Løbende adgang til kreditkort

Årlig kortpris - Visa Credit
150 kr.
0 kr.
For Helkunde med et tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank eller Private Banking-kunde med investeringskoncepter i Jyske Bank på min. 2 mio. kr. Læs mere om betingelserne.
Årlig kortpris - Visa Credit med forsikring
795 kr.
Heraf udgør selve betalingskortet 150 kr.
495 kr.
Heraf udgør selve betalingskortet 0 kr.
For helkunde med et tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank eller Private Banking-kunde med investeringskoncepter i Jyske Bank på 2-5 mio. kr. Læs mere om betingelserne.
0 kr
Heraf udgør selve betalingskortet 0 kr.
For Private Banking-kunde med investeringskoncepter i Jyske Bank på min. 5 mio. kr. Læs mere om betingelserne.
Årlig kortpris - Visa Credit Platinum
450 kr.
0 kr.
For Private Banking-kunde med investeringskoncepter i Jyske Bank på min. 5 mio. kr. Læs mere om betingelserne.
Årlig kortpris - Visa Credit Platinum med forsikring
1.495 kr.
Heraf udgør selve betalingskortet 450 kr.
1.095 kr.
Heraf udgør selve betalingskortet 450 kr.
For helkunde med et tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank eller Private Banking-kunde med investeringskoncepter i Jyske Bank på 2-5 mio. kr. . Læs mere om betingelserne.
600 kr.
Heraf udgør selve betalingskortet 0 kr.
For Private Banking-kunde med investeringskoncepter i Jyske Bank på 5-25 mio. kr. Læs mere om betingelserne.
0 kr.
Heraf udgør selve betalingskortet 0 kr.
For Private Banking-kunde med investeringskoncepter i Jyske Bank på min. 25 mio. kr. Læs mere om betingelserne.

Til top

Familiekort

Årlig kortpris - Visa Credit
150 kr.
0 kr. / 95 kr.1
For helkunde med et tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank. Læs mere om betingelserne.
0 kr.
For Private Banking-kunde med investeringskoncepter i Jyske Bank på min. 2 mio. kr. Læs mere om betingelserne.
Årlig kortpris - Visa Credit Platinum
150 kr.
95 kr.
For Helkunde med et tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank. Læs mere om betingelserne.
0 kr.
For Private Banking-kunde med investeringskoncepter i Jyske Bank på min. 2 mio. kr. Læs mere om betingelserne.
1Hvis familiekortet er tilknyttet et hovedkort med forsikring.

Til top

Hævning af kontanter

I Jyske Banks pengeautomater
2,00%
Min. 50 kr.
I andre danske pengeautomater
2,00%
Min. 50 kr.
I udenlandske pengeautomater og pengeinstitutter
2,00%
Min. 50 kr.

Til top

Andre priser for betalingskort

Hastebestilling af kort
300 kr.
Erstatningskort1
150 kr.
Aktivering af kort via rådgiver
50 kr.
Genbestilling af pinkode via rådgiver
50 kr.
Betaling i danske og udenlandske forretninger2
0 kr.
Køb og salg af Euro i Jyske Banks pengeautomater3
2,00%
Min. 50 kr.
Nulstilling af "30-dages grænse" (kun ifølge aftale)
0 kr.
Ændring af forbrugsgrænse
50 kr.
Via rådgiver
0 kr.
I Mine kort
Spærring af kort
0 kr.
Spærring af kort ved kortindehavers misbrug
250 kr.
Kopi af nota
215 kr.
Kun hvis postering er korrekt
Uberettiget indsigelsesbehandling
300 kr.
Valutatillæg - Europa
2,00%
Valutatillæg - Øvrige valutaer
2,00%
Kureromkostninger ved forsendelse af kort til lande uden for Norden, EU, Schweiz og Liechtenstein
600 kr.
1I tilfælde hvor kortet er blevet ødelagt, tabt, stjålet eller du ønsker et nyt design på dit nuværende kort.
2Forretningen kan opkræve et gebyr. Beløbets størrelse oplyses af forretningen.
3Salg af Euro er kun muligt i afdelinger med indbetalingsautomat for kunder med konto i Jyske Bank

Til top

Maks. hævning i Jyske Banks pengeautomater

Visa Credit og Visa Platinum
5.000 kr. eller ca. 670 i EUR
Pr. bankdag
2.000 kr. eller ca. 270 EUR
I tidsrummet fra kl. 18.00 - 9.00 samt weekender og på helligdage

Til top

Maks. hævning i andre pengeautomater og forbrug i danske kroner

Maks hævning i andre danske og udenlandske pengeautomater1
5.000 kr.
Pr. døgn
Maks. betaling (køb) inkl. hævning i Danmark, udlandet og på nettet
150.000 kr.
Visa Credit
Pr. løbende 30 dage.

Standardgrænse ved nyt kort. Kan justeres til individuel grænse i app’en Mine Kort.
300.000 kr.
Visa Credit Platinum
Pr. løbende 30 dage.

Standardgrænse ved nyt kort. Kan justeres til individuel grænse i app’en Mine Kort.
30.000 kr.
Visa Credit og Visa Credit Platinum
Pr. døgn

Standardgrænse ved nyt kort. Kan justeres til individuel grænse i app’en Mine Kort.
1Lokalt fastsatte begrænsninger pr. hævning kan dog forekomme i udlandet

Til top

Jyske Priority Pass til Visa-betalingskort

Jyske Priority Pass1
150 kr. pr. år
Medlemskab
245 kr. pr. besøg
Loungeadgang
Priser er inkl. 25% moms.
1Forudsætter et Visa-betalingskort.

Til top

Visa Credit Konto (Kredit)

Pålydende rente
0,00%
Årlig rente
Debitorrente
0,00%
Årlig rente inklusive renters rente
Eksempel på en kredit med 100% udnyttelse - Visa Credit1
0,6%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
ÅOP er 0% for helkunder med et tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank, hvor den årlige kortpris er 0 kr.
Hvad betyder ÅOP?
0 kr.
Ydelsernes størrelse
Månedlig ydelse
450 kr.
Samlede omkostninger
Renter og årlig kortpris
25.450 kr.
Samlet tilbagebetaling
Eksempel på en kredit med 100% udnyttelse - Visa Credit Platinum2
0,3%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)
Hvad betyder ÅOP?
0 kr.
Ydelsernes størrelse
Månedlig ydelse
1.350 kr.
Samlede omkostninger
Renter og årlig kortpris
151.350 kr.
Samlet tilbagebetaling
Nominel årlig indlånsrente
-0,70 %
1Eksemplet er baseret på en kredit ved fuld udnyttelse af et samlet kreditbeløb på 25.000 kr. med månedlig betaling af det lånte beløb. Kreditten har en løbetid på 3 år.
2Eksemplet er baseret på en kredit ved fuld udnyttelse af et samlet kreditbeløb på 150.000 kr. med månedlig betaling af det lånte beløb. Kreditten har en løbetid på 3 år

Til top

Omregningskurser ved hævning/betaling i fremmed valuta

Når du bruger kortet i udlandet, bliver beløbet omregnet til danske kroner efter en referencekurs. Referencekursen finder du på www.nets.eu/dk under valutakurser. Det omregnede beløb bliver tillagt et tillæg:

  • Europæiske valutaer:
    Beløbet bliver omregnet med valutakursen fra bankdagen før posteringen modtages tillagt 2,00%
  • Øvrige valutaer:
    Beløbet bliver omregnet med valutakursen fra bankdagen før posteringen modtages tillagt 2,00%

Ovennævnte vekselomkostninger er inkluderet i det hævede beløb.