Boliglån

Pålydende rente
3,95-7,50%
Årlig rente
3,15-5,50%
Årlige rente - Boliglån+1
Debitorrente
3,19-7,71%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Eksempel på et boliglån2
3,5-8,1%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
2.228-3.613 kr.
Ydelsernes størrelse
Månedlig ydelse
302.259-800.742 kr.
Samlede omkostninger
Renter, bevillingsomkostninger og offentlige afgifter til tinglysning
802.259-1.300.742 kr.
Samlet tilbagebetaling
1Renten forudsætter, at der foreligger et helkundeforhold, og lånet ydes op til 80% af ejendommens værdi.

2Eksemplet er baseret på et boliglån med et samlet kreditbeløb på 500.000 kr., løbetid 30 år, Annuitetslån og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 519.177 kr. Annuitetslån er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.

Til top

Boligkredit

Pålydende rente
4,45-7,95%
Årlig rente
Debitorrente
4,53-8,19%
Årlig rente inklusive renters rente
Årlig provision
0,75%
Beregnes af ikke-udnyttet trækningsret
Bevillingsomkostninger
1,50% af trækningsretten + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Eksempel på en boligkredit med 100% udnyttelse1
5,0-8,8%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
5.775-10.317 kr.
Ydelsernes størrelse
Kvartårlig ydelse
250.124-431.815 kr.
Samlede omkostninger
Renter, bevillingsomkostninger og offentlige afgifter til tinglysning
750.124-931.815 kr.
Samlet tilbagebetaling
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
Saldo op til 100.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,70%
Saldo over 100.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,70%
Uden NemKonto tilknyttet
1Eksemplet er baseret på en kredit med et samlet kreditbeløb på 500.000 kr. Beregnet på grundlag af: Stående lån med samlet kreditbeløb på 500.000 kr., løbetid på 10 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 519.117 kr. 'Stående lån' er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.

Til top

Byggekredit

Pålydende rente
3,95-8,00%
Årlig rente
Debitorrente
4,00-8,24%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
0,50% af trækningsretten + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Eksempel på en byggekredit med 100% udnyttelse1
5,0-10,6%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
19.933-40.849 kr.
Ydelsernes størrelse
Kvartårlig ydelse
97.222-205.824 kr.
Samlede omkostninger
Renter, bevillingsomkostninger og offentlige afgifter til tinglysning
2.097.222-2.205.824 kr.
Samlet tilbagebetaling
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
Saldo under 100.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,70%
Saldo over 100.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,70%
Uden NemKonto tilknyttet
1Eksemplet er baseret på en byggekredit med et samlet kreditbeløb på 2.000.000, fuldt udnyttet, løbetid 1 år, Stående lån og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 400.000 kr. og transport i realkredit provenu.

Til top

Grundkøbskredit

Pålydende rente
0,00%
Årlig rente - Grundkøbskredit1
3,95-8,00%
Årlig rente
Debitorrente
0,00%
Årlig rente inklusive renters rente - Grundkøbskredit1
4,00-8,24%
Årlig rente inklusive renters rente
Årlig provision
0,00%
Bevillingsomkostninger
0,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Eksempel på en grundkøbskredit med en debitorrente på 0,00% og 100% udnyttelse2
2,8%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
513.799 kr.
Ydelsernes størrelse
Årlig ydelse
13.799 kr.
Samlede omkostninger
Renter, bevillingsomkostninger og offentlige afgifter til tinglysning
513.799 kr.
Samlet tilbagebetaling
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
Saldo op til 100.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,70%
Saldo over 100.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,70%
Uden NemKonto tilknyttet
Det forudsættes, at din økonomi og dit projekt godkendes kreditmæssigt til finansieringen af et byggefærdigt projekt.

1Renten gælder for dig som helkunde med et tilstrækkeligt forretningsomfang (Læs mere om betingelserne under Prispolitik) samt at den endelig finansiering af den kommende bolig skal ske i Jyske Bank/Jyske Realkredit. Ellers fastsættes renten som i det øvrige rentespænd.
2Beregnet på grundlag af: Stående lån med samlet kreditbeløb på 500.000 kr., løbetid på 1 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 513.799 kr. og transport i realkredit provenu. 'Stående lån' er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.

Til top

Energilån

Pålydende rente
3,50%
Årlig rente - Energilån1
3,95-7,50%
Årlig rente
Debitorrente
3,55%
Årlig rente inklusive renters rente - Energilån1
4,01-9,31%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Eksempel på et energilån med en debitorrente på 3,55%2
4,8%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
1.566 kr.
Ydelsernes størrelse
Månedlig ydelse
37.878 kr.
Samlede omkostninger
Renter, bevillingsomkostninger og offentlige afgifter til tinglysning
187.878 kr.
Samlet tilbagebetaling
Det forudsættes, at der gives tilskud eller håndværkerfradrag til energiforbedring efter statens regler herfor.

1Renten gælder for dig som helkunde med tilstrækkeligt forretningsomfang (Læs mere om betingelserne under Prispolitik). Ellers fastsættes renten i det øvrige rentespænd.
2Eksemplet er baseret på et boliglån med et samlet kreditbeløb på 150.000 kr., løbetid 10 år, Annuitetslån og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 158.406 kr. Annuitetslån er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.

Til top

Energilån+

Pålydende rente
1,50%
Årlig rente - Energilån+1
3,95-7,50%
Årlig rente
Debitorrente
1,51%
Årlig rente inklusive renters rente - Energilån+1
4,01-9,31%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Eksempel på et energilån med en debitorrente på 1,51%2
2,7%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
1.422 kr.
Ydelsernes størrelse
20.666 kr.
Samlede omkostninger
Renter, bevillingsomkostninger og offentlige afgifter til tinglysning
170.666 kr.
Samlet tilbagebetaling
Det forudsættes, at der gives tilskud eller håndværkerfradrag til energiforbedring efter statens regler herfor. Lån ydes op til 80% af ejendommens værdi.

1Renten gælder for dig som helkunde med tilstrækkeligt forretningsomfang (Læs mere om betingelserne under Prispolitik). Ellers fastsættes renten i det øvrige rentespænd.
2Eksemplet er baseret på et boliglån med et samlet kreditbeløb på 150.000 kr., løbetid 10 år, Annuitetslån og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 158.406 kr. Annuitetslån er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.

Til top

Prispolitik

Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet, idet der tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, låneformål, kundeforholdets varighed, låntagers indtægts- og formueforhold samt låntagers øvrige relationer til banken.

Se i øvrigt Jyske Banks forretningsbetingelser Sådan handler Jyske Bank.