Totalkonto Ung (Kredit)

Pålydende rente
7,00%
Årlig rente
Af de første 50.000 kr.
7,00-10,75%
Årlig rente
Over 50.000 kr.
Debitorrente
7,19%
Årlig rente inklusive renters rente
Af de første 50.000 kr.
7,19-11,19%
Årlig rente inklusive renters rente
Over 50.000 kr.
Årlig provision
0,75%
Beregnes af ikke-udnyttet trækningsret
Bevillingsomkostninger
1,50% af trækningsretten + 500 kr.
Maks. 10.000 kr.
Eksempel på en kredit med 100% udnyttelse1
7,8%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
897 kr.
Ydelsernes størrelse
Kvartårlig ydelse
19.213 kr.
Samlede omkostninger
Renter og bevillingsomkostninger
69.213 kr.
Samlet tilbagebetaling
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
0-100.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,70%
Over 100.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,70%
Uden NemKonto tilknyttet
1Eksemplet er baseret på en kassekredit med et samlet kreditbeløb på 50.000 kr., fuldt udnyttet, løbetid 5 år, Stående lån, ingen sikkerhedsstillelse. Beregningseksemplet baseret på standardforudsætningerne i prisoplysningsbekendtgørelsen. Stående lån er lån eller kreditter, hvor du ikke løbende betaler afdrag, men i løbetiden alene betaler renter. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.

Til top

Lønkonto Ung (Kredit)

Pålydende rente
7,00%
Årlig rente
Af de første 50.000 kr.
7,00-10,75%
Årlig rente
Over 50.000 kr.
Debitorrente
7,19%
Årlig rente inklusive renters rente
Af de første 50.000 kr.
7,19-11,19%
Årlig rente inklusive renters rente
Over 50.000 kr.
Årlig provision
0,75%
Beregnes af ikke-udnyttet trækningsret
Bevillingsomkostninger
1,50% af trækningsretten + 500 kr.
Maks. 10.000 kr.
Eksempel på en kredit med 100% udnyttelse1
7,8%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
897 kr.
Ydelsernes størrelse
Kvartårlig ydelse
19.213 kr.
Samlede omkostninger
Renter og bevillingsomkostninger
69.213 kr.
Samlet tilbagebetaling
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
0-100.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,70%
Over 100.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,70%
Uden NemKonto tilknyttet
1Eksemplet er baseret på en kassekredit med et samlet kreditbeløb på 50.000 kr., fuldt udnyttet, løbetid 5 år, Stående lån, ingen sikkerhedsstillelse. Beregningseksemplet baseret på standardforudsætningerne i prisoplysningsbekendtgørelsen. Stående lån er lån eller kreditter, hvor du ikke løbende betaler afdrag, men i løbetiden alene betaler renter. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.

Til top

Lån Ung (Forbrugslån)

Annuitetslån

Pålydende rente
7,00%
Årlig rente
Af de første 50.000 kr.
7,00-10,75%
Årlig rente
Over 50.000 kr.
Debitorrente
7,19%
Årlig rente inklusive renters rente
Af de første 50.000 kr.
7,19-11,19%
Årlig rente inklusive renters rente
Over 50.000 kr.
Bevillingsomkostninger
1,50% af lånet + 500 kr.
Maks. 10.000 kr.
Eksempel på et forbrugslån1
8,4%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
813 kr.
Ydelsernes størrelse
Månedlig ydelse
8.802 kr.
Samlede omkostninger
Renter og bevillingsomkostninger
48.802 kr.
Samlet tilbagebetaling
1Eksemplet er baseret på et forbrugslån med et samlet kreditbeløb på 40.000 kr., løbetid 5 år, Annuitetslån, ingen sikkerhedsstillelse. Annuitetslån er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt. Beregningseksemplet baseret på standardforudsætningerne i prisoplysningsbekendtgørelsen

Til top

Garantier

Oprettelse af garantier1
0-5.000 kr.
1Der beregnes løbende garantiprovision, der fastsættes i intervallet 0,00 - 4,25% p.a. Der beregnes et minimum pr. kvartal afhængig af garantitype.

Til top

Øvrige omkostninger ved lån og kreditter

Forlængelse af kreditter og øvrige ændringer af lånebetingelser
1.000 kr.
Lån og kreditter opsagt grundet misligholdelse
19,00% p.a. af det skyldige beløb
Bevilget overtræk
1,00% af det aftalte overtræk
Min. 250 kr.
Rykkerbrev
100 kr.
Dokumentomkostninger1
1.000 kr.
Modtagelse af vidnefast underskrift fra fremmed pengeinstitut
400 kr.
Indhentning af vidnefast underskrift i fremmed pengeinstitut
250 kr.
+ evt. omkostninger beregnet af fremmed pengeinstitut
Indhentning af accept for rykning hos pantebrevkreditor
1.000 kr.
Kurskontrakt og terminsforretning
500 kr.
Notering af transport
1.000 kr.
Bevillingsomkostninger - Valutalån
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Ændring af debitorer
1.000 kr.
1Fx ejerpantebrev, påtegninger, kaution m.v.

Til top

Udgifter vedr. tinglysning og offentlige afgifter

Andre offentlige afgifter
Afholdte udgifter
Afgift for tinglysning af pantebreve og ejerpantebreve1
1,50% af pantsikret beløb
Basisafgift for tinglysning1
1.750 kr.
1Bemærk, at prisen afhænger af, hvilket aktiv der tinglyses pant i. For pant i fast ejendom eller andelsbolig er de offentlige afgifter 1,45% af det pantsikrede beløb + 1.730 kr.

Til top

Prispolitik

Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet, idet der tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, låneformål, kundeforholdets varighed, låntagers indtægts- og formueforhold samt låntagers øvrige relationer til banken. 

De nævnte bevillingsomkostninger er vejledende og afhænger af den individuelle sagsbehandling.

Banken yder ikke lån, kreditter eller bevilliget overtræk med en ÅOP på 25% eller derover.

Se i øvrigt Jyske Banks forretningsbetingelser Sådan handler Jyske Bank.