Derfor varierer renten fra kunde til kunde

Det er en økonomisk naturlov, at prisen på et lån blandt andet afhænger af, hvem der vil låne. Derfor synes vi, det er rimeligt, at du får tilbudt en ekstra god rente, hvis netop din økonomi og dit kundeforhold taler for det.

Kun meget få af vores kunder kommer i nærheden af den laveste eller den højeste rente. Blandt det store flertal ligger renten inden for et meget snævrere bånd.

Det er især tre faktorer, som afgør din rente:

1. Din evne til at betale lånet tilbage

Set med bankens øjne skal din rentesats afspejle risikoen for, at du ikke kan betale lånet tilbage. Skal der små eller store ændringer i din situation til, før du pludselig er ude af stand til at svare enhver sit? Hvad nu, hvis du bliver arbejdsløs eller syg?

I den samlede vurdering af risikoen ser vi især på din nuværende indtægt - og på din mulighed for at betale lånet tilbage, selv om din indtægt skulle falde.

Sidstnævnte afhænger især af, om du har formue, om du kan stille sikkerhed (f.eks. pant i bolig eller bil) og om du bruger pengene til noget, der om nødvendigt kan sælges igen.

2. Omfanget af dine forretninger med os

Det påvirker også rentesatsen, hvor meget du handler med os. Hvis du har lagt mange forretninger hos os, har din rådgiver bedre muligheder for at give dig lidt kvantumsrabat.

Måske har du mange forskellige slags bankforretninger hos os – forbrugslån, billån, pensionsordning, værdipapirer, boligfinansiering? Eller måske har dine bankforretninger en usædvanlig størrelse målt i kroner og øre?

3. Din goodwill

Risiko og forretningsomfang er de vigtigste faktorer, når din rente skal findes. Men der er også andre forhold, som kan gøre en forskel.

Det kunne for eksempel være hvis hele din familie har været kunde i Jyske Bank gennem mange år til alles tilfredshed. Et andet eksempel kunne være, at du ejer en virksomhed, som banken har et godt samarbejde med. Eller at det er almindeligt kendt, at du er en god ambassadør for Jyske Bank.