Hvor meget kan du trække fra i skat?

Når du beslutter dig for at oprette en pensionsordning, er der flere skatteregler, som har indflydelse på, hvilken pensionsform der vil være bedst for dig.

Flyt din indtægt til et tidspunkt, hvor du betaler mindre i skat

Skattemæssigt kan du i nogle tilfælde spare nogle kroner ved at sætte penge ind på et tidspunkt, hvor du betaler topskat, og så få udbetalt disse når du ikke længere har så stor indtægt og dermed kun skal betale bundskat.

Overblik over skatteregler og satser i 2024
Kapitalpension

Når du indbetaler

Du kan ikke længere få fradrag for indbetaling til kapitalpension.

 

Når du får pensionen udbetalt

 • Du betaler 40 % i skat.
Aldersopsparing

Når du indbetaler

 • Du kan indbetale 9.100 kr. i 2024 og får ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing. Det kan du indtil 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.
 • Hvis du får din arbejdsgiver til at stå for indbetalingen, kan der indbetales op til 9.891 kr. inkl. AM-bidrag.

Fra kalenderåret 7 år før din folkepensionsalder

 • Fra kalenderåret 7 år før din folkepensionsalder kan du betale op til 58.900 kr. (2024-tal). Det kan du gøre frem til, at du starter udbetaling af en fradragsberettiget pension fx. ratepension eller livrente. Har du ophævet en af disse ordninger i utide eller startet udbetaling af en indekskonto før du fylder 67 år, må du dog ikke indbetale mere end 9.100 kr. (2024-tal) på aldersopsparing. Det er dog kun udbetalinger, der sker efter 1. april 2018, der har indflydelse på din mulighed for at indbetale på aldersopsparing i fremtiden.
 • Hvis du får din arbejdsgiver til at stå for indbetalingen, kan der indbetales op til 64.021 kr. inkl. AM-bidrag.

Når du får pensionen udbetalt

Du skal ikke betale skat eller afgift når ordningen udbetales.

Ratepension eller ophørende livrente

Når du indbetaler

 • Hvis du selv opretter pensionskontoen, kan du indbetale og fradrage op til 63.100 kr.
 • Hvis du får din arbejdsgiver til at stå for indbetalingen, kan der indbetales op til 68.586 kr. inkl. AM-bidrag.

Når du får pensionen udbetalt

 • Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag af udbetalingerne.
 • Din skattesats afhænger af din årlige indkomst, som kan indeholde meget andet end din pensionsopsparing - fx efterløn.
Livsvarig livrente

Når du indbetaler

Indbetalingsaftale mindre end 10 år

 • Hvis du selv opretter livrenten, kan du indbetale og fradrage op til 58.100 kr. (opfyldningsfradraget).
 • Hvis du selv opretter livrenten og indbetaler mere end 58.100 kr., skal fradragene fordeles over 10 år. Hvert år kan du dog fradrage op til opfyldningsfradraget.
 • Hvis du får din arbejdsgiver til at stå for indbetalingen til din livrente, er der fuldt fradrag for beløbet, når det indbetales.

Indbetalingsaftale på 10 år eller mere

 • Privat eller arbejdsgiver - der er fuldt fradrag for beløbet, når det indbetales.

Når du får livrenten udbetalt

 • Du betaler indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.
 • Din skattesats afhænger af din årlige indkomst, som kan indeholde meget andet end din pensionsopsparing - fx efterløn.
Skat på afkast Du betaler 15,3% i pensionsafkastskat. Læs mere om PAL-skat
I 2024 skal du betale topskat af indkomst som overstiger 588.900 kr. (efter AM-bidrag).
Marginalskattesats ved topskat Ca. 52,7%
I 2024 skal du betale bundskat af indkomst op til 588.900 kr. (efter AM-bidrag).
Marginalskattesats ved bundskat Ca. 37,8%

Uddybende guides om skat og pension

Se også: Alle Jyske Banks skatteguides