Jyske RenteloftCIBOR3 (1,75%) - udløb 01.07.2022

Årlig rente
0,23-0,63% (Helårsbolig)
0,33-0,69% (Fritidsbolig)
Renten fastsættes ud fra boligens belåningsgrad. Priserne forudsætter enten 1. prioritetsbelåning eller belåningsgrad op til 60%.
1,03% (Helårsbolig)
1,13% (Fritidsbolig)
Pris for 2. prioritetsbelåning.
Debitorrente
0,23-1,14%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenu
5.000 kr.
Omlægning - fx tilvalg af afdragsfrihed eller skift til fast basisrente
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) - Helårsbolig1
0,39%
Eksempel på belåning på 40% af ejendommens værdi
0,58%
Eksempel på belåning på 60% af ejendommens værdi
0,79%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 80% af ejendommens værdi
1,20%
Eksempel på 2. prioritetsbelåning på op til 80% af ejendommens værdi ved samlet belåning over 60%
Årlige omkostninger i pct (ÅOP) - Fritidsbolig1
0,86%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 75% af ejendommens værdi
Risikokategori2
Gul
Hel eller delvis indfrielse3
3.500 kr./750 kr.
Ændring af debitorer
3.000 kr.
For helårsbolig ydes nye lån op til 80% af ejendommens værdi, og for fritidsboliger ydes nye lån op til 75% af ejendommens værdi. Eksisterende prioritetslån kan konverteres over ejendommens maksimale belåningsgrænse mod et ekstra tillæg på 0,10%. Renten fastsættes med udgangspunkt i CIBOR 3, som udgør basisrenten. Basisrenten har et loft på 1,75%.
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr., løbetid på 30 år og sikkerhedsstillelse; SDO-pantebrev på 1.023.560 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.
3Ved hel eller delvis indfrielse i de sidste 2 år frem til genfastsættelse af loft er prisen 750 kr. Ellers 3.500 kr.

Til top

Jyske RenteloftCIBOR3 (1,75%) - udløb 01.07.2022 - op til 10 års indledende afdragsfrihed

Årlig rente
0,38-0,91% (Helårsbolig)
0,63-1,10% (Fritidsbolig)
Renten fastsættes ud fra boligens belåningsgrad. Priserne forudsætter enten 1. prioritetsbelåning eller belåningsgrad op til 60%.
1,43% (Helårsbolig)
1,68% (Fritidsbolig)
Pris for 2. prioritetsbelåning.
Debitorrente
0,38-1,69%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenu
5.000 kr.
Omlægning - fx skift til fast basisrente
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) - Helårsbolig1
0,49%
Eksempel på belåning på 40% af ejendommens værdi
0,74%
Eksempel på belåning på 60% af ejendommens værdi
1,03%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 80% af ejendommens værdi
1,56%
Eksempel på 2. prioritetsbelåning på op til 80% af ejendommens værdi ved samlet belåning over 60%
Årlige omkostninger i pct (ÅOP) - Fritidsbolig1
1,22%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 75% af ejendommens værdi
Risikokategori2
Gul
Hel eller delvis indfrielse3
3.500 kr./750 kr.
Ændring af debitorer
3.000 kr.
For helårsbolig ydes nye lån op til 80% af ejendommens værdi, og for fritidsboliger ydes nye lån op til 75% af ejendommens værdi. Eksisterende prioritetslån kan konverteres over ejendommens maksimale belåningsgrænse mod et ekstra tillæg på 0,10%. Renten fastsættes med udgangspunkt i CIBOR 3, som udgør basisrenten. Basisrenten har et loft på 1,75%.
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån - med 10 års indledende afdragsfrihed med samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr., løbetid på 30 år og sikkerhedsstillelse; SDO pantebrev på 1.023.560 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.
3Ved hel eller delvis indfrielse i de sidste 2 år frem til genfastsættelse af loft er prisen 750 kr. Ellers 3.500 kr.

Til top

Jyske RenteloftCIBOR3 (2,25%) - udløb 01.07.2025

Årlig rente
0,38-0,78% (Helårsbolig)
0,48-0,84% (Fritidsbolig)
Renten fastsættes ud fra boligens belåningsgrad. Priserne forudsætter enten 1. prioritetsbelåning eller belåningsgrad op til 60%.
1,18% (Helårsbolig)
1,28% (Fritidsbolig)
Pris for 2. prioritetsbelåning.
Debitorrente
0,38-1,29%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenu
5.000 kr.
Omlægning - fx tilvalg af afdragsfrihed eller skift til fast basisrente
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) - Helårsbolig1
0,54%
Eksempel på belåning på 40% af ejendommens værdi
0,73%
Eksempel på belåning på 60% af ejendommens værdi
0,95%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 80% af ejendommens værdi
1,35%
Eksempel på 2. prioritetsbelåning på op til 80% af ejendommens værdi ved samlet belåning over 60%
Årlige omkostninger i pct (ÅOP) - Fritidsbolig1
1,01%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 75% af ejendommens værdi
Risikokategori2
Gul
Hel eller delvis indfrielse3
3.500 kr./750 kr.
Ændring af debitorer
3.000 kr.
For helårsbolig ydes nye lån op til 80% af ejendommens værdi, og for fritidsboliger ydes nye lån op til 75% af ejendommens værdi. Eksisterende prioritetslån kan konverteres over ejendommens maksimale belåningsgrænse mod et ekstra tillæg på 0,10%. Renten fastsættes med udgangspunkt i CIBOR 3, som udgør basisrenten. Basisrenten har et loft på 2,25%.
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr., løbetid på 30 år og sikkerhedsstillelse; SDO-pantebrev på 1.023.560 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.
3Ved hel eller delvis indfrielse i de sidste 2 år frem til genfastsættelse af loft er prisen 750 kr. Ellers 3.500 kr.

Til top

Jyske RenteloftCIBOR3 (2,25%) - udløb 01.07.2025 - op til 10 års indledende afdragsfrihed

Årlig rente
0,53-1,06% (Helårsbolig)
0,78-1,25% (Fritidsbolig)
Renten fastsættes ud fra boligens belåningsgrad. Priserne forudsætter enten 1. prioritetsbelåning eller belåningsgrad op til 60%.
1,58% (Helårsbolig)
1,83% (Fritidsbolig)
Pris for 2. prioritetsbelåning.
Debitorrente
0,53-1,85%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenu
5.000 kr.
Omlægning - fx skift til fast basisrente
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) - Helårsbolig1
0,64%
Eksempel på belåning på 40% af ejendommens værdi
0,89%
Eksempel på belåning på 60% af ejendommens værdi
1,18%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 80% af ejendommens værdi
1,71%
Eksempel på 2. prioritetsbelåning på op til 80% af ejendommens værdi ved samlet belåning over 60%
Årlige omkostninger i pct (ÅOP) - Fritidsbolig1
1,37%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 75% af ejendommens værdi
Risikokategori2
Gul
Hel eller delvis indfrielse3
3.500 kr./750 kr.
Ændring af debitorer
3.000 kr.
For helårsbolig ydes nye lån op til 80% af ejendommens værdi, og for fritidsboliger ydes nye lån op til 75% af ejendommens værdi. Eksisterende prioritetslån kan konverteres over ejendommens maksimale belåningsgrænse mod et ekstra tillæg på 0,10%. Renten fastsættes med udgangspunkt i CIBOR 3, som udgør basisrenten. Basisrenten har et loft på 2,25%.
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån - med 10 års indledende afdragsfrihed med samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr., løbetid på 30 år og sikkerhedsstillelse; SDO pantebrev på 1.023.560 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.
3Ved hel eller delvis indfrielse I de sidste 2 år frem til genfastsættelse af loft er prisen 750 kr. Ellers 3.500 kr.

Til top

Jyske Q4 Plus - op til 10 års indledende afdragsfrihed

Årlig rente
0,97-1,50% (Helårsbolig)
1,07-1,49% (Fritidsbolig)
Renten fastsættes ud fra boligens belåningsgrad. Priserne forudsætter enten 1. prioritetsbelåning eller belåningsgrad op til 60%.
2,03% (Helårsbolig)
2,13% (Fritidsbolig)
Pris for 2. prioritetsbelåning.
Debitorrente
0,97-2,15%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenu
5.000 kr.
Omlægning - fx skift til fast basisrente eller lån med loft over basisrenten
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) - Helårsbolig1
1,08%
Eksempel på belåning på 40% af ejendommens værdi
1,20%
Eksempel på belåning på 60% af ejendommens værdi
1,63%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 80% af ejendommens værdi
2,17%
Eksempel på 2. prioritetsbelåning på op til 80% af ejendommens værdi ved samlet belåning over 60%.
Årlige omkostninger i pct (ÅOP) - Fritidsbolig1
1,62%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 75% af ejendommens værdi
Risikokategori2
Gul
Hel eller delvis indfrielse
750 kr.
Ændring af debitorer
3.000 kr.
For helårsbolig ydes nye lån op til 80% af ejendommens værdi, og for fritidsboliger ydes nye lån op til 75% af ejendommens værdi. Eksisterende prioritetslån kan konverteres over ejendommens maksimale belåningsgrænse mod et ekstra tillæg på 0,10%. Til Jyske Q4 Plus får du en opsparingskonto med samme rente som på lånet. Renten fastsættes med udgangspunkt i CIBOR 3.
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån - med 10 års indledende afdragsfrihed med samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr., løbetid på 30 år og sikkerhedsstillelse; SDO pantebrev på 1.023.560 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Jyske L30

Årlig rente
1,77-2,11% (Helårsbolig)
1,87-2,19% (Fritidsbolig)
Renten fastsættes ud fra boligens belåningsgrad. Priserne forudsætter enten 1. prioritetsbelåning eller belåningsgrad op til 60%.
2,45% (Helårsbolig)
2,55% (Fritidsbolig)
Pris for 2. prioritetsbelåning.
Debitorrente
1,78-2,57%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenu
5.000 kr.
Omlægning - fx tilvalg af afdragsfrihed, skift til variabel rente eller lån med loft over basisrenten
Kurtage
0%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) - Helårsbolig1
2,31%
Eksempel på belåning på 40% af ejendommens værdi
2,51%
Eksempel på belåning på 60% af ejendommens værdi
2,66%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 80% af ejendommens værdi
3,02%
Eksempel på 2. prioritetsbelåning på op til 80% af ejendommens værdi ved samlet belåning over 60%
Årlige omkostninger i pct (ÅOP) - Fritidsbolig1
2,75%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 75% af ejendommens værdi
Risikokategori2
Grøn
Hel eller delvis indfrielse
750 kr.
Kurskontrakt
Oprettelse eller ændring
500 kr.
Nyt lån
500 kr.
Omlægning af eksisterende lån
Ændring af debitorer
3.000 kr.
For helårsbolig ydes nye lån op til 80% af ejendommens værdi, og for fritidsboliger ydes nye lån op til 75% af ejendommens værdi. Eksisterende prioritetslån kan konverteres over ejendommens maksimale belåningsgrænse mod et ekstra tillæg på 0,10%. Renten fastsættes med udgangspunkt i Jyske Banks 30 årige fastrente referenceobligation, hvortil der udregnes et tillæg baseret på lånets størrelse ift. ejendommens værdi. Der tilbydes aktuelt referenceobligationer med rente på: 1,50% . Produktet kan også fås med 15 - og 20 års løbetid.
1Baseret på referenceobligationens (udløb 2050 - 1,50%) lukkekurs på 95,50 den 12.12.2017. Beregnet på grundlag af: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr., løbetid på 30 år og sikkerhedsstillelse; SDO pantebrev på 1.072.524 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Jyske L30 - op til 10 års indledende afdragsfrihed

Årlig rente
2,38-2,84% (Helårsbolig)
2,48-3,03% (Fritidsbolig)
Renten fastsættes ud fra boligens belåningsgrad. Priserne forudsætter enten 1. prioritetsbelåning eller belåningsgrad op til 60%.
3,31% (Helårsbolig)
3,71% (Fritidsbolig)
Pris for 2. prioritetsbelåning.
Debitorrente
2,40-3,76%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenu
5.000 kr.
Omlægning - fx skift til variabel rente eller lån med loft over basisrenten
Kurtage
0%
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) - Helårsbolig1
2,63%
Eksempel på belåning på 40% af ejendommens værdi
2,81%
Eksempel på belåning på 60% af ejendommens værdi
3,11%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 80% af ejendommens værdi
3,60%
Eksempel på 2. prioritetsbelåning på op til 80% af ejendommens værdi ved samlet belåning over 60%
Årlige omkostninger i pct (ÅOP) - Fritidsbolig1
3,31%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 75% af ejendommens værdi
Risikokategori2
Gul
Hel eller delvis indfrielse
750 kr.
Kurskontrakt
Oprettelse eller ændring
500 kr.
Nyt lån
500 kr.
Omlægning af eksisterende lån
Ændring af debitorer
3.000 kr.
For helårsbolig ydes nye lån op til 80% af ejendommens værdi, mens eksisterende prioritetslån kan konverteres over 80% mod et ekstra tillæg på 0,10%. For fritidsbolig ydes nye lån op til 75% af ejendommens værdi, mens eksisterende prioritetslån kan konverteres over 75% mod et ekstra tillæg på 0,10%. Renten fastsættes med udgangspunkt i Jyske Banks 30 årige fastrente referenceobligation, hvortil der udregnes et tillæg baseret på lånets størrelse ift. ejendommens værdi. Der tilbydes aktuelt referenceobligationer med rente på: 2,00%.
1Baseret på referenceobligationens (udløb 2050 - 2,00%) lukkekurs på 98,35 den 12.12.2017. Beregnet på grundlag af: Annuitetslån - med 10 års indledende afdragsfrihed med samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr., løbetid på 30 år og sikkerhedsstillelse; SDO pantebrev på 1.040.037 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Jyske F1

Årlig rente
0,11-0,51% (Helårsbolig)
0,21-0,57% (Fritidsbolig)
Renten fastsættes ud fra boligens belåningsgrad. Priserne forudsætter enten 1. prioritetsbelåning eller belåningsgrad op til 60%.
0,91% (Helårsbolig)
1,01% (Fritidsbolig)
Pris for 2. prioritetsbelåning.
Debitorrente
0,11-1,01%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenu
5.000 kr.
Omlægning - fx tilvalg af afdragsfrihed, skift til fast basisrente eller lån med loft over basisrenten
1.000 kr.
Ændring af rentetilpasningsprofil til F3 og F5 i forbindelse med rentegenfastsættelse
Kurtage
0%
Kursskæring
0 kurspoint
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) - Helårsbolig1
0,27%
Eksempel på belåning på 40% af ejendommens værdi
0,45%
Eksempel på belåning på 60% af ejendommens værdi
0,67%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 80% af ejendommens værdi
1,08%
Eksempel på 2. prioritetsbelåning på op til 80% af ejendommens værdi ved samlet belåning over 60%.
Årlige omkostninger i pct (ÅOP) - Fritidsbolig1
0,73%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 75% af ejendommens værdi
Risikokategori2
Gul
Hel eller delvis indfrielse
750 kr.
Ændring af debitorer
3.000 kr.
For helårsbolig ydes nye lån op til 80% af ejendommens værdi, og for fritidsboliger ydes nye lån op til 75% af ejendommens værdi. Eksisterende prioritetslån kan konverteres over ejendommens maksimale belåningsgrænse mod et ekstra tillæg på 0,10%. Renten fastsættes med udgangspunkt i Jyske Banks F1 Basisrente.
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr., løbetid på 30 år og sikkerhedsstillelse; SDO pantebrev på 1.023.560 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Jyske F1 - op til 10 års indledende afdragsfrihed

Årlig rente
0,26-0,79% (Helårsbolig)
0,51-1,56% (Fritidsbolig)
Renten fastsættes ud fra boligens belåningsgrad. Priserne forudsætter enten 1. prioritetsbelåning eller belåningsgrad op til 60%.
1,31% (Helårsbolig)
1,56% (Fritidsbolig)
Pris for 2. prioritetsbelåning.
Debitorrente
0,26-1,56%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenu
5.000 kr.
Omlægning - fx skift til fast basisrente eller lån med loft over ba sisrente
1.000 kr.
Ændring af rentetilpasningsprofil til F3 og F5 i forbindelse med rentegenfastsættelse
Kurtage
0%
Kursskæring
0 kurspoint
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) - Helårsbolig1
0,36%
Eksempel på belåning på 40% af ejendommens værdi
0,62%
Eksempel på belåning på 60% af ejendommens værdi
0,90%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 80% af ejendommens værdi
1,43%
Eksempel på 2. prioritetsbelåning på op til 80% af ejendommens værdi ved samlet belåning over 60%
Årlige omkostninger i pct (ÅOP) - Fritidsbolig1
1,09%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 75% af ejendommens værdi
Risikokategori2
Gul
Hel eller delvis indfrielse
750 kr.
Fravalg af afdragsfrihed
1.000 kr.
Gælder i forbindelse med rentegenfastsættelse
Ændring af debitorer
3.000 kr.
For helårsbolig ydes nye lån op til 80% af ejendommens værdi, og for fritidsboliger ydes nye lån op til 75% af ejendommens værdi. Eksisterende prioritetslån kan konverteres over ejendommens maksimale belåningsgrænse mod et ekstra tillæg på 0,10%. Renten fastsættes med udgangspunkt i Jyske Banks F1 Basisrente.
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån - med 10 års indledende afdragsfrihed med samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr., løbetid på 30 år og sikkerhedsstillelse; SDO pantebrev på 1.023.560 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Jyske F3

Årlig rente
0,20-0,55% (Helårsbolig)
0,45-0,77% (Fritidsbolig)
Renten fastsættes ud fra boligens belåningsgrad. Priserne forudsætter enten 1. prioritetsbelåning eller belåningsgrad op til 60%.
0,90% (Helårsbolig)
1,15% (Fritidsbolig)
Pris for 2. prioritetsbelåning.
Debitorrente
0,20-1,15%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenu
5.000 kr.
Omlægning - fx tilvalg af afdragsfrihed, skift til fast basisrente eller lån med loft over basisrenten
1.000 kr.
Ændring af rentetilpasningsprofil til F1 og F5 i forbindelse med rentegenfastsættelse
Kurtage
0%
Kursskæring
0 kurspoint
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) - Helårsbolig1
0,36%
Eksempel på belåning på 40% af ejendommens værdi
0,54%
Eksempel på belåning på 60% af ejendommens værdi
0,71%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 80% af ejendommens værdi
1,07%
Eksempel på 2. prioritetsbelåning på op til 80% af ejendommens værdi ved samlet belåning over 60%
Årlige omkostninger i pct (ÅOP) - Fritidsbolig1
0,93%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 75% af ejendommens værdi
Risikokategori2
Gul
Hel eller delvis indfrielse
750 kr.
Ændring af debitorer
3.000 kr.
For helårsbolig ydes nye lån op til 80% af ejendommens værdi, og for fritidsboliger ydes nye lån op til 75% af ejendommens værdi. Eksisterende prioritetslån kan konverteres over ejendommens maksimale belåningsgrænse mod et ekstra tillæg på 0,10%. Renten fastsættes med udgangspunkt i Jyske Banks F3 Basisrente.
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr., løbetid på 30 år og sikkerhedsstillelse; SDO-pantebrev på 1.023.560 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Jyske F3 - op til 10 års indledende afdragsfrihed

Årlig rente
0,30-0,83% (Helårsbolig)
0,50-1,17% (Fritidsbolig)
Renten fastsættes ud fra boligens belåningsgrad. Priserne forudsætter enten 1. prioritetsbelåning eller belåningsgrad op til 60%.
1,35% (Helårsbolig)
1,95% (Fritidsbolig)
Pris for 2. prioritetsbelåning.
Debitorrente
0,30-1,95%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenu
5.000 kr.
Omlægning - fx skift til fast basisrente eller lån med loft over basisrenten
1.000 kr.
Ændring af rentetilpasningsprofil til F1 og F5 i forbindelse med rentegenfastsættelse
Kurtage
0%
Kursskæring
0 kurspoint
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) - Helårsbolig1
0,40%
Eksempel på belåning på 40% af ejendommens værdi
0,66%
Eksempel på belåning på 60% af ejendommens værdi
0,94%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 80% af ejendommens værdi
1,47%
Eksempel på 2. prioritetsbelåning på op til 80% af ejendommens værdi ved samlet belåning over 60%
Årlige omkostninger i pct (ÅOP) - Fritidsbolig1
1,29%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 75% af ejendommens værdi
Risikokategori2
Gul
Hel eller delvis indfrielse
750 kr.
Fravalg af afdragsfrihed
1.000 kr.
Gælder i forbindelse med rentegenfastsættelse
Ændring af debitorer
3.000 kr.
For helårsbolig ydes nye lån op til 80% af ejendommens værdi, og for fritidsboliger ydes nye lån op til 75% af ejendommens værdi. Eksisterende prioritetslån kan konverteres over ejendommens maksimale belåningsgrænse mod et ekstra tillæg på 0,10%. Renten fastsættes med udgangspunkt i Jyske Banks F3 Basisrente.
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån - med 10 års indledende afdragsfrihed med samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr., løbetid på 30 år og sikkerhedsstillelse; SDO-pantebrev på 1.023.560 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Jyske F5

Årlig rente
0,48-0,83% (Helårsbolig)
0,58-0,90% (Fritidsbolig)
Renten fastsættes ud fra boligens belåningsgrad. Priserne forudsætter enten 1. prioritetsbelåning eller belåningsgrad op til 60%.
1,18% (Helårsbolig)
1,27% (Fritidsbolig)
Pris for 2. prioritetsbelåning.
Debitorrente
0,48-1,28%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenu
5.000 kr.
Omlægning - fx tilvalg af afdragsfrihed, skift til fast basisrente eller lån med loft over basisrenten
1.000 kr.
Ændring af rentetilpasningsprofil til F1 og F3 i forbindelse med rentegenfastsættelse
Kurtage
0%
Kursskæring
0 kurspoint
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) - Helårsbolig1
0,64%
Eksempel på belåning på 40% af ejendommens værdi
0,82%
Eksempel på belåning på 60% af ejendommens værdi
1,00%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 80% af ejendommens værdi
1,35%
Eksempel på 2. prioritetsbelåning på op til 80% af ejendommens værdi ved samlet belåning over 60%
Årlige omkostninger i pct (ÅOP) - Fritidsbolig1
1,07%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 75% af ejendommens værdi
Risikokategori2
Gul
Hel eller delvis indfrielse
750 kr.
Ændring af debitorer
3.000 kr.
For helårsbolig ydes nye lån op til 80% af ejendommens værdi, og for fritidsboliger ydes nye lån op til 75% af ejendommens værdi. Eksisterende prioritetslån kan konverteres over ejendommens maksimale belåningsgrænse mod et ekstra tillæg på 0,10%. Renten fastsættes med udgangspunkt i Jyske Banks F5 Basisrente.
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr., løbetid på 30 år og sikkerhedsstillelse; SDO-pantebrev på 1.023.560 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Jyske F5 - op til 10 års indledende afdragsfrihed

Årlig rente
0,60-1,13% (Helårsbolig)
0,75-1,32% (Fritidsbolig)
Renten fastsættes ud fra boligens belåningsgrad. Priserne forudsætter enten 1. prioritetsbelåning eller belåningsgrad op til 60%.
1,65% (Helårsbolig)
2,00% (Fritidsbolig)
Pris for 2. prioritetsbelåning.
Debitorrente
0,60-2,00%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Nyt lån eller omlægning med provenu
5.000 kr.
Omlægning - fx skift til fast basisrente eller lån med loft over basisrenten
1.000 kr.
Ændring af rentetilpasningsprofil til F1 og F3 i forbindelse med rentegenfastsættelse
Kurtage
0%
Kursskæring
0 kurspoint
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) - Helårsbolig2
0,71%
Eksempel på belåning på 40% af ejendommens værdi
0,96%
Eksempel på belåning på 60% af ejendommens værdi
1,25%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 80% af ejendommens værdi
1,78%
Eksempel på 2. prioritetsbelåning på op til 80% af ejendommens værdi ved samlet belåning over 60%
Årlige omkostninger i pct (ÅOP) - Fritidsbolig1
1,44%
Eksempel på 1. prioritetsbelåning på 75% af ejendommens værdi
Risikokategori2
Gul
Hel eller delvis indfrielse
750 kr.
Fravalg af afdragsfrihed
1.000 kr.
Gælder i forbindelse med rentegenfastsættelse
Ændring af debitorer
3.000 kr.
For helårsbolig ydes nye lån op til 80% af ejendommens værdi, og for fritidsboliger ydes nye lån op til 75% af ejendommens værdi. Eksisterende prioritetslån kan konverteres over ejendommens maksimale belåningsgrænse mod et ekstra tillæg på 0,10%. Renten fastsættes med udgangspunkt i Jyske Banks F5 Basisrente.
2Beregnet på grundlag af: Annuitetslån - med 10 års indledende afdragsfrihed med samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr., løbetid på 30 år og sikkerhedsstillelse; SDO-pantebrev på 1.023.560 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Boliglån

Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning C i prisoplysningsbekendtgørelsen

Årlig rente
5,00-9,00%
Debitorrente
5,09-9,31%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,00% af lånet + 600 kr.
Min. 1.000 kr.
Maks. 5.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
5,6-9,9%
Risikokategori2
Gul
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 250.000 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartalårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Boliglån+

Årlig rente
3,95-5,50%
Debitorrente
4,01-5,61%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,00% af lånet + 600 kr.
Min. 1.000 kr.
Maks. 5.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
4,2-5,8%
Eksempel 1
4,5-6,1%
Eksempel 2
Risikokategori2
Gul
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.
Det forudsættes at der foreligger et helkundeforhold. Lån ydes op til 80% af ejendommens værdi.
1Beregnet på grundlag af: Eksempel 1: Annuitetslån med samlet kreditbeløb 200.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; ingen. Eksempel 2: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 259.758 kr. Annuitetslån er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Boligkredit

Årlig rente
5,00-9,00%
Debitorrente
5,09-9,31%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,00% af låneretten + 600 kr.
Min. 1.000 kr.
Maks. 5.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
5,6-9,9%
100% udnyttelse
6,1-10,6%
50% udnyttelse
7,1-11,8%
25% udnyttelse
Risikokategori2
Gul
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.
1Beregnet på grundlag af: Stående lån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 10 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 259.758 kr. 'Stående lån' er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Byggekredit

Årlig rente
3,95-10,00%
Debitorrente
4,00-10,38%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
0,50% af låneretten + 600 kr.
Min. 1.000 kr.
Maks. 5.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
4,7-11,2%
100% udnyttelse
5,5-11,9%
50% udnyttelse
6,9-13,5%
25% udnyttelse
Risikokategori2
Gul
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.
1Beregnet på grundlag af: Stående lån med samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr., løbetid på 1 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 400.000 kr. og transport i realkredit provenu. 'Stående lån' er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top


Øvrige omkostninger ved finansiering med Jyske Bank-lån

Serviceydelser uden særskilt pris, pr. time
1.000 kr.
Garanti
0 kr.
Betaling af købesum
5.000 kr.
Betaling af købesum ved projektkøb
Nyt ejerpantebrev/pantebrev1
1.000 kr.
Påtegning på ejerpantebrev/pantebrev
1.000 kr.
Overdragelse af ejerpantebrev
1.000 kr.
1Omkostning ved nyt pantebrev opkræves ikke i forbindelse med optagelse af Jyske Bank Bankboliglån, da det er inkl. i oprettelsesgebyret.

Til top

Øvrige omkostninger ved finansiering med realkreditlån

Serviceydelser uden særskilt pris, pr. time
1.000 kr.
Garanti
0 kr.
Betaling af købesum
5.000 kr.
Betaling af købesum ved projektkøb
0 kr.
Ved udbetaling
Kurskontrakt
Oprettelse eller ændring
500 kr.
Nyt lån
Påtegning på ejerpantebrev/pantebrev
1.000 kr.
Overdragelse af ejerpantebrev
1.000 kr.
Ekspeditionsomkostninger, lånesag1
3.500 kr.
1Hertil kommer realkreditinstituttets omkostninger og kurtage

Til top

Øvrige omkostninger uden finansiering

Ekspeditionsomkostninger
2.000 kr.

Til top

Udgifter vedr. tinglysning og offentlige afgifter

Andre offentlige afgifter
Afholdte udgifter
Afgift for tinglysning af pantebreve og ejerpantebreve
1,50% af pantsikret beløb
Basisafgift for tinglysning
1.660 kr.

Til top

Prispolitik

Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet, idet der tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, låneformål, kundeforholdets varighed, låntagers indtægts- og formueforhold samt låntagers øvrige relationer til banken. 

De nævnte bevillingsomkostninger er vejledende og afhænger af den individuelle sagsbehandling.

Se i øvrigt Jyske Banks forretningsbetingelser Sådan handler Jyske Bank.