Forældrekøb af ejerlejlighed eller andelsbolig

Flere og flere vælger forældrekøb

Tanken om sofa-surfing, kolde kælderværelser eller alt for dyre lejeboliger kan give de fleste forældre (og børn) sved på panden og søvnløse nætter. For især i de større studiebyer som Aarhus og København kan det være meget svært for unge mennesker at finde en egnet bolig.

I København koster en to værelses lejelejlighed i gennemsnit 10.021 kr. om måneden, og et enkelt lejeværelse koster 4.388 kr. om måneden.

I løbet af de seneste år er det derfor blevet stadig mere almindeligt, at forældre vælger at investere i en ejerlejlighed eller andelsbolig til barnet. Udover at være en hjælp i studietiden kan forældrekøbet også blive en god start på boligmarkedet for barnet.

Typisk har forældrene investeret i en mindre ejerlejlighed, men de stigende priser på de mest oplagte ”forældrekøbslejligheder” har medført, at forældrekøb også er begyndt at omfatte lidt større lejligheder, som barnet kan bo i sammen med én eller flere andre. 

Overvejer I et forældrekøb for at hjælpe børnene godt på vej? Så bliv klogere på, hvad det koster for både jer og jeres barn, og hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at købe en lejlighed til sit barn.

Fordele og ulemper ved forældrekøb

For barnet er der flere fordele:

  • Tag over hovedet i form af en stabil kvalitetsbolig (ofte med en god beliggenhed)
  • Mindsket risiko for at falde i kløerne på en ”rigtig” bolighaj
  • Muligheden for at modtage boligsikring
  • Muligheden for at fremleje en del af lejligheden (medfører dog reduktion i boligsikringen)
  • Muligheden for efterfølgende at købe lejligheden til en favorabel pris og dermed kickstarte entreen på boligmarkedet

For forældrene er fordelene bl.a.:

  • Muligheden for at hjælpe et eller flere børn med en god og tryg base – og evt. et bidrag til videre boligkøb
  • Muligheden for en god investering

Ulemper for forældrene:

  • Manglende kendskab til investeringens endelige resultat
  • Ansvar for vedligeholdelsesomkostninger m.v.
  • En eventuel månedlig ekstraudgift, som kan sammenlignes med at hjælpe barnet med et tilskud til huslejen i en lejebolig

Hvad koster et forældrekøb? - Og hvad med skat og fastsættelse af husleje?

Lån i friværdien
Et forældrekøb kræver luft i økonomien. Fx gælder 5%-reglen også for forældrekøb, men mange vælger at finansiere samtlige 20% af købet med en lån i friværdien - eller ganske enkelt med opsparingsmidler. For de resterende 80% er der så frit slag. Ti års indledende afdragsfrihed kan fx være en mulighed for at mindske udgifterne, mens barnet er på SU.

Se alle mulighederne for finansiering med Jyske Banks bankboliglån

Andelsboliglån - se lån til andelsbolig, hvis I overvejer denne boligform 

Forældrekøb og skat
Når du køber en ejerbolig med henblik på udlejning, gælder der de samme skattemæssige regler for dig som for andre selvstændige erhvervsdrivende. Når du sælger lejligheden igen, bliver du også beskattet af et eventuelt overskud. Tal med din revisor eller advokat om skatten. 

Hvis barnet efter overdragelsen selv bor i lejligheden og efterfølgende sælger lejligheden, skal det ikke betale skat af en eventuel fortjeneste.

Sæt dig grundigt ind i reglerne om skat ved forældrekøb

Fastsættelse af for lav husleje giver skattesmæk
Barnet skal som udgangspunkt betale en husleje, der svarer til 'markedslejen'. Fastsættelsen af huslejen skal derfor ske ud fra en vurdering af lejlighedens beliggenhed, størrelse, stand osv. Sætter I lejen for højt, kan barnet ikke få boligsikring, og sætter I den for lavt, kan I komme i fedtefadet hos SKAT.

I kan fx teste den husleje, I har i tankerne på tjekdinleje.dk, som sammenligner huslejen i forskellige områder, eller I kan rådføre jer hos en revisor.
 
Det er vigtigt, at I indgår en skriftlig lejekontrakt med barnet, da den udgør dokumentation for huslejens størrelse m.v. Lejekontrakten skal også bruges, hvis barnet skal søge om boligsikring.

Læs om reglerne for boligsikring

Forældrekøb i selskabsregi kan være dyrt
Vær opmærksom på, at der gælder helt andre regler for fastsættelse af husleje og familieoverdragelse, når du køber en lejlighed i et selskab. Huslejen bliver ofte dyrere end markedslejen, og prisen ved videresalg til barnet skal sættes til handelsværdien.

Kontakt mig om forældrekøb