Rentesatser for Valutaindlån Privat

Priser pr. 20.04.2024

Tilgodehavende rente tilskrives ultimo hvert år, og skyldig rente opkræves kvartalsvist.

Renten er variabel.