Bidragssatser p.a. for lån til helårsboliger

Belåningsgrad Jyske Rentetilpasning F1 Jyske Rentetilpasning F2-F4 Jyske Rentetilpasning F5-F6 Jyske Fast Rente
  m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag
0-40% 0,3750% 0,5250% 0,5750% 0,7250% 0,4750% 0,6250% 0,3250% 0,4750%
40-60% 0,9500% 1,1000% 1,1500% 1,3000% 1,0000% 1,1500% 0,8000% 0,9500%
Over 60% 1,3000% 2,3000% 1,4000% 2,4000% 1,2500% 2,2500% 1,0000% 2,0000%
0-80% 0,7500% 1,1125% 0,9250% 1,2875% 0,8000% 1,1625% 0,6125% 0,9750%

Bidragssatsen for nye lån afhænger af lånets sikkerhedsmæssige placering. Bidragssatsen vægtes ved at fordele lånets kontantværdi i forhold til ejendommens værdi i belåningsintervaller. Ejendommens værdi fastsættes af Jyske Realkredit på baggrund af en besigtigelse eller statistiske oplysninger.

Bidraget beregnes i procent af lånerestgælden. Mindstebidraget for nye lån udgør 900 kr. pr. år.

Scroll til højre for at se flere priser.


Bidragssatser p.a. for lån til helårsboliger - Jyske Frihed

Belåningsgrad Jyske Frihed F1 Jyske Frihed F2-F4 Jyske Frihed F5-F6 Jyske Frihed Fast Rente
  m/u afdrag m/u afdrag m/u afdrag m/u afdrag
0-40% 0,5750% 0,7750% 0,6750% 0,5250%
40-60% 1,1500% 1,3500% 1,2000% 1,0000%
0-60% 0,7667% 0,9667% 0,8500% 0,6833%
60-75% 2,3000% 2,4000% 2,2500% 2,0000%
0-75% 1,0733% 1,2533% 1,1300% 0,9467%

Bidragssatsen for nye lån afhænger af lånets sikkerhedsmæssige placering. Bidragssatsen vægtes ved at fordele lånets kontantværdi i forhold til ejendommens værdi i belåningsintervaller. Ejendommens værdi fastsættes af Jyske Realkredit på baggrund af en besigtigelse eller statistiske oplysninger.

Bidraget beregnes i procent af lånerestgælden. Mindstebidraget for nye lån udgør 900 kr. pr. år.


Bidragssatser p.a. for lån til fritidshuse

Belåningsgrad Jyske Rentetilpasning F1 Jyske Rentetilpasning F2-F4 Jyske Rentetilpasning F5-F6 Jyske Fast Rente
  m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag
0-30% 0,3750% 0,5250% 0,5750% 0,7250% 0,4750% 0,6250% 0,3250% 0,4750%
30-45% 0,9500% 1,1000% 1,1500% 1,3000% 1,0000% 1,1500% 0,8000% 0,9500%
45-60% 1,3000% 2,3000% 1,4000% 2,4000% 1,2500% 2,2500% 1,0000% 2,0000%
0-60% 0,7500% 1,1125% 0,9250% 1,2875% 0,8000% 1,1625% 0,6125% 0,9750%
Over 60% 1,8000% 2,8000% 1,6000% 2,6000% 1,2500% 2,2500% 1,0000% 2,0000%
0-75% 0,9600% 1,4500% 1,0600% 1,5500% 0,8900% 1,3800% 0,6900% 1,1800%

Bidragssatsen for nye lån afhænger af lånets sikkerhedsmæssige placering. Bidragssatsen vægtes ved at fordele lånets kontantværdi i forhold til ejendommens værdi i belåningsintervaller. Ejendommens værdi fastsættes af Jyske Realkredit på baggrund af en besigtigelse eller statistiske oplysninger.

Bidraget beregnes i procent af lånerestgælden. Mindstebidraget for nye lån udgør 900 kr. pr. år.

Scroll til højre for at se flere priser.


Låneetablering – Jyske Rentetilpasning F1 og Jyske Frihed F1

Bevillingsomkostninger
7.500 kr.
Inkl. evt. fastkursaftale
12.500 kr.
Ved konvertering af endnu ikke udbetalt lån
Inkl. evt. fastkursaftale
Stiftelsesprovision
0,35% af lånet

Til top

Låneetablering – Jyske Rentetilpasning F2-F6, Jyske Fast Rente, Jyske Frihed F2-F6 og Jyske Frihed Fast Rente

Bevillingsomkostninger
7.500 kr.
Inkl. evt. fastkursaftale
12.500 kr.
Ved konvertering af endnu ikke udbetalt lån
Inkl. evt. fastkursaftale
Kurtage1
0,15%
Kursskæring (fradrag)2
0,20 kurspoint
0,35 kurspoint
Ved indgåelse af fastkursaftale uden for Børsens åbningstid (kl. 9.00 – 17.00)
1Kurtage betales i forbindelse med udbetaling og indfrielse, hvor der ligger obligationer bag lånet. Beregnes af kursværdien på lånet.
2Herudover betales terminstillæg/fradrag ved fastkursaftale.

Til top

Rentetilpasning – Jyske Rentetilpasning F1-F2 og Jyske Frihed F1-F2

Kursskæring (fradrag)1
0,30 kurspoint
0,45 kurspoint
Ved indgåelse af fastkursaftale uden for Børsens åbningstid (kl. 9.00 – 17.00)
1Herudover betales terminstillæg/fradrag ved fastkursaftale.

Til top

Rentetilpasning – Jyske Rentetilpasning F3-F6, Jyske Frihed F3-F6 og øvrige lån med rentetilpasning

Kursskæring (fradrag)1
0,20 kurspoint
0,35 kurspoint
Ved indgåelse af fastkursaftale uden for Børsens åbningstid (kl. 9.00 – 17.00)
1Herudover betales terminstillæg/fradrag ved fastkursaftale.

Til top

Indfrielse

Kurtage1
0,25%
Min. 160 kr.
Maks. 6.000 kr.
Ved lån under 3 mio. kr.
0,20%
Ved lån over 3 mio. kr.
Kursskæring (tillæg)
0,10 kurspoint
Ved indfrielse til aktuel kursværdi ved modregning i provenu af nyt lån
1,00 kurspoint
Ved indfrielse på baggrund af indfrielsestilbud, der er gældende i op til 8 børsdage
0,10 kurspoint2
Ved indgåelse af indfrielsesaftale inden for Børsens åbningstid (kl. 9.00-17.00)
0,25 kurspoint2
Ved indgåelse af indfrielsesaftale uden for Børsens åbningstid (kl. 9.00-17.00)
Der beregnes ikke kurtage og kursskæring ved indfrielse af Jyske Rentetilpasning F1 og Jyske Frihed F1.
1Kurtage betales i forbindelse med udbetaling og indfrielse, hvor der ligger obligationer bag lånet. Beregnes af kursværdien på lånet.
2Herudover betales terminstillæg/fradrag.

Til top

Ved lån i euro beregnes kurtage efter samme sats og principper som for udbetaling henholdsvis indfrielse af lån i kroner, dog mindst 25 euro.

Ved indfrielse af lån med kursværdi op til 400.000 euro er kurtagen højst 800 euro. Ved indfrielse af lån med kursværdi over 400.000 euro gælder samme kurtagesats, som for indfrielse af lån i danske kroner over 3 mio. kr.