Pantebrevsadministration

Priser pr. 03.01.2024

Serviceydelser som betales af kreditor

Oprettelse af pantebrev1
200 kr.
Udskrift af akten af digitaliseret pantebrev
250 kr.
Gælder i tilfælde hvor Jyske Bank ikke har modtaget pantebrevskopi i forbindelse med opstart
Årligt depotgebyr, pr. pantebrev2
938,50 kr.
Digitalisering af fysisk pantebrev
125 kr.
Terminsopkrævning
55 kr.
Betalingspåmindelse
200 kr.
Tilbageførsel af PBS
150 kr.
Ekstraordinære afdrag
350 kr.
Indfrielsesopgørelse
250 kr.
Aflysning/transport
250 kr.
Notering af ejerskifte
250 kr.
Notering af kreditorskifte
125 kr.
Ændring af pantebrev/låneaftale3
500 kr.
Fremsendelse af inkasso
600 kr.
Opsigelse af pantebrev på kreditors foranledning
600 kr.
Auktions-/konkurs- og boopgørelse1
750 kr.
Ompostering af betaling1
100 kr.
Flytning af pantebrev til nyt depot1
150 kr.
Årsbrev til kautionister, pr. stk.
125 kr.
Priser er inkl. 25% moms.
1Momsfritaget gebyr.
2Gebyret reguleres hver 1. januar efter nettoprisindekset.
3Omfatter udelukkende tekniske og systemmæssige ændringer og ikke udfærdigelse af nye lånedokumenter.

Til top

Serviceydelser som betales af debitor

Kopi af fysisk pante-/gældsbrev eller fysisk digitalt pantebrev
250 kr.
Kopi af amortplan1
100 kr.
Notering af henstand1
200 kr.
Indfrielsestilbud
250 kr.
Aflysning/transport
250 kr.
Ændring af debitorer
jf. Pantebrevets ordlyd
Accept og tinglysning af pantebrevspåtegning - private kunder1,2
1.000 kr.
Omprioritering
1.500 kr.
Om- og tilbygning og tillægsbelåning
1.500 kr.
Andre påtegninger
Accept og tinglysning af pantebrevspåtegning - erhvervskunder1,2
1.500 kr.
Omprioritering
2.000 kr.
Om- og tilbygning og tillægsbelåning
2.000 kr.
Andre påtegninger
Priser er inkl. 25% moms.
1Momsfritaget gebyr.
2Med mindre andet er aftalt i pantebrevets ordlyd + evt. offentlige afgifter.

Til top

Øvrige serviceydelser

Fremsendelse af dokumenter, ekskl. porto1
125 kr.
Notering af transport, pr. stk.
1.000 kr.
Timebetaling for ekstraordinære eller tidskrævende serviceydelser, pr. time
1.000 kr.
Priser er inkl. 25% moms.
1Momsfritaget gebyr.

Til top

Offentlige afgifter

Andre offentlige afgifter
Afholdte udgifter
Afgift for tinglysning af pantebreve og ejerpantebreve
1,45 % af pantsikret beløb
Basisafgift for tinglysning
1.825 kr.

Til top