Hvorfor investere pensionen i værdipapirer?

Pensionsmidler investeres ofte i værdipapirer, og det er der en meget enkel grund til:

Historien viser, at hvis man sparer op over mange år, får værdipapirer næsten altid pengene til at yngle mere end en almindelig bankkonto. Så hvis du har en del år til pensionsalderen, er det oplagt at investere pensionsopsparingen i aktier og obligationer.

Grafen her viser, hvordan forskellige investeringer typisk udvikler sig. Aktier giver det bedste afkast på lang sigt, men er mindre stabile end obligationer eller en konto i banken.

Kurve der viser større udbytte ved at investere

Afkastet svinger

Før du investerer i værdipapirer, skal du vide, at der er en risiko for tab. Nogle år vil din investering give et minus. Andre år får du et plus.

Men som sagt viser historien, at investering i værdipapirer over en længere periode giver en god sandsynlighed for et bedre afkast end en bankkonto ville give dig.

Tid er penge - mange penge

Særligt når du sparer op over en lang periode, er det vigtigt at få det bedst mulige afkast.

Forestil dig, at du sparer 10.000 kr. op om året fra du er 30 år til du er 65 år. Hvis du får en rente på 5% i stedet for 4%, vil du til sidst stå med godt 130.000 kr. ekstra i hånden. Så der er store summer på spil, og ligesom det kan være dyrt at løbe en for stor risiko, kan det også være dyrt at være for forsigtig.

Få en plan

Som antydet på grafen ovenfor, hænger afkastmuligheder og risiko sammen. Din situation og din holdning til risiko er afgørende for, hvilken blanding af investeringsmuligheder, der er den rette for dig.

Når du vil spare op til pension, anbefaler vi dig derfor at få en Jyske Investeringsplan. Så får du tegnet din investeringsprofil og får nogle klare bud på, hvilke investeringsmuligheder, der er mest relevante for dig.