Automatiseret overvågning af transaktioner

Jyske Bank overvåger løbende sine kunders transaktioner og adfærd. Den løbende overvågning skal sikre at atypiske transaktioner, transaktionsmønstre og usædvanlige aktiviteter, identificeres. Dette for at sikre, at Jyske Bank ikke misbruges til hvidvask og terrorfinansiering.

Hør Jane Nygaard, Jyske Banks områdedirektør for Kundekendskab og Hvidvask, fortælle om bankens indsats for at spotte terrorvirksomheder og hvidvask.

Hør podcasten om bankens hvidvaskindsats

Overvågningen danner over 1000 alarmer hver måned
Banken anvender en række automatiserede løsninger til at identificere atypiske transaktioner, transaktionsmønstre og usædvanlige aktiviteter, som medarbejdere i en central specialistafdeling undersøger. Fastslår undersøgelsen, at der er mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme – og kan denne mistanke ikke afkræftes – foretages der underretning til Hvidvasksekretariatet.

AML (Anti Money Laundering) er den afdeling i Jyske Bank, som undersøger alarmer, der dannes grundet atypiske transaktioner, transaktionsmønstre og usædvanlige aktiviteter.

En alarm kan udløses bl.a. på baggrund af overførsler af penge til et højrisikoland eller transaktioner, som indeholder kontanter, forklarer Marianne Dyrby, leder af AML.

Knap 70% af underretningerne til Hvidvasksekretariatet, SØIK indeholder et element af kontanter. Generelt fylder underretninger med mistanke om terrorfinansiering meget lidt, mens underretninger med mistanke om hvidvask, specielt med mistanke om socialt bedrageri eller skatteunddragelse, udgør langt størstedelen af de samlede underretninger.

250 årsværk på indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering