ÅOP - Årlige omkostninger i procent

ÅOP viser årlige omkostninger i procent på lån eller ved investering.  

Årlige omkostninger i procent på lån

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) viser de samlede årlige udgifter ved et lån i forhold til det lånte beløb.

Alle udgifter i forbindelse med lånet regnes med - oprettelsesomkostninger, rente og løbende omkostninger.

ÅOP skal oplyses, hver gang du får et lån eller en kredit.

Hvad kan det bruges til?

ÅOP kan bruges til at sammenligne forskellige lån, hvis lånene har samme størrelse, samme løbetid og tilbagebetales på samme måde.

Når du sammenligner lån, er det nærliggende at se på de to låns rentesatser, men det giver ikke nødvendigvis det fulde billede af, hvad det koster at låne. Ved hjælp af ÅOP kan du gennemskue, om et lån med lav rente, men store omkostninger, måske i realiteten er dyrere end et lån med færre omkostninger, men med en lidt højere rente.

Kort løbetid - høj ÅOP

Størrelsen på ÅOP er bl.a. afhængig af lånets løbetid.

Ved en kort løbetid vil ÅOP typisk være meget høj, fordi stiftelsesomkostningerne her vejer tungt. Omvendt vil ÅOP være tættere på rentesatsen, jo længere løbetiden er.

Hvad koster det at låne i Jyske Bank?

Priserne på lån afhænger af, hvad du vil låne til.

Se låntyper


Årlige omkostninger i procent ved investering

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) viser de samlede årlige udgifter ved at investere. ÅOP omfatter samtlige omkostninger ved at investere – både direkte og indirekte. Det årlige afkast på de værdipapirer, der er investeret i, reduceres med ÅOP.

Du kan se en nærmere definition af, hvad ÅOP præcist indeholder under afsnittet ”Omkostningsforklaring” på hvert enkelt investeringsprodukt: