Børneopsparing

Giv dit barn en solid, økonomisk platform i ungdomsårene - fx til kørekort eller uddannelse. Renter og afkast er skattefrie på en Børneopsparing, så det er en meget fordelagtig måde at spare op på.

En børneopsparing løber over mindst 7 år. Derfor bør du overveje, hvordan pengene skal investeres. Der er tre muligheder:

Opret børneopsparing


Vælg en investering, der passer dig

Hvor det er bedst at placere din investering afhænger af din investeringsprofil. Dog er beløbet på en Børneopsparing for lille til, at vi normalt vil anbefale dig at placere pengene i enkeltaktier. Risikoen er for høj. 

Hvis du alligevel ønsker at investere i enkeltaktier, kan du placere op til 20% i værdipapirer udstedt af en enkelt udsteder, dog altid til et beløb svarende til to års indskud (dvs. 12.000 kr. pr. april 2018).

En populær mulighed for at investere børneopsparingen er puljer, som er skræddersyet netop til dette formål.

Få lavet din egen investeringsplan og få rådgivning om, hvilken mulighed der er bedst for dig. 

Hvem kan oprette en børneopsparing?

Både forældre, bedsteforældre og oldeforældre kan oprette en Børneopsparing, men hvert barn kan kun have én opsparing.

Hvem kan hæve pengene?

Hvis aftalen udløber, før barnet bliver 18 år, er det barnets værge, der disponerer over pengene. Hvis barnet er fyldt 18 år, råder det selv over pengene.

Hvis du vil sætte flere penge ind...

Vil du gerne spare mere op end de 6.000 kr. årligt eller de i alt 72.000 kr.? Så er en gaveopsparing en god mulighed. Du vælger, hvor meget du vil sætte ind, og du kan binde pengene, så de først kan bruges på et senere tidspunkt.

Få gaveopsparing

Børneopsparing - Kort og godt
Årlig nominel rente Renten er variabel. Du kan se den aktuelle rente enten i vores prisliste eller i Jyske Netbank. Du kan også få den oplyst i en afdeling nær dig. Banken tilskriver din tilgodehavende rente en gang årligt. Banken hæver skyldig rente kvartalsvist.
Alder for oprettelse
0-14 år
Binding Pengene er bundet i mindst 7 år. Bindingsperioden skal slutte, og opsparingen udbetales, når barnet er mindst 14 år og højst 21 år.
At sætte ind Du kan indsætte op til 6.000 kr. om året og maksimalt 72.000 kr. i alt. 
At hæve Du kan ikke hæve i bindingsperioden.