Whistleblowerbeskyttelse

Jyske Bank har en whistleblower-ordning, som gør det muligt for medarbejderne anonymt at foretage en anmeldelse i tilfælde af (potentielle) overtrædelser af den finansielle regulering, hvidvasklovgivningen eller mistanke om alvorlige forseelser, som kan få betydning for koncernen eller for enkeltpersoners liv eller helbred.