Jyske Private Banking Investering - Hvad koster det?

Der er omkostninger forbundet med at investere i Jyske Private Banking Investering. Alle omkostninger afholdes i det investeringsbevis, som ligger i dit depot.

Med Jyske Private Banking Investering betaler du ikke kurtage for de handler, som gennemføres i dit depot eller i forbindelse med ind- og udbetalinger. Du betaler heller ikke depotgebyr for at få opbevaret din investering.

Hvad koster det at opsige Jyske Investering - og hvad sker der?

Hvis du ikke længere vil være i Jyske Investering, opsiger du blot aftalen – det koster ikke noget. Efter dit ønske kan Jyske Bank derefter ændre dit depot til et depot med almindelige vilkår og priser, eller kurtagefrit sælge investeringsbeviserne og indsætte provenuet på en af dine konti.

Årlige omkostninger

Vi viser bl.a. prisen for at investere i Jyske Private Banking Investering som en omkostningsprocent. Denne er udtrykt som de samlede omkostninger i procent. Omkostningsprocenten omfatter samtlige omkostninger ved at investere i Jyske Private Banking Investering – der kommer altså ingen yderligere omkostninger, som ikke er indeholdt i dette tal.

Omkostningerne for Jyske Private Banking Investering afhænger af hvilken profil, du har valgt. Du kan altid se de aktuelle omkostninger for de forskellige profiler på jyskeportefolje.dk.

Værd at bemærke

  • Du betaler ikke kurtage til Jyske Bank for de handler, der gennemføres i din aftale om Jyske Private Banking Investering.
  • Du betaler heller ikke depotgebyrer for opbevaringen af investeringsbeviserne.
  • Alle omkostninger i produktet opkræves indirekte, dvs. de fratrækkes i værdien af investeringsbeviserne i dit depot. Du vil derfor ikke se en opkrævning på din afkastkonto.
  • Omkostningsprocenten viser dine årlige omkostninger i procent og er beregnet ud fra en standardiseret forventning om, at du ejer dine investeringsbeviser i 7 år. Hvis du ejer investeringsbeviserne i mere end 7 år, vil din omkostningsprocent være lidt lavere, mens den tilsvarende vil være lidt højere, hvis din holdeperiode er kortere - der er dog i praksis tale om meget små ændringer.
  • Jyske Bank modtager formidlingsprovision fra de anvendte investeringsbeviser. Formidlingsprovisionen kan ses på jyskeportefolje.dk. Bemærk at formidlingsprovisionen er medregnet i omkostningsprocenten – det er således ikke en ekstra udgift for dig.

Mere om at investere i Jyske Private Banking Investering

Læs mere om Kapitalforeningen Jyske Portefølje

Læs mere om Investeringsforeningen Jyske Portefølje