Hvidvask

Jyske Bank har en høj iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det skyldes dels vores størrelse, dels vores forretningsmodel, som indeholder en række produkter og kunder med høj iboende risiko.

Derfor har vores indsats mod hvidvask og terrorfinansiering topprioritet. Vi ønsker i alle henseender at forhindre hvidvask og terrorfinansiering for at leve op til de forventninger vores kunder, myndigheder og samfund har til os på området. Dette sikres blandt andet gennem kontinuerlig uddannelse og oplysning af medarbejdere, tydelige processer og retningslinjer samt systematisk overvågning og rapportering


Bestyrelsesformanden: Bekæmpelse af hvidvask er vigtigere end både indtjening og rådgivning


Bekæmpelse af hvidvask har den højeste prioritet i Jyske Bank også selvom det koster omkring 200 årsværk, siger bankens bestyrelsesformand Sven Buhrkall.

- Vi vil simpelthen ikke acceptere, at Jyske Bank bliver brugt i forbindelse med hvidvask og som finansiering af terror. Som konsekvens deraf har vi en forventning til hver enkelt medarbejder i koncernen, at de gør alt, hvad de kan, for at undgå hvidvask og finansiering af terror.

-Vi har sammen med resten af samfundet en meget vigtig opgave i at være med til at bekæmpe hvidvask og bekæmpe terrorfinansierende aktiviteter, siger bestyrelsesformanden.


Automatiseret overvågning af transaktioner

Overvåger banken sine kunder? Det korte svar er ja. Hør Jane Nygaard, Jyske Banks områdedirektør for Kundekendskab og Hvidvask, fortælle om bankens indsats for at spotte terrorvirksomheder og hvidvask. 

Hør podcasten om bankens hvidvaskindsats


Ca. 1.400 alarmer om måneden


AML (Anti Money Laundering) er den afdeling i Jyske Bank, som undersøger mistænkelige transaktioner.

De 12 medarbejdere i teamet modtager i gennemsnit ca. 1.400 alarmer hver måned, og ca. hver 6. af disse alarmer udløser en underretning til SØIK, som er anklagemyndigheden for særlig økonomisk- og international kriminalitet.

En alarm udløses bl.a. af overførsler af penge til højrisiko-lande og transaktioner, som indeholder mange kontanter, forklarer Marianne Dyrby, leder af AML.

Knap 70% af underretningerne til SØIK indeholder et element af kontanter. Generelt fylder underretninger med mistanke om terrorfinansering meget lidt, mens hvidvask-underretninger, specielt med mistanke om socialt bedrageri eller skatteunddragelse, udgør langt størstedelen af de samlede underretninger.