Jyske Private Banking Formuepleje

Har du fem mio. kr. eller mere at investere for? Ønsker du, at bankens specialister står for den løbende pleje af investeringen? Så er Jyske Private Banking Formuepleje en god mulighed for dig.

Det kræver både tid og ekspertise at investere aktivt og udnytte de muligheder, markederne giver. Alt det klarer Jyske Banks investeringsspecialister for dig ved at investere på dine vegne via fuldmagt.

Produktet kort fortalt

  • Vi finder den optimale løsning til dig ud fra dine behov og din situation
  • Investeringsspecialister overvåger og tilpasser din investering ud fra din investeringsprofil
  • Du kan vælge, om der skal investeres i alternativer
  • Fokus på bæredygtige fremskridt
Jyske Private Banking Formuepleje

For dig, der har 5 mio. kr. eller mere at investere for

Find den rigtige investeringsprofil for dig

Jyske Private Banking Formuepleje tilbydes i fem forskellige risikoniveauer, der afspejler forskellige holdninger til risiko og forventninger til afkast.

Det er vigtigt for os, at du får den rette investeringsløsning, og du kan forvente en grundig investeringsrådgivning. Der er altid en risiko forbundet med at investere, og derfor tegner du og din rådgiver din personlige investeringsprofil. Med udgangspunkt i din profil finder I en løsning, der matcher dine mål og behov, og du får investeringen gennemgået.

Din investering indeholder bæredygtige tiltag

Med Jyske Private Banking Formuepleje får du automatisk en investering, hvor porteføljens sammensætning inddrager udvalgte bæredygtighedskriterier. Det kan fx være investeringer, der medvirker til at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold. Vores investeringsspecialister har særligt fokus på disse tre elementer:

Elementerne skal:

  • Bidrage til større gennemsigtighed og gøre det nemmere for dig at træffe investeringsbeslutninger
  • Forbedre investeringerne i en mere bæredygtig retning i investeringsprocessen

Læs mere om investering og bæredygtighed

Jyske Private Banking Formuepleje i detaljer

Kontakt

Hør mere om Jyske Private Banking Formuepleje

Skal vi kontakte dig? Det er helt uforpligtende.

Grafik med papirflyver og skyer

Investeringsinfo: Se aftaler og betingelser vedrørende investering i Jyske Bank

Beskatning af gevinst og tab ved investering

Vilkår og betingelser

 

Denne præsentation er ikke et salgstilbud, en opfordring til køb eller personlig investeringsrådgivning, men alene en del af bankens generelle markedsføring på investeringsområdet.