Grundkonto - hvis dit behov er helt enkelt

Grundkonto er for dig med en enkel økonomi, eller for dig med behov for enkle bankydelser i en begrænset periode.

Du kan vælge imellem to varianter: Grundkonto, betalinger og Grundkonto, indlån

Det får du adgang til

Mod en månedlig afgift får du:

  • Mulighed for at hæve penge til 0 kr. i vores automater
  • Netbank og mobilbank (dog begrænset adgang ved Grundkonto, indlån)
  • Visa Debet-kort med saldokontrol
  • Betalingsservice (kun ved Grundkonto, betalinger)

Grundkonto, betalinger

Til dig, der bruger Betalingsservice eller har brug for at tilknytte faste betalinger til kontoen. 

Denne basale betalingskonto giver dig mulighed for at indsætte penge på kontoen og klare betalinger og overførsler i netbanken. Derudover kan du i EU og andre lande, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, bruge kontoen til at hæve kontanter, modtage penge og betale med et betalingskort.
Læs mere om løsningerne, du kan bruge med Grundkonto, betalinger.

Pris

  • Oprettelse: 0 kr.
  • Månedlig afgift: 60 kr.

Det lovpligtige gebyroplysningsdokument for Grundkonto, betalinger.


Grundkonto, indlån

Til dig, der udelukkende bruger kontoen til at sætte penge ind på eller hæve fra med kort. Du kan til enhver tid følge din saldo i netbanken/mobilbanken.

Har du brug for at overføre eller betale regninger fra netbanken/mobilbanken, kræver det, at du har en Grundkonto, betalinger.

Pris

  • Oprettelse: 0 kr.
  • Månedlig afgift: 15 kr.

Kontoen opfylder kravene til en basal indlånskonto.

Det lovpligtige gebyroplysningsdokument for Grundkonto, indlån.


Når de to varianter af Grundkontoen ikke er gratis at have, skyldes det, at vi skal have dækket omkostninger til IT, kontanthåndtering, kortudstedelse m.v. På grund af dit begrænsede engagement er der ikke udsigt til, at vi kan få dækket disse omkostninger ved, at du laver andre bankforretninger med os.

Køb af yderligere tjenesteydelser eller aktier er ikke en forudsætning for adgangen til en Grundkonto.