Hvid blomst, der føles af et par fingre

Hvordan kan jeg investere min pensionsopsparing?

Før du investerer, skal du sammen med din rådgiver have styr på, hvilken risiko du er villig til at løbe. I tegner din investeringsprofil, og afhængigt af din risikovillighed og tidshorisont kan du investere din pensionsopsparing på følgende måder:


Pensionsopsparing i værdipapirer 

Vi gør det nemt for dig at investere 

Jyske Investering gør en kompleks investeringsverden tilgængelig. Du skal have mindst 200.000 kr. at investere for.

Gør det selv

Få pensionen til at yngle ved selv at investere din pensionsopsparing i værdipapirer.

Af hensyn til risikospredning må du dog kun investere 20% af din pensionsopsparing i den samme virksomhed. Dog giver bagatelgrænsen dig altid mulighed for at investere min. 53.800 kr. i en aktie.


Kontant på konto

Derudover kan du også placere pengene kontant. 

Se renterne på opsparingskonti i Jyske Bank


Puljer

En pulje er en konto, der opfører sig som værdipapirer. Det giver dig nem adgang til at sende din pensionsopsparing på arbejde.

Læs om de fire puljer