Hvidvaskpolitik

I Jyske Bank foretages årligt en risikovurdering af banken og Jyske Bank-koncernen. Det betyder, at det afdækkes på hvilke områder, der ses de største risici for at banken kan blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Risikovurderingen tager afsæt i bankens forretningsmodel og omfatter en vurdering af hvilke – og hvor store - risici der er forbundet med de forskellige kundesegmenter, forskellige produkter mv.

På baggrund af risikovurderingen udarbejdes en hvidvaskpolitik for Jyske Bank-koncernen og Jyske Bank A/S.

Politik for forebyggelse af hvidvask, finansiering af terrorisme og sanktionsovertrædelser i Jyske Bank A/S [PDF]

Politik for forebyggelse af hvidvask, finansiering af terrorisme og sanktionsovertrædelser i Jyske Bank-koncernen [PDF]