Renter og priser på konti til 0- til 17-årige

Priser pr. 25.10.2021

Tilgodehavende rente tilskrives ultimo hvert år, og skyldig rente opkræves kvartalsvist. Rente under 5 kr. tilskrives/opkræves ikke.

Renten er variabel.