Depotomkostninger

Priser pr. 01.11.2022

Værdipapirer, der er registreret i VP securities

Danske værdipapirer, der ikke er registreret i VP securities

Udenlandske værdipapirer, også papirer noteret på Københavns fondsbørs