Jyske Investering
Din lette vej til investering i et attraktivt univers

Vil du investere aktivt - uden at investere en masse tid?

Jyske Investering er et tilbud til dig, der har minimum 200.000 kr. at investere for – og som ønsker at investere uden selv at skulle bruge tid eller kræfter på de komplicerede finansmarkeder.

Giv dine investeringer ekstra bredde og tyngde

Målet med Jyske Investering er at give dig let adgang til et attraktivt investeringsunivers. Du starter med at fastlægge din personlige risiko og investeringsprofil og udarbejde en investeringsplan sammen med en rådgiver. Det er selve grundlaget for dine investeringer gennem Jyske Investering.

Når dine penge er investeret, bliver din portefølje passet og plejet ud fra de aftalte rammer. Din investering placeres i Investeringsforeningen Jyske Portefølje, hvor den løbende bliver overvåget og optimeret sammen med mange andre investorers porteføljer.

Det betyder, at du opnår en sund spredning af dine investeringer og får adgang til markeder, som ellers kræver langt større investeringssummer, end de fleste enkeltpersoner har til rådighed.

Med Jyske Investering skal du ikke selv være aktiv – det er investeringsspecialisterne på dine vegne.

Bliv kontaktet om Jyske Investering


Det får du med Jyske Investering

 • Tilbud om periodisk opfølgning på din aftale, så din løsning løbende tilpasses din situation
 • Nem adgang til information om investeringen, fx tv-indslag og rapporter til dig i din netbank
 • Fleksibilitet – du kan løbende indsætte mere til investering eller trække penge ud
 • Professionel investeringsrådgivning og overvågning af din investering
 • Adgang til markeder, som ellers er omkostningstunge eller svært tilgængelige
 • En spredning i dine investeringer, som ellers kun kan opnås med en større formue
 • En investering, der fremmer miljømæssige og sociale karakteristika

Jyske Investering
Spar op med fast overførsel

 • Du kan spare op med en fast månedlig indbetaling til Jyske Investering. Helt automatisk.
 • Med renters rente-effekten er det en effektiv måde at få dine penge til at vokse over tid. Beløbet du kan få afkast af, bliver nemlig større og større for hver indbetaling.
 • Det kan være med til at mindske din investeringsrisiko, da det udjævner udsving - og dermed dårlig timing på investeringsmarkedet.
 • Det sikrer, at du husker løbende opsparing – fx når du får din løn i starten af måneden.

Opret en fast månedlig indbetaling til Jyske InvesteringFind den investeringsprofil der passer dig

Jyske Investering tilbydes i fem forskellige risikoniveauer, der afspejler forskellige holdninger til risiko og forventninger til afkast. Sammen med rådgiveren finder du det niveau – den investeringsprofil – der passer til dig.

Du lander på en af følgende investeringsprofiler:

Investeringsprofiler illustreret ved fem cirkler i forskellige farver

Investeringsprofilen opsummerer din holdning til, hvor stor risiko du er villig til at løbe med din investering. På den måde får vi sammen sat en tydelig ramme, som dine investeringer skal holde sig indenfor.

Med Jyske Investering foretages dine investeringer via Investeringsforeningen Jyske Portefølje. Her er de overordnede investeringsrammer for de forskellige risikoniveauer.

Investeringsprofil Aktier Traditionelle obligationer Højrente-obligationer Alternativer
Lille grøn cirkel Dæmpet 0% 40% - 100% 0% - 40% 0% - 20%
Lille lysegrøn cirkel Stabil 0% - 40% 40% - 80% 0% - 30% 0% - 25%
Lille lysegul cirkel Balanceret 20% - 60% 20% - 70% 0% - 20% 0% - 25%
Lille gul cirkel Dynamisk 40% - 80% 0% - 50% 0% - 20% 0% - 25%
Lille rød cirkel Vækst 60% - 100% 0% - 15% 0% - 20% 0% - 25%
Kilde: Prospekt for Investeringsforeningen Jyske Portefølje. Du kan altid finde det aktuelle prospekt på jyskeportefolje.dk

Se historisk afkastDin investering indeholder bæredygtige tiltag

Med Jyske Investering får du automatisk en investering, hvor porteføljens sammensætning inddrager udvalgte bæredygtighedskriterier. Det kan fx være investeringer, der medvirker til at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold. Vores investeringsspecialister har særligt fokus på disse tre elementer:

Mål (CO2)Aktivt ejerskabEksklusion

Elementerne skal:

 • Bidrage til større gennemsigtighed og gøre det nemmere for dig at træffe investeringsbeslutninger
 • Forbedre investeringerne i en mere bæredygtig retning i investeringsprocessen

Læs mere om investering og bæredygtighedJyske Investering i detaljer

Rådgivning og opfølgning

Når du indgår en aftale om Jyske Investering, finder du sammen med din rådgiver den løsning, som matcher dit ønske om afkast i forhold til din risikovillighed.

Med faste mellemrum får du tilbudt opfølgning på din aftale. Her sætter vi fokus på, om løsningen fortsat er den rigtige for dig, eller om der er behov for at foretage større eller mindre justeringer.

Overblik og forståelse via tv og analyser

Du får et skræddersyet overblik i din netbank, hvor alle informationer om Jyske Investering er samlet – lige til at gå til.

Du kan se investeringens værdi, afkast og udvikling, og du kan løbende følge de ideer, strategier og beslutninger, der ligger bag. Specialisterne forklarer strategier og kommenterer på markedernes udvikling i korte tv-indslag og skriftlige markedskommentarer. Du kan også trække en afkastrapport i Netbanken.

Nemt at ændre – når du vil, som du vil

Jyske Investering er en fleksibel løsning, hvor du kan indsætte, som du vil. Og du kan hæve, hvis der som minimum er værdi for 200.000 kr. Når du indsætter penge på kontoen, så investerer vi automatisk pengene for dig. Du kan også lave en fast aftale om løbende indbetalinger.

Du bestemmer også selv, om vi skal geninvestere eller udbetale dit eventuelle årlige udbytte.

Hvad koster Jyske Investering?

Der er omkostninger forbundet med at investere i Jyske Investering. Alle omkostninger afholdes i det investeringsbevis, som ligger i dit depot.

Niveauet for omkostningerne er ikke konstant over tid – se det aktuelle omkostningsniveau

Med Jyske Investering betaler du ikke kurtage for de handler, som gennemføres i dit depot eller i forbindelse med ind- og udbetalinger. Du betaler heller ikke depotgebyr for at få opbevaret din investering.

Prisen afhænger af flere faktorer
Du får oplyst prisen på din investering af din rådgiver, når alle relevante forhold er kendt, fx investeringens størrelse og din ønskede investeringsprofil.

Hvad koster det at opsige Jyske Investering – og hvad sker der?

Hvis du ikke længere vil være i Jyske Investering, opsiger du blot aftalen – det koster ikke noget.

Efter dit ønske kan Jyske Bank derefter ændre dit depot til et depot med almindelige vilkår og priser, eller kurtagefrit sælge investeringsbeviserne og indsætte provenuet på en af dine konti.

Aktiv investering – Specialisterne overvåger og handler

Investering kræver ekspertise og konstant overvågning. Det får du med Investeringsforeningen Jyske Portefølje, som du automatisk bliver medlem af, når du indgår aftale om Jyske Investering.

I investeringsforeningen investerer du dine penge sammen med en stor gruppe af andre investorer. Det er foreningens erfarne investeringsspecialister, som foretager investeringerne på vegne af foreningens medlemmer.

Specialisterne overvåger markedet, passer porteføljerne og opsøger nye investeringsmuligheder. Alt sammen for at optimere afkastet – inden for de rammer for risiko og bæredygtighed, der er sat for din investering.

Ét investeringsbevis

Med Jyske Investering køber du beviser fra én afdeling i Jyske Portefølje. Men da afdelingen anbringer penge for mange investorer på én gang, kan der investeres i et stort antal værdipapirer – spredt ud over verden, på aktivtyper, på sektorer med mere.

Det betyder, at din risiko for tab kan reduceres, da dit afkast ikke kun afhænger af nogle få værdipapirer eller selskaber. Som enkeltinvestor vil det være meget svært at opnå en tilsvarende stor spredning.

Som oftest vil omkostningerne blive alt for store, hvis du selv skal købe de mange værdipapirer, som en investeringsforening kan.

Adgang til større spredning

Det er ikke kun den store spredning, som kan komme dig til gode med en aftale om Jyske Investering.

Med investeringsforeningens samlede styrke, får du samtidig adgang til markeder og investeringsmuligheder, som kræver større formuer. Eller som på anden måde er svært tilgængelige som enkeltinvestor.

Igennem Investeringsforeningen Jyske Portefølje opnår du mulighed for adgang til alternative investeringsstrategier, som giver porteføljen endnu større spredning.

Aktiv forvaltning

Investeringsspecialisterne i Jyske Portefølje forvalter din portefølje aktivt.

Aktiv forvaltning betyder, at specialisterne på baggrund af analyser og forventninger beslutter at købe de værdipapirer, som de vurderer er mest attraktive for porteføljen.

Ved aktiv forvaltning er målet at præstere et afkast efter omkostninger, som er højere end den generelle markedsudvikling.

Informationer om miljømæssige- og sociale karakteristika

Ønsker du mere specifik information om de miljømæssige- og sociale karakteristika for netop din investering, så skal du vide følgende:

 1. om du har en akkumulerende variant, som typisk er pensionsopsparing eller opsparing fra virksomhed - eller om du har en udloddende variant, som typisk er en almindelig opsparing.
 2. navnet på din investeringsprofil

Har du glemt din investeringsprofil? Som kunde i Jyske Bank kan du finde den i din investeringsplan i din netbank eller mobilbank.

Akkumulerende fonde - Investeringsforeningen Jyske Portefølje
Dæmpet akk KL Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]
Stabil akk KL Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]
Balanceret akk KL Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]
Dynamisk akk KL Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]
Vækst akk KL Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]
Udloddende fonde - Investeringsforeningen Jyske Portefølje
Dæmpet udl KL Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]
Stabil udl Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]
Balanceret udl Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]
Dynamisk udl Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]
Vækst udl Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]

Integration af bæredygtighedsrisici i investeringsrådgivningen

Hør mere om Jyske Investering

Noget gik galt. Prøv venligst igen senere.

Tak for din henvendelse

Vi vil kontakte dig i løbet af kort tid.
Du bliver ringet op fra et nummer, der starter med 89 89.
Vi ser frem til at tale med dig.