Forældrekøb af ejerlejlighed eller andelsbolig

Forældrekøb er populært

Tanken om sofa-surfing, kolde kælderværelser eller alt for dyre lejeboliger kan give de fleste forældre (og børn) sved på panden og søvnløse nætter. For især i de større studiebyer som Aarhus og København kan det være meget svært for unge mennesker at finde en egnet bolig.

Det er derfor blevet stadig mere almindeligt, at forældre vælger at investere i en ejerlejlighed eller andelsbolig til barnet. Udover at være en hjælp i studietiden kan forældrekøbet også blive en god start på boligmarkedet for barnet.

Overvejer I et forældrekøb for at hjælpe børnene godt på vej? Så bliv klogere på, hvad det koster for både jer og jeres barn, og hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at købe en lejlighed til sit barn.

Fordele og ulemper ved forældrekøb

Fordele for barnet:

  • Tag over hovedet i form af en stabil kvalitetsbolig (ofte med en god beliggenhed) til en husleje, der er til at betale
  • Mindsket risiko for at falde i kløerne på en ”rigtig” bolighaj
  • Mulighed for at modtage boligsikring
  • Mulighed for at fremleje en del af lejligheden (medfører dog reduktion i boligsikringen)

Fordele for forældrene:

  • Mulighed for at hjælpe et eller flere børn med en god og tryg base – og evt. et bidrag til videre boligkøb
  • Mulighed for en skattemæssigfordel, hvis du betaler topskat og gør købet i en virksomhedsskatteordning

Ulemper for forældrene:

  • Manglende kendskab til investeringens endelige resultat
  • Ansvar for vedligeholdelsesomkostninger m.v.
  • Ansvar for at føre regnskab m.v., hvis købet laves i virksomhedsskatteordningen
  • En eventuel månedlig ekstraudgift, som kan sammenlignes med at hjælpe barnet med et tilskud til huslejen i en lejebolig

De 3 bedste råd om forældrekøb

1. Køb for at hjælpe
Forældrekøb er ikke en garanti for en god investering. Det kan vise sig at være det, men usikkerheden er stor. Derfor skal det først og fremmest være noget, I som familie gør for at hjælpe et eller flere børn godt på vej og ind på boligmarkedet.

2. Tænk langsigtet
Det er dyrt at købe og sælge fast ejendom, så hvis det kun er for at få tag over hovedet i en kort årrække, er det måske bedre med en anden løsning.

Omvendt er det også vigtigt, hvis I regner med at beholde lejligheden i mange år, at den kan leve op til forskellige behov. Er der mulighed for at leje et værelse ud? Er der plads til familieforøgelse?

3. Forstå reglerne
Sæt jer grundigt ind i reglerne omkring beskatning, videresalg og udlejning.

Overvej jeres muligheder ved forskellige scenarier: Hvis I vil fremleje et værelse, hvis I vil udleje hele lejligheden, hvis I selv vil flytte ind i lejligheden, eller hvis I vil sælge lejligheden videre til jeres barn.

Vær meget grundige, når I læser vedtægterne for den ejerforening eller andelsforening, I overvejer at købe jer ind. Der kan især i andelsboligforeninger være regler, der begrænser mulighed for både forældrekøb, udlejning og fremleje.

Hvad koster et forældrekøb? - Og hvad med skat og fastsættelse af husleje?

Lån i friværdien
Et forældrekøb kræver luft i økonomien. Fx gælder 5%-reglen for udbetaling også for forældrekøb, men mange vælger at finansiere samtlige 20% af købet med en lån i friværdien i egen bolig - eller ganske enkelt med opsparingsmidler. For de resterende 80% er der forskellige muligheder. For nogen kan indledende afdragsfrihed fx være en mulighed for at mindske udgifterne, mens barnet er på SU.

Se alle mulighederne for finansiering med Jyske Banks boliglån

Andelsboliglån - se lån til andelsbolig, hvis I overvejer denne boligform 

Forældrekøb og skat
Når du køber en ejerbolig med henblik på udlejning, gælder der de samme skattemæssige regler for dig som for andre selvstændige erhvervsdrivende, hvis du vælger at benytte dig af virksomhedskatteordningen. Når du sælger lejligheden igen, bliver du også beskattet af et eventuelt overskud. Tal med din revisor eller advokat om skatten. 

Hvis dit barn efter overdragelsen selv bor i lejligheden og efterfølgende sælger lejligheden, skal det ikke betale skat af en eventuel fortjeneste.

Sæt dig grundigt ind i reglerne om skat ved forældrekøb

Fastsættelse af for lav husleje giver skattesmæk
Barnet skal som udgangspunkt betale en husleje, der svarer til 'markedslejen'. Fastsættelsen af huslejen skal derfor ske ud fra en vurdering af lejlighedens beliggenhed, størrelse, stand osv. Sætter I lejen for højt, kan barnet ikke få boligsikring, og sætter I den for lavt, kan I blive beskattet af forskellen mellem huslejen og det, den burde være ifølge markedet.

I kan fx teste den husleje, I har i tankerne, på tjekdinleje.dk, som sammenligner huslejen i forskellige områder, eller I kan rådføre jer hos en revisor.
 
Det er vigtigt, at I indgår en skriftlig lejekontrakt med barnet, da den udgør dokumentation for huslejens størrelse m.v. Lejekontrakten skal også bruges, hvis barnet skal søge om boligsikring.

Læs om reglerne for boligsikring

Se Moneytor om forældrekøb. Bemærk, at indslag og tal er fra 2016:

Kontakt mig om forældrekøb