Jyske F1 lån

Hvad er et F1 lån i Jyske Bank?

Jyske F1 lån er et bankboliglån (prioritetslån), som du kan bruge til at finansiere op til 80% af din boligs værdi. Det er et billigt og fleksibelt lån til din bolig. Du har op til 30 år til at betale banklån i din bolig tilbage. Der er mulighed for f1 lån med afdrag, eller du kan vælge indledende afdragsfrihed i op til 10 år. 

Du låner pengene i banken – derfor kan du nemt og uden store omkostninger komme ud af dit lån på bare fem dage. Du skal ikke betale fx kurtage og kursskæring som hos realkreditinstitutterne. 

Din bolig skal vurderes, inden du kan få et Jyske bank F1 lån. Som sikkerhed for lånet, tages der nemlig pant i din bolig i form af et pantebrev. Vurderingen koster ikke dig noget.

Jyske F1 rente 

Jyske F1 lån renten er sammensat af en variabel basisrente, som lægges fast for et år ad gangen og et rentetillæg. Rentetillægget fastsættes, når lånet udbetales og kan efterfølgende kun reguleres under bestemte omstændigheder. 

Se aktuelle satser for Jyske F1 rente


Risiko

Jyske F1 lån er i risikokategorien "gul". 
Læs mere om risikomærkning af lån

Betingelser

 • Din rente på f1 lån består af en lav variabel F1lån basisrente og et variabelt tillæg, der kan ændre sig i lånets løbetid
 • Du betaler ikke kursskæring ved fastsættelse af ny rente
 • Renten varierer, og dermed kan den både stige og falde, så din månedlige ydelse ikke er fast.
  Læs om rente på bankboliglån
 • Falder huspriserne som følge af en generel rentestigning, kan din eventuelle friværdi blive udhulet, da din gæld og prisen på din bolig ikke følges ad
 • Ved salg af din ejendom skal lånet indfries
 • Jyske bankboliglån udstedes i danske kroner
  Læs om du løber en valutarisiko
 • Enkelte ejendomstyper kan ikke belånes med Jyske F1-lån, fx byggegrunde, kælderejerlejligheder, ideelle anparter, større landbrug mm. Spørg din rådgiver, hvis du er i tvivl.

Opsigelses- og indfrielsesvilkår

 • Lånet kan indfries til kurs 100 med 5 bankdages varsel
 • En delvis indfrielse kan kun ske til termin og med 5 bankdages varsel
 • Du betaler ikke kurtage eller kursskæring ved udbetaling og indfrielse
 • For sen betaling eller misligholdelse kan føre til, at lånet ophæves og skal indfries straks. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.
 • Ved indfrielse af lånet tidligere end ved lånets udløb, så vil ÅOP være højere end angivet i lånedokumentet.
  Se omkostninger for indfrielse på F1 lån prisliste

Sammenlign F1 lån med andre boliglån - hvad koster det at låne?