Andelsboliglån

Pålydende rente
3,95-6,75%
Årlig rente
2,70-5,45%
Årlig rente - Andelsboliglån+1
Debitorrente
2,73-6,92%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
7.500 kr.
Inklusiv nyt ejerpantebrev2
Eksempel på et andelsboliglån3
3,0-7,3%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
2.094-3.339 kr.
Ydelsernes størrelse
Månedlig ydelse
253.908-701.868 kr.
Samlede omkostninger
Renter, bevillingsomkostninger og offentlige afgifter til tinglysning
753.908-1.201.868 kr.
Samlet tilbagebetaling
1Renten forudsætter en vurdering på minimum 600.000 kr., eller at andelsforeningen er finansieret som 1. prioritet gennem Jyske Realkredit og godkendt til belåning, samt at der foreligger et helkundeforhold. Selve andelsboligforeningens gæld (inkl. markedsværdi af renteswaps mv.) må ikke overstige 80% af ejendommens værdi (målt ved en værdiansættelse af Jyske Realkredit eller Jyske Bank).
2Hertil kommer offentlige afgifter til tinglysning.
3Eksemplet er baseret på et boliglån med et samlet kreditbeløb på 500.000 kr., løbetid 30 år, Annuitetslån og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev (andel) på 516.730 kr. Annuitetslån er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.

Til top

AndelsboligKredit

Pålydende rente
3,95-6,75%
Årlig rente
3,50-5,45%
Årlig rente - Andelsboligkredit+1
Debitorrente
3,80-6,92%
Årlig rente inklusive renters rente
Årlig provision
0,75%
Beregnes af ikke-udnyttet trækningsret
Bevillingsomkostninger
7.500 kr.
Inklusiv nyt ejerpantebrev2
Eksempel på en andelsboligkredit med 100% udnyttelse3
3,9-7,4%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
4.521-8.720 kr.
Ydelsernes størrelse
Kvartårlig ydelse
197.586- 365.523 kr.
Samlede omkostninger
Renter, bevillingsomkostninger og offentlige afgifter til tinglysning
697.586- 865.523 kr.
Samlet tilbagebetaling
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
Saldo op til 100.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,70%
Saldo over 100.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,70%
Uden NemKonto tilknyttet
1Renten forudsætter en vurdering på minimum 600.000 kr., eller at andelsforeningen er finansieret som 1. prioritet gennem Jyske Realkredit og godkendt til belåning, samt at der foreligger et helkundeforhold. Selve andelsboligforeningens gæld (inkl. markedsværdi af renteswaps mv.) må ikke overstige 80% af ejendommens værdi (målt ved en værdiansættelse af Jyske Realkredit eller Jyske Bank).
2Hertil kommer offentlige afgifter til tinglysning.
3Eksemplet er baseret på en kredit med et samlet kreditbeløb på 500.000 kr., fuldt udnyttet, løbetid 10 år, Stående lån og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev (andel) på 516.730 kr. En løbetid på 10 år er valgt i beregningseksemplet, da det afspejler den gældende udlånspraksis i Jyske Bank, hvilket afviger fra standardforudsætningen i prisoplysningsbekendtgørelsen. Stående lån er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.

Til top


Prispolitik

Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet, idet der tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, låneformål, kundeforholdets varighed, låntagers indtægts- og formueforhold samt låntagers øvrige relationer til banken.

Se i øvrigt Jyske Banks forretningsbetingelser Sådan handler Jyske Bank.