Governancesetup

Bankens målsætning om effektivt at bekæmpe hvidvask og finansiering af terror, afspejler sig i et stærkt governancesetup, der er struktureret i tre niveauer. Forretningsmæssigt sikrer governancesetuppet det højest mulige niveau af styring, gennemsigtighed og beslutningskraft på området samt en tydelig proces for vidererapportering af problemstillinger.

  • Strategisk forum
    Strategisk forum er det øverste niveau, hvor det ansvarlige direktionsmedlem deltager og skal sikre, at Jyske Bank-koncernen efterlever koncernens hvidvaskpolitik. Strategisk forum forholder sig også til udviklingen i niveauet af compliance- og revisionsrapporter og sikrer den nødvendige fokus i organisationen.
  • Taktisk forum
    Taktisk forum er det mellemste niveau og skal sikre den røde tråd og kvaliteten i koncernens indsatser og binde dem sammen med den operationelle drift samtidig med, at de sikrer gennemførslen heraf.
  • Operationelt forum
    Operationelt forum er det laveste niveau og skal sikre en ensartet og effektiv hverdag på hvidvaskområdet.