Ratings og tilsyn

Jyske Bank får løbende foretaget kreditvurdering hos internationalt anerkendte kreditvurderingsbureauer. Se de væsentligste ratings her.

Standard & Poor's kreditvurdering

Jyske Bank Kreditvurdering Outlook
Individuel (SACP) A- Stabil
Kort seniorgæld (senior preferred) A-2 Positiv
Lang seniorgæld (senior preferred) A- Positiv
Lang seniorgæld, non preferred (SNP) BBB+ Stabil
Tier 2 BBB Stabil
Additional Tier 1 (AT1) kapital BB+ Stabil
Jyske Realkredit Kreditvurdering
Særligt Dækkende Obligationer (SDO) udstedt fra Kapitalcenter E AAA
Danske Realkredit Obligationer (RO) udstedt fra Kapitalcenter B og Instituttet i øvrigt AAA

Systemisk vigtig

Jyske Bank anses at være et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark, jf. Finanstilsynets brev herom.

Dato Dokument
20.06.2019
22.06.2018 Jyske Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut [PDF]
29.06.2017 Jyske Bank A/S som systemisk vigtigt finansielt institut [PDF]
29.06.2016 Jyske Bank som systemisk vigtigt finansielt institut [PDF]
30.06.2015 Jyske Bank som systemisk vigtigt finansielt institut [PDF]
24.06.2014 Jyske Bank udpeget som systemisk vigtig [PDF]

Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet kommer løbende på besøg i danske banker for at undersøge deres sundhedstilstand. Her kan du se Finanstilsynets redegørelser over Jyske Bank.

Dato Redegørelse
27.02.2019
Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266 i lov om finansiel virksomhed [PDF]
11.01.2019 Redegørelse om likviditetsinspektion i Jyske Bank A/S
13.12.2018 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (svage erhvervskunder)
22.11.2018 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (lån til køb af virksomheder)
09.11.2018 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (hvidvaskområdet)
25.09.2018 Redegørelse om temaundersøgelse af likviditetsstresstests i Jyske Bank A/S [PDF]
04.09.2018 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (lån til køb af ejerbolig i vækstområder) [PDF]
05.07.2018 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (fælles funding)
26.03.2018 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266 i lov om finansiel virksomhed [PDF]
12.10.2017 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank (uafhængige kontroller på kreditområdet) [PDF]
12.09.2017 Redegørelse om temainspektion i Jyske Bank A/S (bevilling af udlån til erhvervskunder) [PDF]
06.07.2017 Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Jyske Bank A/S (afvikling af derivater) [PDF]
06.07.2017 Redegørelse om IT-inspektion i Jyske Bank A/S [PDF]
29.03.2017 Redegørelse om temainspektion i Jyske Bank A/S (udlån til landbrug)
05.12.2016 Bøde for ufuldstændig transaktionsindberetning
03.10.2016 Redegørelse om temainspektion i Jyske Bank A/S (nyudlån til ejer- og andelsboliger i vækst-områder)
13.07.2016 Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Jyske Bank A/S [PDF]
21.06.2016 Afgørelse om yderligere likviditetskrav for danske SIFI'er, herunder Jyske Bank [PDF]
04.05.2016 Redegørelse om inspektion af operationelle risici i Jyske Bank A/S [PDF]
22.12.2015 Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Jyske Bank A/S [PDF]
14.12.2015 Redegørelse om inspektion om produktudvikling i Jyske Bank A/S [PDF]
20.08.2015 Redegørelse om inspektion om best execution i Jyske Bank A/S [PDF]
18.08.2015 Jyske Bank vedtager bødeforlæg fra Finanstilsynet [PDF]
Bødeforlæg fra Finanstilsynet [PDF]
07.07.2015 Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S - risikostyringsfunktion, compliancefunktion og intern revision
01.07.2015 Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Jyske Bank A/S (stillelse af referencerenter)
30.06.2015 Redegørelse om inspektion af Jyske Bank A/S - nyudlån til privatkunder [PDF]
04.03.2015 Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. [PDF]
16.02.2015 Redegørelse om inspektion - likviditetsområdet [PDF]
09.02.2015 Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet [PDF]
07.01.2015 Redegørelse om inspektion - CIBOR- og CITA-stillelse
26.10.2014 Redegørelse om inspektion - vurdering af aktivkvalitet og stress test
31.07.2014 Redegørelse om risikovægtning af QRRE [PDF]
29.01.2014 Redegørelse om inspektion - fælles funding området [PDF]