Hvem arver min pension?

Pension og livsforsikring følger ikke den samme arverækkefølge som din tvangsarv. Derfor er det vigtigt, at du har styr på, hvem der skal have dem.

Du skal lave en begunstigelse i din bank eller hos dit forsikringsselskab. Begunstigelsen fortæller, hvem du ønsker pension og forsikring skal gå til. Du lavede en begunstigelse, da du oprettede din pension eller forsikring. Men måske har dit liv forandret sig siden? Få styr på, om du sikrer de rette mennesker.

Kontakt din rådgiver - og få hjælp til begunstigelsen.

Nærmeste pårørende

Mange vælger nærmeste pårørende, når de sætter begunstigelse på deres pension og livsforsikring. Det er en fastlagt rækkefølge:

  1. Ægtefælle
  2. Samlever
  3. Børn
  4. Arvinger ifølge testamentet
  5. Arvinger ifølge arveloven

Findes ingen ægtefælle, får samleveren pension og livsforsikring. Findes ingen samlever, får børn pension og livsforsikring osv. Se også denne uddybende guide: Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal?

Rækkefølgen "Nærmeste pårørende" passer i rigtig mange situationer, men ikke alle. Ønsker du fx at dele pengene mellem flere parter, så skal du selv ind og tage stilling. Eller hvis du hellere vil sikre dine børn frem for en ægtefælle eller samlever, så skal du også selv ind og gøre noget.

Bemærk også, at der er i 2008 blev lavet flere ændringer i loven om begunstigelser. En af ændringerne gjorde samlever til en del af rækkefølgen "nærmeste pårørende" ved begunstigelser. Er din pension fra før 2008, skal du selv ind og vælge denne ændring, før den træder i kræft.

Tjek din pension og livsforsikring på www.pensionsinfo.dk, hos din rådgiver eller hos dit forsikringsselskab.


Få styr på arveloven

Vil du vide mere om arv og arvelov?