Boliglån

Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning C i prisoplysningsbekendtgørelsen

Årlig rente
4,75-9,00%
Debitorrente
4,84-9,31%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
5,4-10,0%
Risikokategori2
Gul
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 261.360 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartalsvis.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Boliglån+

Årlig rente
3,95-5,50%
Debitorrente
4,01-5,61%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
4,2-5,9%
Eksempel 1
4,5-6,2%
Eksempel 2
Risikokategori2
Gul
Det forudsættes at der foreligger et helkundeforhold. Lån ydes op til 80% af ejendommens værdi.
1Beregnet på grundlag af: Eksempel 1: Annuitetslån med samlet kreditbeløb 200.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; ingen. Eksempel 2: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 261.360 kr. Annuitetslån er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Boligkredit

Årlig rente
5,25-9,00%
Debitorrente
5,35-9,31%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,50% af låneretten + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
6,0-10,0%
100% udnyttelse
6,5-10,8%
50% udnyttelse
7,7-12,1%
25% udnyttelse
Risikokategori2
Gul
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
1Beregnet på grundlag af: Stående lån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 10 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 261.360 kr. 'Stående lån' er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Byggekredit

Årlig rente
3,95-10,00%
Debitorrente
4,00-10,38%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
0,50% af låneretten + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
5,0-11,4%
100% udnyttelse
6,0-12,5%
50% udnyttelse
7,9-14,6%
25% udnyttelse
Risikokategori2
Gul
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
1Beregnet på grundlag af: Stående lån med samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr., løbetid på 1 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 400.000 kr. og transport i realkredit provenu. 'Stående lån' er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top


Prispolitik

Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet, idet der tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, låneformål, kundeforholdets varighed, låntagers indtægts- og formueforhold samt låntagers øvrige relationer til banken.

Se i øvrigt Jyske Banks forretningsbetingelser Sådan handler Jyske Bank.