Depotomkostninger

Priser pr. 17.11.2021

Værdipapirer, der er registreret i VP securities

Danske værdipapirer, der ikke er registreret i VP securities

Udenlandske værdipapirer, også papirer noteret på Københavns fondsbørs