Jyske Frihed er boliglån på en ny måde. Du får frihed til at tilpasse din økonomi, når livet ændrer sig. Sammen aftaler vi individuelle rammer, som passer til din økonomi og dine ønsker for fremtiden. Inden for rammerne kan du skrue op og ned for din ydelse ved at vælge afdrag til og fra, og du kan få afdragsfrihed i op til 30 år.

  • Fast eller variabel rente
  • Afdragsfrihed i op til 30 år
  • Mulighed for at justere ydelsen

Hvad er frihed for dig?

De penge, du sparer på afdrag, kan du bruge til at opfylde drømme, blive boende i din bolig i længere tid, få større økonomisk råderum eller noget helt fjerde. Det er helt op til dig.

Hvis du stadig er på arbejdsmarkedet, kan du bruge besparelsen til at øge din pensionsopsparing. Det er særligt en god mulighed, hvis du betaler topskat.

Læs mere om omkostninger, betingelser og vilkår i afsnittet Mere om Jyske Frihed.
Det kan du gøre med Jyske Frihed

Opfyld dine drømme

Jyske Frihed giver plads til at føre drømmene ud i livet.

Bliv boende i huset

Sæt afdragene på pause og få flere år i huset.

Spar mere op til pensionen

Brug din friværdi til at øge pensionsopsparingen.Mere om Jyske Frihed

Hvordan betaler jeg lånet tilbage, når jeg vælger afdragsfrihed?

Når du ikke afdrager på lånet - eller kun afdrager delvist - vil du have en restgæld, når lånet udløber. Restgælden skal betales sammen med den sidste ydelse – du skal derfor have en plan for, hvordan tilbagebetalingen på dét tidspunkt skal ske. Skal boligen sælges? Kan du betale tilbage på en anden måde – via opsparing, arv eller måske investeringer? Tag en snak om mulighederne med din rådgiver.

Hvad koster den ekstra fleksibilitet?

Muligheden for at få op til 30 års afdragsfrihed er forbundet med ekstra omkostninger i forhold til fx et lån med 10 års afdragsfrihed. Du skal derfor overveje, om du er villig til at betale ekstra for fleksibiliteten. Fx er bidragssatsen højere, uanset om du betaler afdrag eller ej. Se mere under Priser og øvrige vilkår.

Hvor ofte kan jeg justere afdragsfrihed på lånet?

Hvis du vælger fast rente, kan du justere afdragsfriheden hvert kvartal. Hvis du vælger variabel rente, kan du kun ændre på den aftale afdragsfrihed i forbindelse med rentetilpasning. Når du justerer afdragsfriheden, skal det være inden for de aftalte, individuelle rammer. Prisen for at justere er pt. 1.000 kr. pr. gang.

Er afdragsfrihed i op til 30 år noget for mig?

Hvis du har et formål med en lang afdragsfri periode, kan det være en god idé, selv om der er ekstra omkostninger forbundet med afdragsfriheden. Hvis du har det bedst med, at restgælden falder gradvist, skal du ikke vælge afdragsfrihed. Alternativt kan du vælge et lån med afdragsfrihed i en kortere periode.

Hvilken boligtype kan jeg låne til?

Jyske Frihed er udelukkende til helårsejerbolig, som du selv bor i. Du kan ikke låne til fx sommerhus eller andelsbevis til andelsbolig.

Hvor meget kan jeg låne?

Hvis du vil have fuld fleksibilitet og mulighed for afdragsfrihed i hele lånets løbetid, kan du låne op til 60% af din boligs værdi.

Hvis du har brug for at låne mere end 60% af boligens værdi (op til 75%), kan du få Jyske Frihed på individuelle vilkår. Fx skal du aftale med din rådgiver, hvornår du skal have nedbragt restgælden til et givent beløb. Herefter kan du vælge fuld afdragsfrihed. I den periode, hvor du betaler ned til den aftalte restgæld, kan du få afdragsfrihed i halvdelen af perioden – dog maksimalt 10 år.

Skal jeg vælge fast eller variabel rente?

Hvis du vælger fast rente, betaler du det samme i rente i hele lånets løbetid. Hvis du vælger variabel rente, får du et rentetilpasningslån, som betyder, at renten kan ændre sig. Det afhænger af låntypen, hvor ofte renten kan ændre sig - fx kan du have den samme rente i et, tre eller fem år ad gangen, hvorefter du får ny rente. Der er derfor højere risiko ved at vælge variabel rente end fast rente, fordi du ikke ved, hvad du skal betale i rente efter næste rentetilpasning.

Typisk vil renten på et lån med fast rente være højere end renten på et lån med variabel rente. Du betaler således for sikkerheden ved at kende renten i længere tid. Uanset om du vælger fast eller variabel rente, skal du i tillæg til renten betale en bidragssats, der kan ændre sig.

Hvis du vil indfri Jyske Frihed, fx fordi du vil sælge din bolig, skal du være opmærksom på, at der er forskellige vilkår for at indfri Jyske Frihed, afhængig af om du har fast eller variabel rente.

Vælger du fast rente, kan du altid indfri lånet til termin med 2 måneders varsel til kurs 100 eller mindre, hvis markedskursen er lavere.

Vælger du variabel rente, kan lånet typisk kun indfris til kurs 100 i forbindelse med, at lånet rentetilpasses. Ønsker du at indfri lånet uden for rentetilpasningsperioderne, kan det blive dyrere, da markedskursen kan være over 100. Lån med rentetilpasning hvert år kan dog altid indfris til kurs 100 med 5 bankdages varsel.

Hvad sker der, hvis værdien af min bolig falder?

Hvis værdien af boligen falder meget, kan det betyde, at du skal betale afdrag i en periode, hvor der ellers var aftalt afdragsfrihed. Det kan ske, hvis værdien af lånet (inkl. evt. foranstående lån) i 24 måneder i træk ligger over 75 pct. af den værdi, Jyske Realkredit vurderer ejendommen til. Jyske Realkredit vil i dette tilfælde beregne de afdrag, som skal betales, før der på ny kan bevilges afdragsfrihed. Der kan bevilges afdragsfrihed igen, når lånets andel (inkl. værdien af evt. foranstående lån) af ejendommens værdi er den samme, som gav mulighed for afdragsfrihed, da lånet blev tilbudt.

Priser og øvrige vilkår

Ved Jyske Frihed betaler du en forhøjet bidragssats. Den forhøjede bidragssats gælder i hele lånets løbetid, uanset om du betaler afdrag eller ej og om du har fast eller variabel rente.

Jyske Frihed med fast rente etableres på baggrund af særlige obligationer, der typisk har en lavere kurs end de obligationer, der ligger bag Jyske Fast Rente med mulighed for 10 års afdragsfrihed. Det betyder, at kurstabet ved optagelsen af lånet vil blive større, og at det beløb, du får i hånden, vil være mindre.

Jyske Frihed med variabel rente ydes som et rentetilpasningslån svarende til Jyske Rentetilpasning. Du skal derfor tage stilling til, hvor ofte lånet skal rentetilpasses og være opmærksom på, at der gælder de samme vilkår som for Jyske Rentetilpasningslån bortset fra bestemmelserne om afdragsfrihed, ligesom bidragssatsen er højere.

Jyske Frihed forudsætter belåning i en helårsbolig, første prioritets pant i ejendommen samt brandforsikring. Jyske Frihed er et realkreditlån i Jyske Realkredit og formidles af Jyske Bank. Et eventuelt lånetilbud forudsætter en kreditgodkendelse, og din bolig skal vurderes og godkendes, inden du kan få et lån.

Se aktuelle bidragssatser og priser for Jyske Frihed

Læs mere om vilkår og betingelser i LånGuiden [PDF].

Sådan opsiger du et boliglån