Renter og priser på opsparingskonti

Priser pr. 21.06.2023

Tilgodehavende rente tilskrives ultimo hvert år, og skyldig rente opkræves kvartalsvist. Rente under 5 kr. tilskrives/opkræves ikke.

Renten er variabel, hvis ikke andet er anført.