Renter og priser på opsparingskonti

Priser pr. 25.10.2021

Tilgodehavende rente tilskrives ultimo hvert år, og skyldig rente opkræves kvartalsvist. Rente under 5 kr. tilskrives/opkræves ikke.

Renten er variabel.