Andelsboliglån

Årlig rente
4,25-8,50%
Debitorrente
4,32-8,78%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Inklusive ejerpantebrev
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
4,9-9,5%
Risikokategori2
Gul
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev (andel) på 262.160 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Andelsboliglån+

Årlig rente
3,25-7,75%
Debitorrente
3,29-7,98%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Inklusive ejerpantebrev
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
3,7-8,4%
Eksempel 1
3,8-8,7%
Eksempel 2
Risikokategori2
Gul
Der forudsættes en vurdering på minimum 600.000 kr, eller at andelsforeningen er finansieret som 1. prioritet gennem BRF-kredit og godkendt til belåning, samt at der foreligger et helkundeforhold. Selve andelsboligforeningens gæld (inkl. markedsværdi af renteswaps mv.) må ikke overstige 80% af ejendommens værdi (målt ved det af foreningen valgte princip (offentlig vurdering/valuar vurdering)).
1Beregnet på grundlag af: Eksempel 1: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 200.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; ingen. Eksempel 2: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev (andel) på 262.160 kr.
'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

AndelsboligKredit

Årlig rente
4,25-8,50%
Debitorrente
4,32-8,78%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Inklusive ejerpantebrev
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
4,9-9,5%
100% udnyttelse
5,5-10,3%
50% udnyttelse
6,6-11,7%
25% udnyttelse
Risikokategori2
Gul
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
1Beregnet på grundlag af: Stående lån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 10 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev (andel) på 262.160 kr. 'Stående lån' er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

AndelsboligKredit+

Årlig rente
3,75-7,75%
Debitorrente
3,80-7,98%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Inklusive ejerpantebrev
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
4,4-8,7%
100% udnyttelse
5,0-9,4%
50% udnyttelse
6,1-10,8%
25% udnyttelse
Risikokategori2
Gul
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
Der forudsættes en vurdering på minimum 600.000 kr. samt at der foreligger et helkunde forhold. Selve andelsboligforeningens gæld (inkl. markedsværdi af renteswaps mv.) må ikke overstige 80% af ejendommens værdi (målt ved det af foreningen valgte princip (offentlig vurdering/valuar vurdering)).
1Beregnet på grundlag af: Stående lån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 10 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev (andel) på 262.160 kr. 'Stående lån' er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top


Øvrige omkostninger ved andelsbolig

Ejerpantebrev
1.000 kr.
Overdragelse af ejerpantebrev
1.000 kr.
Garanti ved betaling af købesum
0 kr.
Oprettelse
0%
Provision
Garanti ved betaling af købesum - andelsbolig under opførsel
3.500 kr.
Oprettelse
0%
Provision
Forhøjelse og forlængelse
1.000 kr.
Hel eller delvis indfrielse
1.000 kr.
Ekspeditionsomkostninger ved salg af andelsbolig
2.000 kr.
Inkl. indfrielse af lån
Ændring af renten
1.000 kr.
Øvrige omkostninger, fx ydelsesoverspring, ændring af sikkerheder mm.
1.000 kr.

Til top

Udgifter vedr. tinglysning og offentlige afgifter

Andre offentlige afgifter
Afholdte udgifter
Afgift for tinglysning af pantebreve og ejerpantebreve
1,50% af pantsikret beløb
Basisafgift for tinglysning
1.660 kr.

Til top

Prispolitik

Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet, idet der tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, låneformål, kundeforholdets varighed, låntagers indtægts- og formueforhold samt låntagers øvrige relationer til banken. 

De nævnte bevillingsomkostninger er vejledende og afhænger af den individuelle sagsbehandling.

Se i øvrigt Jyske Banks forretningsbetingelser Sådan handler Jyske Bank.