Andelsboliglån

Årlig rente
4,25-8,50%
Debitorrente
4,32-8,78%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Inklusiv nyt ejerpantebrev1
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)2
4,9-9,5%
Risikokategori3
Gul
1Hertil kommer offentlige afgifter til tinglysning.
2Beregnet på grundlag af: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev (andel) på 261.940 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
3Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Andelsboliglån+

Årlig rente
2,95-7,75%
Debitorrente
2,98-7,98%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Inklusiv nyt ejerpantebrev1
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)2
3,3-8,4%
Eksempel 1
3,5-8,7%
Eksempel 2
Risikokategori3
Gul
Der forudsættes en vurdering på minimum 600.000 kr, eller at andelsforeningen er finansieret som 1. prioritet gennem Jyske Realkredit og godkendt til belåning, samt at der foreligger et helkundeforhold. Selve andelsboligforeningens gæld (inkl. markedsværdi af renteswaps mv.) må ikke overstige 80% af ejendommens værdi (målt ved det af foreningen valgte princip (offentlig vurdering/valuar vurdering)).
1Hertil kommer offentlige afgifter til tinglysning.
2Beregnet på grundlag af: Eksempel 1: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 200.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; ingen. Eksempel 2: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev (andel) på 261.940 kr.
'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
3Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

AndelsboligKredit

Årlig rente
4,25-8,50%
Debitorrente
4,32-8,78%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Inklusiv nyt ejerpantebrev1
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)2
4,9-9,5%
100% udnyttelse
5,5-10,3%
50% udnyttelse
6,6-11,7%
25% udnyttelse
Risikokategori3
Gul
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
1Hertil kommer offentlige afgifter til tinglysning.
2Beregnet på grundlag af: Stående lån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 10 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev (andel) på 261.940 kr. 'Stående lån' er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.
3Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

AndelsboligKredit+

Årlig rente
3,75-7,75%
Debitorrente
3,80-7,98%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Inklusive nyt ejerpantebrev1
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)2
4,4-8,7%
100% udnyttelse
4,9-9,4%
50% udnyttelse
6,0-10,8%
25% udnyttelse
Risikokategori3
Gul
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
Der forudsættes en vurdering på minimum 600.000 kr. samt at der foreligger et helkunde forhold. Selve andelsboligforeningens gæld (inkl. markedsværdi af renteswaps mv.) må ikke overstige 80% af ejendommens værdi (målt ved det af foreningen valgte princip (offentlig vurdering/valuar vurdering)).
1Hertil kommer offentlige afgifter til tinglysning.
2Beregnet på grundlag af: Stående lån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 10 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev (andel) på 261.940 kr. 'Stående lån' er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.
3Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top


Prispolitik

Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet, idet der tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, låneformål, kundeforholdets varighed, låntagers indtægts- og formueforhold samt låntagers øvrige relationer til banken.

Se i øvrigt Jyske Banks forretningsbetingelser Sådan handler Jyske Bank.