Log på Netbank Privat

Nu kan du få mange af dine dokumenter i e-Boks

I Netbanken får du en række dokumenter, fx kontoudtog, depotopgørelse, årsopgørelser. Ønsker du at samle dem i e-Boks, kan du i Netbanken klikke af, at du ønsker en kopi af dokumenterne sendt til e-Boks. Klik på konvolutten i Netbanken og derefter på ”Til- og fravælg breve”. Her kan du krydse af, hvilke dokumenter, du ønsker i e-Boks.