Ratings og tilsyn

Jyske Bank får løbende foretaget kreditvurdering hos internationalt anerkendte kreditvurderingsbureauer. Se de væsentligste ratings her.

Standard & Poor's kreditvurdering

Jyske Bank Kreditvurdering Outlook
Individuel (SACP) A- Stabil
Kort seniorgæld (senior preferred) A-1 Stabil
Lang seniorgæld (senior preferred) A Stabil
Lang seniorgæld, non preferred (SNP) BBB+ Stabil
Tier 2 BBB Stabil
Additional Tier 1 (AT1) kapital BB+ Stabil
Jyske Realkredit Kreditvurdering
Særligt Dækkende Obligationer (SDO) udstedt fra Kapitalcenter E AAA
Danske Realkredit Obligationer (RO) udstedt fra Kapitalcenter B og Instituttet i øvrigt AAA

Systemisk vigtig

Jyske Bank anses at være et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark, jf. Finanstilsynets brev herom.

Dato Dokument
20.06.2019
22.06.2018 Jyske Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut [PDF]
29.06.2017 Jyske Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut [PDF]
29.06.2016 Jyske Bank som systemisk vigtigt finansielt institut [PDF]
30.06.2015 Jyske Bank som systemisk vigtigt finansielt institut [PDF]
24.06.2014 Jyske Bank udpeget som systemisk vigtig [PDF]

Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet kommer løbende på besøg i danske banker for at undersøge deres sundhedstilstand. Her kan du se Finanstilsynets redegørelser over Jyske Bank.

Dato Redegørelse
11.12.2019 Redegørelse om markedsovervågningsfunktionen i Jyske Bank A/S
11.01.2019 Redegørelse om likviditetsinspektion i Jyske Bank A/S
13.12.2018 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (svage erhvervskunder)
22.11.2018 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (lån til køb af virksomheder)
09.11.2018 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (hvidvaskområdet)
25.09.2018 Redegørelse om temaundersøgelse af likviditetsstresstests i Jyske Bank A/S [PDF]
04.09.2018 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (lån til køb af ejerbolig i vækstområder) [PDF]
05.07.2018 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (fælles funding)
12.10.2017 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank (uafhængige kontroller på kreditområdet) [PDF]
12.09.2017 Redegørelse om temainspektion i Jyske Bank A/S (bevilling af udlån til erhvervskunder) [PDF]
06.07.2017 Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Jyske Bank A/S (afvikling af derivater) [PDF]
06.07.2017 Redegørelse om IT-inspektion i Jyske Bank A/S [PDF]
29.03.2017 Redegørelse om temainspektion i Jyske Bank A/S (udlån til landbrug)
03.10.2016 Redegørelse om temainspektion i Jyske Bank A/S (nyudlån til ejer- og andelsboliger i vækst-områder)
13.07.2016 Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Jyske Bank A/S [PDF]
04.05.2016 Redegørelse om inspektion af operationelle risici i Jyske Bank A/S [PDF]
22.12.2015 Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Jyske Bank A/S [PDF]
14.12.2015 Redegørelse om inspektion om produktudvikling i Jyske Bank A/S [PDF]
20.08.2015 Redegørelse om inspektion om best execution i Jyske Bank A/S [PDF]
18.08.2015 Jyske Bank vedtager bødeforlæg fra Finanstilsynet [PDF]
Bødeforlæg fra Finanstilsynet [PDF]
07.07.2015 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S - risikostyringsfunktion, compliancefunktion og intern revision
01.07.2015 Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Jyske Bank A/S (stillelse af referencerenter)
30.06.2015 Redegørelse om inspektion af Jyske Bank A/S - nyudlån til privatkunder [PDF]
04.03.2015 Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. [PDF]
16.02.2015 Redegørelse om inspektion - likviditetsområdet [PDF]
09.02.2015 Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet [PDF]
07.01.2015 Redegørelse om inspektion - CIBOR- og CITA-stillelse

Afgørelser fra Finanstilsynet

Her kan du se afgørelser fra Finanstilsynets vedrørende Jyske Bank.

Dato Afgørelse
18.12.2019 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver
27.02.2019
Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266 i lov om finansiel virksomhed [PDF]
26.03.2018 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266 i lov om finansiel virksomhed [PDF]
05.12.2016 Bøde for ufuldstændig transaktionsindberetning
21.06.2016 Afgørelse om yderligere likviditetskrav for danske SIFI'er, herunder Jyske Bank [PDF]