Organisation

Oversigt over organisationen

Jyske Bank er opdelt i enheder og områder - Se organisationsdiagram [PDF].

Koncernen

Se en oversigt over de væsentligste enheder i Jyske Bank-koncernen.
Enhederne er 100% ejet af Jyske Bank A/S.

Repræsentantskab

Jyske Banks aktionærer vælger på generalforsamlingen et repræsentantskab. Det sker med udgangspunkt i tre geografiske områder, som hver har 25-50 repræsentanter. 

Kom bagom Jyske Banks repræsentantskab på jyskebank.tv

Se medlemmerne af repræsentantskabet.

Koncernbestyrelse

Se de ni medlemmer af Koncernbestyrelsen.

Koncernbestyrelsens udvalg

Koncerndirektion

Jyske Banks koncerndirektion består af fire bankdirektører.

Koncernledergruppe

Koncernledergruppens hovedopgave er prioritering, budgettering og opfølgning for hele koncernen.