Priser - Pension

Priser pr. 25.10.2021

Tilgodehavende rente tilskrives ultimo hvert år, og skyldig rente opkræves kvartalsvist. Rente under 5 kr. tilskrives/opkræves ikke.  

Renten er variabel, hvis ikke andet er anført.

Pensionsopsparing

Kapital-, Rate-, Selvpension og Aldersopsparing
-0,70%
Indeks
-0,69%

Til top

Pension - øvrige priser

Ophævelse af pensionsordning før udløb
800 kr.
Prisen opkræves pr. konto
Deludbetaling af pensionsordning1
800 kr.
Prisen opkræves pr. konto
Bodeling af pensionsordning
800 kr.
Prisen opkræves pr. konto
Proformaopgørelse af pensionsordning
800 kr.
Prisen opkræves pr. konto
PAL-skattefritagelse eller genindtræden
800 kr.
Manuel beregning af PAL-skat
800 kr.
Efterbeskatning af pensionsmidler
800 kr.
Flytning af indskud mellem pensionstyper
800 kr.
Overførsel af pensionskonto til andet pengeinstitut/forsikringsselskab
800 kr.
Overførsel/udbetaling af for meget indbetalt på pensionskonto
800 kr.
Konvertering af Kapitalpension til Aldersopsparing
1.200 kr.
Prisen opkræves pr. konto
1Gælder både før og efter udløb

Til top

Puljer

Årlige administrationsomkostninger for puljekonto1
1,10%
Pulje 1 Vækst
1,00%
Pulje 2 Dynamisk
0,90%
Pulje 3 Stabil
0,70%
Pulje 4 Dæmpet
Flytning af opsparing til anden pulje
0 kr.
Udtræden af værdipapirpulje før udløb
0 kr.
1Der vil være yderligere årlige omkostninger end blot administrationsomkostningerne ved investering i Jyske Bank Puljer. Beregn dine årlige omkostninger for Jyske Bank Puljer.

Til top