Grundkonto - hvis dit behov er helt enkelt

Grundkontoen er for dig med en meget overskuelig økonomi, som kan rummes på en enkelt konto, uden at der er behov for f.eks. opsparing, pension, lån eller realkredit. Til Grundkonto kan du få et Visa Basis-kort, som er et kort med saldokontrol.  

Du kan vælge imellem to varianter: Grundkonto, betalinger og Grundkonto, indlån

Det får du adgang til

Mod en månedlig afgift får du adgang til:


Grundkonto, betalinger

Til dig, der bruger Betalingsservice eller har brug for at tilknytte faste betalinger til kontoen. 

Denne basale betalingskonto giver dig mulighed for at indsætte penge på kontoen og klare betalinger og overførsler i netbanken. Derudover kan du i EU og andre lande, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, bruge kontoen til at hæve kontanter, modtage penge og betale med et betalingskort.
Læs mere om løsningerne, du kan bruge med Grundkonto, betalinger.

Pris

  • Oprettelse: 0 kr.
  • Månedlig afgift: 40 kr. (fra 01.04.2022 dog 60 kr. pr. mdr.)

Det lovpligtige gebyroplysningsdokument for Grundkonto, betalinger.


Grundkonto, indlån

Til dig, der udelukkende bruger kontoen til at sætte penge ind på og hæve fra med kort. Du kan til enhver tid følge din saldo i netbanken/mobilbanken.

Har du brug for at overføre eller betale regninger fra netbanken/mobilbanken, kræver det, at du har en Grundkonto, betalinger.

Pris

  • Oprettelse: 0 kr.
  • Månedlig afgift: 15 kr.

Kontoen opfylder kravene til en basal indlånskonto.

Det lovpligtige gebyroplysningsdokument for Grundkonto, indlån.


Når de to varianter af Grundkontoen modsat andre kontoformer i Jyske Bank ikke er gratis at have, skyldes det, at vi skal have dækket omkostninger til IT, kontanthåndtering, kortudstedelse m.v. På grund af dit begrænsede engagement er der ikke udsigt til, at vi kan få dækket disse omkostninger ved, at du laver andre bankforretninger med os.

Køb af yderligere tjenesteydelser eller aktier er ikke en forudsætning for adgangen til en Grundkonto.