Puljer til pension og børneopsparing

At investere i Jyske Banks puljer er altså lige så nemt som at have en konto, men samtidig får du afkast af værdipapirer, som historisk set over en længere periode har givet et væsentligt højere afkast end en almindelig konto. Husk dog, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast - og at afkastet i perioder kan være negativt.

Hvad er en pulje?

En puljeaftale er en konto, som forrentes med afkastet fra en pulje af værdipapirer med fradrag af omkostninger. Banken vælger værdipapirerne i puljen, og er også ejer af værdipapirerne.

Din puljeaftale vil så blive plejet af specialister i banken. Du kan løbende sætte penge ind og rent praktisk slipper du selv for at lægge om og at geninvestere eventuelt positivt afkast.

Du opnår en større spredning af din risiko, end hvis du selv investerer i et enkelt eller nogle få værdipapirer. Du kan ikke selv sprede risikoen lige så effektivt, da omkostningerne oftest vil blive alt for store.

I mobilbanken og netbanken kan du følge med i, hvordan din puljeaftale udvikler sig. Du kan løbende sætte flere penge ind, som så bliver forrentet med puljeafkastet, der bliver tilskrevet en gang om året.

Afkastet på en pensionsopsparing bliver beskattet med 15,3% i pensionsafkastskat. Afkastet på en børneopsparing er skattefrit.

Hvem kan være med?

Du kan investere i Jyske Banks puljer for de penge, du har skudt ind på en kapitalpension, en ratepension, en selvpension, en aldersopsparing eller en børneopsparing. Bemærk, at indskud på børneopsparing i pulje foretaget efter 31. maj 2015 ikke er dækket af Garantiformuen.

Puljer er til kunder med op til 200.000 kr. For større beløb anbefaler vi Jyske Investering

Book et mødeDe fire puljers investeringsprofil

Hver pulje har en fastlagt investeringsprofil, som er udtryk for hvilke typer værdipapirer puljen i gennemsnit investerer i målt over lang tid. Din bankrådgiver kan hjælpe dig med at finde den af de fire puljer, der passer til dig – afhængig af dine forventninger til afkast og hvor stor en risiko, du er parat til at løbe.

Hvis din holdning til risiko ændrer sig hen ad vejen, kan du altid træde ud af puljen eller skifte til en anden pulje med mere eller mindre risiko uden yderligere omkostninger.

Den aktuelle beholdning afviger som regel en smule fra investeringsprofilen alt efter, hvad Jyske Banks eksperter finder hensigtsmæssigt. Investeringsprofilen bruges også som målestok, når det skal vurderes, hvor godt den enkelte pulje har klaret sig i forhold til markedsafkastet.

Mere om markedsafkast

Pulje Aktiebeholdning Obligationsbeholdning Investeringshorisont
Pulje 1
Vækst
80% 20% Min. 5 år
Pulje 2
Balanceret-Dynamisk
50% 50% Min. 3 år
Pulje 3
Stabil
20% 80% Min. 3 år
Pulje 4
Dæmpet
0% 100% Min. 3 år
Pulje Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3 Pulje 4
Aktier 89,6% 58,4% 25,4% 0,0%
Traditionelle obligationer 0,0% 31,6% 55,3% 70,9%
Højrente obligationer 9,2% 9,7% 17,1% 22,6%
Likvide midler 1,2% 0,3% 2,3% 6,5%

Opdateret pr. 31. oktober 2021
Detaljerede beholdningsoversigter ultimo sidste kvartal [PDF]: Pulje 1 - Pulje 2 - Pulje 3 - Pulje 4Afkast

Pulje Oktober Midtvejsresultat november Hele 2021
Pulje 1
Vækst
3,41% 2,93% 21,96%
Pulje 2
Balanceret-Dynamisk
2,00% 2,01%  12,03%
Pulje 3
Stabil
0,64% 1,04%  3,39%
Pulje 4
Dæmpet
-0,27% 0,26%  -0,96%

Opdateret pr. 15. november 2021

Afkastprocenten er gældende, hvis man har deltaget i samme pulje i hele året og med samme beløb. Afkastet er før pensionsskat og puljegebyr. Historiske afkast er ikke retningsgivende for fremtidige afkast. Midtvejsresultat slettes i forbindelse med månedsultimo.

2021 Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3 Pulje 4
Januar 0,36% 0,13% -0,10% -0,13%
Februar 0,74% -0,29% -1,06% -1,05%
Marts 5,12% 3,38% 1,47% 0,02%
April 2,09% 1,14% 0,27% -0,01%
Maj 0,68% 0,26% -0,03% -0,05%
Juni 3,41% 2,38% 1,28% 0,48%
Juli 0,96% 0,98% 0,84% 0,46%
August 2,19% 1,22% 0,38% 0,03%
September -2,18% -1,87% -1,39% -0,70%
Oktober 3,41% 2,00% 0,64% -0,27%
NovemberDecemberÅr til dato 17,89% 9,62% 2,30% -1,22%

Opdateret pr. 31. oktober 2021

Afkastprocenten er gældende, hvis man har deltaget i samme pulje i hele året og med samme beløb. Afkastet er før pensionsskat og puljegebyr. Historiske afkast er ikke retningsgivende for fremtidige afkast.

2020 Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3 Pulje 4
Januar 0,59% 0,74% 0,81% 0,58%
Februar -7,68% -4,69% -1,85% -0,17%
Marts -12,61% -9,07% -6,41% -4,65%
April 9,34% 6,26% 3,55% 1,51%
Maj 1,70% 1,25% 0,97% 0,93%
Juni 1,09% 0,98% 0,75% 0,49%
Juli 0,82% 0,81% 0,71% 0,49%
August 3,48% 2,16% 0,91% 0,08%
September -1,06% -0,53% -0,14% -0,07%
Oktober -1,72% -1,12% -0,38% 0,27%
November 7,97% 5,29% 2,64% 0,81%
December 1,66% 1,25% 0,74% 0,29%
År til dato 1,57% 2,42% 1,99% 0,42%

Opdateret pr. 31. december 2020

Afkastprocenten er gældende, hvis man har deltaget i samme pulje i hele året og med samme beløb. Afkastet er før pensionsskat og puljegebyr. Historiske afkast er ikke retningsgivende for fremtidige afkast.

Pulje Seneste 10 år Seneste 20 år Dårligste år Bedste år
Pulje 1
Vækst
9,9% pr. år 6,4% pr. år -43,6% (2008) 57,3% (1999)
Pulje 2
Balanceret-Dynamisk
7,3% pr. år 5,6% pr. år -27,9% (2008) 30,7% (1999)
Pulje 3
Stabil
4,4% pr. år 4,4% pr. år -13,5% (2008) 31,9% (1993)
Pulje 4
Dæmpet
1,9% pr. år 3,1% pr. år -3,0% (2008) 14,8% (1993)

Opdateret pr. 31. oktober 2021

År Skattepligtigt afkast Frit afkast Afkast i alt Afkast efter skat
2021 17,9% 0,0% 17,9% 15,1%
2020 1,6% 0,0% 1,6% 1,3%
2019 24,4% 0,0% 24,4% 20,7%
2018 -10,7% 0,0% -10,7% -9,1%
2017 6,6% 0,0% 6,6% 5,6%
2016 6,9% 0,0% 6,9% 5,8%
2015 10,6% 0,0% 10,6% 9,0%
2014 13,3% 0,0% 13,3% 11,2%
2013 17,4% 0,0% 17,4% 14,7%
2012 12,2% 0,0% 12,2% 10,3%
2011 -1,7% 0,0% -1,7% -1,4%
2010 24,4% 0,0% 24,4% 20,7%
2009 23,1% -0,3% 22,7% 19,3%
2008 -43,4% -0,1% -43,6% -37,1%
2007 11,1% -0,1% 10,9% 9,3%
2006 15,1% -0,2% 14,9% 12,6%
2005 29,3% -0,2% 29,2% 24,8%
2004 6,5% -0,2% 6,4% 5,4%
2003 17,6% 0,0% 17,6% 015,0%
2002 -26,8% 0,1% -26,7% -22,6%
2001 -12,9% 0,2% -12,7% -10,7%
2000 0,9% 0,1% 1,0% 0,9%
1999 57,2% 0,1% 57,3% 54,6%
1998 -2,7% 13,6% 10,8% 10,9%
1997 1,2% 19,3% 20,5% 20,1%
1996 1,5% 22,1% 23,6% 22,9%
1995 0,6% 6,1% 6,7% 6,4%
1994 -0,8% -4,3% -5,1% -4,7%
1993 3,0% 45,4% 48,4% 46,8%
1992 -0,4% -6,8% -7,2% -7,0%
1991 -0,1% 5,1% 5,0% 5,1%
1990 0,4% -22,7% -22,3% -22,5%
1989 1,4% 7,1% 8,5% 7,9%
Gns. pr. år

6,9% 6,5%

Opdateret pr. 31. oktober 2021

Afkastprocenten er gældende, hvis man har deltaget i samme pulje i hele perioden og med samme beløb. Afkastet er før pensionsskat og puljegebyr. Historiske afkast er ikke retningsgivende for fremtidige afkast.

År Skattepligtigt afkast Frit afkast Afkast i alt Afkast efter skat
2021 9,6% 0,0% 9,6% 8,1%
2020 2,4% 0,0% 2,4% 2,1%
2019 16,4% 0,0% 16,4% 13,9%
2018 -6,8% 0,0% -6,8% -5,7%
2017 5,3% 0,0% 5,3% 4,5%
2016 6,7% 0,0% 6,7% 5,7%
2015 6,6% 0,0% 6,6% 5,6%
2014 10,7% 0,0% 10,7% 9,1%
2013 11,1% 0,0% 11,1% 9,4%
2012 10,0% 0,0% 10,0% 8,5%
2011 1,7% 0,0% 1,7% 1,5%
2010 17,6% 0,0% 17,5% 14,9%
2009 17,8% -0,1% 17,6% 15,0%
2008 -27,8% -0,1% -27,9% -23,7%
2007 6,7% -0,1% 6,6% 5,6%
2006 9,6% -0,1% 9,5% 8,0%
2005 19,1% -0,1% 19,0% 16,2%
2004 5,8% -0,1% 5,7% 4,9%
2003 12,1% 0,0% 12,1% 10,2%
2002 -14,1% 0,0% -14,1% -12,0%
2001 -5,2% 0,0% -5,2% -4,4%
2000 4,5% 0,0% 4,5% 3,9%
1999 31,0% -0,3% 30,7% 28,6%
1998 3,6% 3,1% 6,7% 5,2%
1997 8,6% 7,2% 15,8% 12,7%
1996 10,1% 5,3% 15,4% 10,9%
1995 14,1% 1,0% 15,1% 8,4%
1994 -4,9% -0,7% -5,6% -3,1%
1993 13,3% 13,9% 27,2% 20,1%
1992 3,4% -5,3% -1,9% -3,6%
1991 12,2% -0,1% 12,1% 6,6%
1990 4,1% -6,4% -2,3% -4,0%
1989 4,1% 0,9% 5,0% 3,2%
Gns. pr. år

6,6% 5,2%

Opdateret pr. 31. oktober 2021

Afkastprocenten er gældende, hvis man har deltaget i samme pulje i hele perioden og med samme beløb. Afkastet er før pensionsskat og puljegebyr. Historiske afkast er ikke retningsgivende for fremtidige afkast.


År Skattepligtigt afkast Frit afkast Afkast i alt Afkast efter skat
2021 2,3% 0,0% 2,3% 1,9%
2020 2,0% 0,0% 2,0% 1,7%
2019 9,0% 0,0% 9,0% 7,6%
2018 -3,4% 0,0% -3,4% -2,9%
2017 4,0% 0,0% 4,0% 3,4%
2016 5,6% 0,0% 5,6% 4,7%
2015 2,7% 0,0% 2,7% 2,3%
2014 7,2% 0,0% 7,2% 6,1%
2013 5,0% 0,0% 5,0% 4,2%
2012 8,1% 0,0% 8,1% 6,9%
2011 3,5% 0,0% 3,5% 3,0%
2010 11,3% 0,0% 11,3% 9,6%
2009 14,9% -0,1% 14,8% 12,6%
2008 -13,5% 0,0% -13,5% -11,5%
2007 3,9% 0,0% 3,9% 3,3%
2006 5,5% 0,0% 5,5% 4,7%
2005 10,3% 0,0% 10,3% 8,7%
2004 5,1% 0,3% 5,4% 4,6%
2003 6,8% 1,1% 7,9% 6,8%
2002 -2,9% 1,1% -1,8% -1,3%
2001 0,3% 1,7% 2,1% 2,0%
2000 2,6% 0,9% 3,5% 3,1%
1999 12,4% 1,0% 13,3% 12,6%
1998 0,7% 6,0% 6,7% 6,3%
1997 0,8% 9,6% 10,4% 10,1%
1996 0,9% 10,4% 11,3% 10,9%
1995 2,6% 8,2% 10,8% 9,6%
1994 -0,7% -2,1% -2,8% -2,5%
1993 1,0% 30,9% 31,9% 31,4%
1992 0,0% 1,0% 1,0% 1,0%
1991 1,3% 8,5% 9,8% 9,2%
1990 1,6% -4,9% -3,3% -4,0%
1989 2,8% 2,2% 5,5% 3,7%
Gns. pr. år

5,5% 5,0%

Opdateret pr. 31. oktober 2021

Afkastprocenten er gældende, hvis man har deltaget i samme pulje i hele perioden og med samme beløb. Afkastet er før pensionsskat og puljegebyr. Historiske afkast er ikke retningsgivende for fremtidige afkast.

År Skattepligtigt afkast Frit afkast Afkast i alt Afkast efter skat
2021 -1,2% 0,0% -1,2% -1,0%
2020 0,4% 0,0% 0,4% 0,4%
2019 3,4% 0,0% 3,4% 2,8%
2018 -1,3% 0,0% -1,3% -1,1%
2017 2,6% 0,0% 2,6% 2,2%
2016 3,8% 0,0% 3,8% 3,2%
2015 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%
2014 2,9% 0,0% 2,9% 2,4%
2013 0,9% 0,0% 0,9% 0,8%
2012 6,3% 0,0% 6,3% 5,4%
2011 4,1% 0,0% 4,1% 3,5%
2010 6,5% 0,0% 6,5% 5,5%
2009 13,3% 0,0% 13,3% 11,3%
2008 -3,0% 0,0% -3,0% -2,6%
2007 1,7% 0,0% 1,7% 1,5%
2006 2,5% 0,3% 2,8% 2,4%
2005 4,6% 0,1% 4,7% 4,0%
2004 4,7% 0,1% 4,7% 4,0%
2003 3,5% 0,1% 3,6% 3,1%
2002 7,0% 0,2% 7,1% 6,1%
2001 6,1% 0,3% 6,4% 5,5%
2000 6,2% 0,1% 6,2% 5,3%
1999 3,6% -0,1% 3,5% 2,6%
1998 4,9% 0,0% 4,9% 3,2%
1997 6,0% 0,1% 6,0% 3,9%
1996 8,0% 0,1% 8,1% 4,6%
1995 13,1% 0,3% 13,5% 7,3%
1994 1,2% -0,1% 1,0% 0,4%
1993 14,4% 0,5% 14,8% 7,1%
1992 8,2% 0,3% 8,4% 4,3%
1991 10,9% -0,1% 10,8% 5,9%
1990 10,2% -0,1% 10,1% 6,0%
1989 5,7% -0,2% 5,5% 3,0%
Gns. pr. år

4,9% 3,4%

Opdateret pr. 31. oktober 2021

Afkastprocenten er gældende, hvis man har deltaget i samme pulje i hele perioden og med samme beløb. Afkastet er før pensionsskat og puljegebyr. Historiske afkast er ikke retningsgivende for fremtidige afkast.

Beregn dine årlige omkostninger ved at investere i Jyske Banks puljer.

Læs uddybende materiale

PRIIPS central investorinformation for puljer til børneopsparing finder du på jyskebank.dk/priipsHør mere om Jyske Banks puljer

Noget gik galt. Prøv venligst igen senere.

Tak for din henvendelse

Vi tager os af den hurtigst muligt.
Hvis du har spørgsmål i mellemtiden, er du velkommen til at ringe på 89 89 89 89.
Vi svarer døgnet rundt.