Hvorfor skal jeg vise billed- og adresselegitimation?

Vi er sammen med de andre danske pengeinstitutter med til at bekæmpe terrorisme og hvidvask af penge. Som kunde i et pengeinstitut er du derfor underlagt en række krav i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at du skal vise legitimation ved:

  • Oprettelse af en konto eller et kundeforhold i øvrigt
  • Når du optræder som fuldmagtshaver eller kautionist

Lovgivningen anbefaler billedlegitimation. Billedlegitimationen skal sammenholdes med anden legitimation, eksempelvis dit sundhedskort. 

Hvordan vil du benytte pengeinstituttet?

Når du bliver kunde i Jyske Bank, er vi forpligtet til at spørge dig om, hvad du skal bruge banken til. Det skyldes, at vi i medfør af hvidvaskloven skal kunne se, om du anvender banken, som du har oplyst.

Det er blandt andet derfor, at vi beder om dine løn- og skatteoplysninger, så vi kan vurdere, hvad der er typisk for dig. Jyske Bank er også forpligtet til løbende at ajourføre vores oplysninger om dig. Oftest vil flere af dine oplysninger blive opdateret automatisk eksempelvis via CPR-registret, men du vil kunne opleve, at vi også på et senere tidspunkt vil spørge dig om eksempelvis din adresse.

Din sikkerhed som kunde

Pengeinstitutterne er pålagt en særlig opmærksomhedspligt over for deres kunder. Det betyder, at hvis der sker noget atypisk på din konto, kan du opleve, at vi vil spørge nærmere om det. Det kan for eksempel være ved store ind- eller udbetalinger - fx ved modtagelsen af en arv - eller hvis du foretager udenlandske betalinger, du ikke plejer. Det er for at sikre dig som kunde bedst muligt. 

Du kan også blive anmodet om at legitimere dig på ny, selv om det er længe siden, at du er blevet kunde i Jyske Bank. Det kan eksempelvis ske, når du vil oprette nye produkter. Det skyldes, at der aldrig må være tvivl om, at det er den rigtige person, som pengeinstituttet taler med. Der stilles de samme krav til typen af legitimation, der kræves når du vil oprettes som ny kunde. 

Når du betaler kontant

Du kan altid blive bedt om at vise legitimation, når du foretager kontante betalinger til Jyske Bank - uanset om du er kunde i banken eller ej, kontantbeløbets størrelse og om det er til din egen eller en andens konto. Du kan også blive bedt om at redegøre for kontanternes oprindelse. 

Hvis du ikke ønsker at vise legitimation eller give de nødvendige oplysninger, risikerer du, at vi ikke vil tage imod betalingen for dig.

Læs mere om legitimation i bankerne på finansdanmark.dk