)

Annuitetslån

Pålydende rente
7,00-12,00%
Årlig rente
Debitorrente
7,19-12,55%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Eksempel på et forbrugslån1
9,0-14,5%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
823-923 kr.
Ydelsernes størrelse
Månedlig ydelse
9.404-15.402 kr.
Samlede omkostninger
Renter og bevillingsomkostninger
49.404-55.402 kr.
Samlet tilbagebetaling
1Eksemplet er baseret på et forbrugslån med et samlet kreditbeløb på 40.000 kr., løbetid 5 år, Annuitetslån, ingen sikkerhedsstillelse. Annuitetslån er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt. Beregningseksemplet baseret på standardforudsætningerne i prisoplysningsbekendtgørelsen

Til top

Garantier

Oprettelse af garantier1
0-5.000 kr.
1Der beregnes løbende garantiprovision, der fastsættes i intervallet 0,00 - 4,25% p.a. Der beregnes et minimum pr. kvartal afhængig af garantitype.

Til top

Øvrige omkostninger ved lån og kreditter

Forlængelse af kreditter og øvrige ændringer af lånebetingelser
1.000 kr.
Lån og kreditter opsagt grundet misligholdelse
19,00% p.a. af det skyldige beløb
Bevilget overtræk
1,00% af det aftalte overtræk
Min. 250 kr.
Rykkerbrev
100 kr.
Dokumentomkostninger1
1.000 kr.
Modtagelse af vidnefast underskrift fra fremmed pengeinstitut
400 kr.
Indhentning af vidnefast underskrift i fremmed pengeinstitut
250 kr.
+ evt. omkostninger beregnet af fremmed pengeinstitut
Indhentning af accept for rykning hos pantebrevkreditor
1.000 kr.
Kurskontrakt og terminsforretning
500 kr.
Notering af transport
1.000 kr.
Bevillingsomkostninger - Valutalån
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Ændring af debitorer
1.000 kr.
1Fx ejerpantebrev, påtegninger, kaution m.v.

Til top

Udgifter vedr. tinglysning og offentlige afgifter

Andre offentlige afgifter
Afholdte udgifter
Afgift for tinglysning af pantebreve og ejerpantebreve1
1,50% af pantsikret beløb
Basisafgift for tinglysning1
1.850 kr.
1Bemærk, at prisen afhænger af, hvilket aktiv der tinglyses pant i. For pant i fast ejendom eller andelsbolig er de offentlige afgifter 1,45% af det pantsikrede beløb + 1.825 kr.

Til top

Prispolitik

Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet, idet der tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, låneformål, kundeforholdets varighed, låntagers indtægts- og formueforhold samt låntagers øvrige relationer til banken. 

De nævnte bevillingsomkostninger er vejledende og afhænger af den individuelle sagsbehandling.

Banken yder ikke lån, kreditter eller bevilliget overtræk med en ÅOP på 25% eller derover.

Se i øvrigt Jyske Banks forretningsbetingelser Sådan handler Jyske Bank.