Organisation

Oversigt over organisationen

Jyske Bank er opdelt i enheder og områder - Se organisationsdiagram [PDF].

Koncernen

Se en oversigt over de væsentligste enheder i Jyske Bank-koncernen.
Enhederne er 100% ejet af Jyske Bank A/S.

Repræsentantskab

Jyske Banks aktionærer vælger på generalforsamlingen et repræsentantskab. Det sker med udgangspunkt i tre geografiske områder, som hver har 25-50 repræsentanter.
Se medlemmerne af repræsentantskabet.

Koncernbestyrelse

Se de ni medlemmer af Koncernbestyrelsen.

Koncernbestyrelsens udvalg

Koncerndirektion

Jyske Banks koncerndirektion består af 5 bankdirektører.

Koncernledergruppe

Koncernledergruppens hovedopgave er prioritering, budgettering og opfølgning for hele koncernen.