Jyske Banks indsats mod hvidvask og terrorfinansiering går videre, end loven kræver

Med baggrund i målet om at reducere risiciene for, at banken misbruges til ulovlige formål, har vi gennem flere år indført tiltag til forebyggelse af økonomisk kriminalitet, som ligger ud over lovgivningen.

Jyske Bank har frem til i dag indført en række konkrete initiativer, som hjælper til forebyggelse af økonomisk kriminalitet, og indsatserne vil fortsætte fremadrettet.

Blandt disse initiativer kan nævnes:

  • Revisorpligt
    Vi har siden 2019 stillet krav om, at alle erhvervskunder anvender en af Jyske Bank godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Kan kunden ikke oplyse, hvilken revisor kunden samarbejder med, vil kundeforholdet som hovedregel ikke kunne oprettes eller fortsættes.

  • Færre kontanter i omløb
    Det er vores erfaring, at kontanter er et af de foretrukne midler i forbindelse med hvidvask. For at mindske mængden af kontanter i omløb, har vi nedsat hævegrænser i bankens hæveautomater. Hertil kan også nævnes vores afskaffelse af udbetaling af 1000-kronesedler. Kunder kan fortsat indbetale 1000-kronesedler via vores pengeautomater.

  • Kasseløs bank uden udendørs pengeautomater
    Vi har siden foråret 2019 været en kasseløs bank, hvor også alle udendørs pengeautomater er fjernet. Kunderne kan hæve og indsætte kontanter i trygge rammer i vores entreer.