Renter og priser på konti til 0- til 17-årige

Priser pr. 26.01.2024

Tilgodehavende rente tilskrives ultimo hvert år, og skyldig rente opkræves kvartalsvist. Rente under 5 kr. tilskrives/opkræves ikke.

Renten er variabel, hvis ikke andet er anført.