Bankboliglån

Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenue
5.000 kr.
Omlægning af Bankboliglån uden provenue
1.000 kr.
Ændring af rentetilpasningsprofil mellem Jyske F1, Jyske F3 og Jyske F5 i forbindelse med rentegenfastsættelse
Fravalg af afdragsfrihed i forbindelse med rentegenfastsættelse af Jyske F1, Jyske F3 og Jyske F5
1.000 kr.
Hel eller delvis indfrielse1
3.500 kr./ 750 kr.
Ændring af debitorer2
3.000 kr.
Hertil kommer evt. omkostninger til garantistillelse, se priser for garantier.
1Ved hel eller delvis indfrielse af Jyske RenteloftCIBOR3 i de sidste 2 år frem til genfastsættelse af loft er prisen 750 kr. Ellers 3.500 kr. For øvrige bankboliglån er indfrielsesgebyret 750 kr. Gælder også prioritetslån etableret før december 2013
2Gælder også prioritetslån etableret før december 2013

Til top

Boliglån og boligkredit

Bevillingsomkostninger
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.
Hertil kommer evt. omkostninger til garantistillelse, se priser for garantier.

Til top

Byggekredit

Bevillingsomkostninger
0,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.
Hertil kommer evt. omkostninger til garantistillelse, se priser for garantier.

Til top

Andelsboliglån og andelsboligkredit

Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Inkl. ejerpantebrev
Forhøjelse og forlængelse
1.000 kr.
Hel eller delvis indfrielse
1.000 kr.
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af renten
1.000 kr.
Øvrige omkostninger, fx ydelsesoverspring, ændring af sikkerheder mm.
1.000 kr.
Hertil kommer evt. omkostninger til garantistillelse, se priser for garantier.

Til top

Garantier

Garanti for realkreditlån ved boligkøb
0 kr.
Garanti for realkreditlån ved omlægning
1.000 kr.
Garanti for realkreditslån ved tillægslån
1.000 kr.
Garanti for realkreditlån ved forhåndslån
1.200 kr.
Oprettelse
0,75% p. a.
Provision - min. 500 kr. pr. påbegyndt kvartal
Garanti for betaling af købesum ved kontanthandel
0 kr.
Garanti for betaling af købesum ved projektkøb
5.000 kr.
Garanti for betaling af købesum ved andelsbolig
0 kr.
Garanti for betaling af købesum ved andelsbolig under opførelse
3.500 kr.
Tillæg for garanti for betaling af købesum uden efterfølgende finansiering
2.000 kr.
Bygherregaranti - AB92/ABT93/AB-forbruger
3.500 kr.
Garanti for nøglefærdigt hus
3.500 kr.
Garanti for brug af deponerende midler ved boligsalg
1.000 kr.
Oprettelse
1,75%
Provision - min. 500 kr. pr. kvartal

Til top

Salg af bolig

Ekspeditionsomkostninger
3.500 kr.
Inkl. indfrielse af lån (inklusiv deponeringskonto)
2.000 kr.
Uden indfrielse af lån (inklusiv deponeringskonto)
Bevillingsomkostninger ved salg af andelsbolig
2.000 kr.
Inkl. indfrielse af lån
Bevillingsomkostninger ved mellemfinansiering1
1.000 kr.
Transport i købesum ved mellemfinansiering
1.000 kr.
Hertil kommer evt. omkostninger til garantistillelse, se priser for garantier.
1Hertil kommer finansieringsrenten.

Til top

Øvrige omkostninger

Ekspeditionsomkostninger ved realkreditlån1
3.500 kr.
Ekspeditionsomkostninger ved realkreditlån i forbindelse med byggeri1
5.000 kr.
Inkl. betaling af rater
Kurskontrakt
500 kr.
Oprettelse eller ændring
Oprettelse af deponeringskonto
500 kr.
Nyt ejerpantebrev/pantebrev2
1.000 kr.
Påtegning på ejerpantebrev/pantebrev
1.000 kr.
Overdragelse af ejerpantebrev
1.000 kr.
Betales af køber
Indhente accept eller afslag hos panthavere for rykning, pr. stk.
1.000 kr. + evt. timepris
Notering af transport, pr. transport
1.000 kr.
Relaksation
2.500 kr.
Besigtigelse ved relaksation
2.500 kr.
Besigtigelse af byggeri ved betaling af rater, pr. besigtigelse
1.000 kr.
Serviceydelser uden særskilt pris, pr. time
1.000 kr.
1Hertil kommer realkreditinstituttets omkostninger og kurtage
2Omkostning ved nyt pantebrev opkræves ikke i forbindelse med optagelse af Jyske Bank Bankboliglån, da det er inkl. i oprettelsesgebyret.

Til top

Offentlige afgifter

Andre offentlige udgifter
Afholdte udgifter
Afgift for tinglysning af pantebreve og ejerpantebreve
1,50% af pantsikret beløb
Basisafgift for tinglysning
1.660 kr.

Til top