Øvrige boligrelaterede priser

Priser pr. 25.10.2022

I Jyske Bank betaler man standardpriser, men vi tilbyder særlige rabatter til udvalgte kundekategorier – Jyske Hverdag, Jyske Plus, Jyske Premium, Jyske Private Banking og kunder under 30 år. Læs mere i vores prispolitik

Realkreditlån - Jyske Realkredit

Fastkursaftale/Indfrielsesaftale1
500 kr.
Oprettelse eller ændring2
Etablering/ændring af aftale om fast ydelse på rentetilpasningslån1
1.000 kr.
Etablering/ændring af afdragsfrihed på eksisterende lån, pr. lån1,3
1.000 kr.
Ændring af fastrenteperiode, pr. lån1,3
1.000 kr.
Gældsovertagelse, pr. ejendom
3.000 kr.
Ændring af model for tilbagebetaling af udskudte afdrag, pr. lån1
1.000 kr.
Tilbud på indfrielse4
500 kr.
Afregning af indfrielse
750 kr.
Indfrielse af lån uden pant i fast ejendom
500 kr.
Rykning/moderation, pr. ekspedition
1.000 kr.
Nedlysning af pantebrev efter anmodning fra andet pengeinstitut
1.000 kr.
Relaksation5
2.500 kr.
Besigtigelse6
2.500 kr.
Timebetaling for ekstraordinære eller tidskrævende serviceydelser, pr. time
1.000 kr.
Obligationsoverførsel til depot i VP, pr. overførsel
750 kr.
Indfrielse/delvis nedbringelse af privat pantebrev med opsigelse, pr. pantebrev
500 kr.
Henstand, pr. ejendom
100 kr.
Erindringsskrivelse, pr. ejendom
100 kr.
Inkassogebyr, pr. ejendomsnr.
100 kr. pr. termin
Morarente, p.a.
10%
Hertil kommer evt. omkostninger til garantistillelse, se priser for garantier.
For lån i euro gælder samme priser som lån optaget i danske kroner. Priser opkræves i danske kroner.
1Hvis der på samme tidspunkt vælges tre af de mærkede serviceydelser, gives der en rabat, så der maksimalt skal betales 2.000 kr.
2Ved ændring betales der herudover i visse situationer også for en kursdifference, som afhænger af den aktuelle kursudvikling. Herudover skal der altid betales afregningsprovision.
3Påtegning på pantebrev og/eller besigtigelse af ejendommen kan være nødvendig.
4Prisen opkræves ikke, hvis der samtidigt er lavet kurskontrakt via Jyske Realkredit.
5Hertil kommer evt. omkostninger til besigtigelse af ejendommen
6Eksempelvis i forbindelse med relaksation, ikke-udnyttet ejendomsvurdering, eventuel færdigmelding af byggeri og vurderinger der ikke er nødvendige for Jyske Banks ekspedition af sagen.

Til top

Bankboliglån

Bevillingsomkostninger
7.500 kr.
Nyt lån eller omlægning
Inkl. evt. fastkursaftale
Stiftelsesprovision
0,35% af lånet
Profilskifte ved rentetilpasning1
1.000 kr.
Fravalg af afdragsfrihed ved rentetilpasning1
1.000 kr.
Hel eller delvis indfrielse2
3.500 kr./ 750 kr.
Ændring af debitorer, pr. ejendom3
3.000 kr.
Hertil kommer evt. omkostninger til garantistillelse, se priser for garantier.
1Jyske F1, F3 og F5 omlægges til nyt lån i Jyske Realkredit. Prisen opkræves af Jyske Realkredit.
2Ved hel eller delvis indfrielse af Jyske RenteloftCIBOR3 i de sidste 2 år frem til genfastsættelse af loft er prisen 750 kr. Ellers 3.500 kr. For øvrige bankboliglån er prisen 750 kr. Gælder også prioritetslån etableret før december 2013.
3Gælder også prioritetslån etableret før december 2013

Til top

Boliglån og boligkredit

Bevillingsomkostninger
2,00% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Hel eller delvis indfrielse
750 kr.
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.
Hertil kommer evt. omkostninger til garantistillelse, se priser for garantier.

Til top

Byggekredit

Bevillingsomkostninger
0,50% af trækningsretten + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Hel eller delvis indfrielse
750 kr.
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.
Hertil kommer evt. omkostninger til garantistillelse, se priser for garantier.

Til top

Grundkøbskredit

Bevillingsomkostninger
0,50% af trækningsretten + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Hel eller delvis indfrielse
0 kr.
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.

Til top

Energilån

Bevillingsomkostninger
2,00% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Hel eller delvis indfrielse
750 kr.
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.

Til top

Andelsboliglån og andelsboligkredit

Bevillingsomkostninger
7.500 kr.
Inklusiv nyt ejerpantebrev1
Forhøjelse
2.500 kr.
Forlængelse
1.000 kr.
Hel eller delvis indfrielse
1.000 kr.
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af renten
1.000 kr.
Øvrige omkostninger, fx ydelsesoverspring, ændring af sikkerheder mm.
1.000 kr.
Hertil kommer evt. omkostninger til garantistillelse, se priser for garantier.
1Hertil kommer offentlige afgifter til tinglysning.

Til top

Garantier

Garanti for realkreditlån ved boligkøb, omlægning og tillægslån
0 kr.
Garanti for realkreditlån ved forhåndslån
3.000 kr.
Oprettelse
0,75% p.a.
Provision - min. 500 kr. pr. påbegyndt kvartal
Garanti for betaling af købesum ved kontanthandel1
2.000 kr.
Oprettelse
0,50% p.a.
Provision - min. 500 kr., maks. 10.000 kr., pr. påbegyndt kvartal
Garanti for betaling af købesum ved projektkøb
5.000 kr.
Garanti for betaling af købesum ved andelsbolig
2.000 kr.
Oprettelse
0,50% p.a.
Provision - min. 500 kr., maks. 10.000 kr., pr. påbegyndt kvartal
Garanti for betaling af købesum ved andelsbolig under opførelse
3.500 kr.
Bygherregaranti – AB18/ABT18/AB92/ABT93/AB-forbruger/AB Forenkelt
3.500 kr.
Garanti for nøglefærdigt hus
3.500 kr.
Garanti for brug af deponerende midler ved boligsalg
1.000 kr.
Oprettelse
1,75%
Provision - min. 500 kr. pr. påbegyndt kvartal
1Prisen for oprettelsen af garantien er gratis ved tilvalg af Køberrådgivning.

Til top

Salg af bolig

Ekspeditionsomkostninger
3.500 kr.
Ved indfrielse af lån (inklusiv deponeringskonto)1
2.000 kr.
Uden indfrielse af lån (inklusiv deponeringskonto)
Bevillingsomkostninger ved salg af andelsbolig
2.000 kr.
Inkl. indfrielse af lån
Bevillingsomkostninger ved mellemfinansiering2
1.000 kr.
Transport i købesum ved mellemfinansiering
1.000 kr.
Hertil kommer evt. omkostninger til garantistillelse, se priser for garantier.
1Hertil kommer indfrielsesomkostninger.
2Hertil kommer finansieringsrenten.

Til top

Øvrige omkostninger

Fastkursaftale
500 kr.
Oprettelse eller ændring
Oprettelse af deponeringskonto
500 kr.
Nyt ejerpantebrev/pantebrev1
1.000 kr.
Overdragelse af ejerpantebrev
1.000 kr.
Betales af køber
Påtegning på ejerpantebrev/pantebrev
1.000 kr.
Indhente accept eller afslag hos panthavere for rykning, pr. stk.
1.000 kr. + evt. timepris
Nedlysning af ejerpantebrev/pantebrev efter anmodning fra andet pengeinstitut
1.000 kr.
Ekspeditionsomkostning ved indfrielse af lån i andet institut2
1.500 kr.
Notering af transport, pr. transport
1.000 kr.
Køberrådgivning3
2.500 kr.
3.500 kr.
For boliger til over 7 mio. kr.
Byggestyring
5.000 kr.
Projektkøb og Nøglefærdigt byggeri
7.000 kr.
Om- og tilbygning og ratebyggeri
Relaksation4
2.500 kr.
Besigtigelse5
2.500 kr.
Besigtigelse af byggeri ved betaling af rater, pr. besigtigelse
1.000 kr.
Betaling af købesum uden garanti samt efterfølgende finansiering
2.000 kr.
Timebetaling for ekstraordinære eller tidskrævende serviceydelser, pr. time6
1.000 kr.
Lånetilbud
0 kr.
Ved første lånetilbud
500 kr.
Pris pr. stk. ved mere end et lånetilbud
1Omkostning ved nyt pantebrev opkræves ikke i forbindelse med optagelse af Jyske Bank Bankboliglån, da det er inkl. i bevillingsomkostningerne.
2Prisen opkræves ikke i forbindelse med optagelse af Jyske Bank Bankboliglån, Jyske Realkreditlån eller ved salg af din bolig.
3Hertil kommer omkostninger til advokat og evt. omkostninger til byggesagkyndig.
4Hertil kommer evt. omkostninger til bestigelse af ejendommen.
5Eksempelvis i forbindelse med relaksation, ikke-udnyttet ejendomsvurdering, eventuel færdigmelding af byggeri og vurderinger der ikke er nødvendige for Jyske Banks ekspedition af sagen.
6I boligsager kan timebetaling blandt andet blive opkrævet i sager, hvor sagen er af særlig kompleks karakter. Det kan fx være ved finansiering af særlige ejendomstyper.

Til top

Offentlige afgifter

Andre offentlige udgifter
Afholdte udgifter
Afgift for tinglysning af pantebreve og ejerpantebreve
1,45% af pantsikret beløb
Basisafgift for tinglysning
1.730 kr.

Til top