Hvornår skal du betale arveafgift?

308.800 kr. af afdødes værdier er uden afgift.

Ved dødsfald skal du betale boafgift, også kaldet arveafgift, af afdødes værdier. Det gælder også eventuelle udbetalinger fra pensions- og forsikringsordninger. Boafgiftens størrelse afhænger af, hvem der arver. Ægtefæller er fx helt fritaget for at skulle betale boafgift, mens visse andre arvinger skal betale en tillægsboafgift foruden boafgiften.

Sad afdøde i uskiftet bo, er der dobbelt bundfradrag, når der skal beregnes boafgift af arven.

Bundfradraget og de afgiftsfri beløb reguleres hvert år. 


Aktuelle beløbsgrænser

Modtager af arv Bundfradrag i boet Afgift af resten
Ægtefæller, registreret partner 0 kr 0,00 %
Børn, børnebørn
Stedbørn og deres børn

308.800 kr.

15,00 %
Plejebørn
Se betingelser for plejebørn
308.800 kr. 15,00 %
Samboende (personer, som giveren har haft fælles bopæl med i mindst to år)
Se betingelser for samboende
308.800 kr. 15,00 %
Forældre 308.800 kr. 15,00 %
Barns eller stedbarns ægtefælle 308.800 kr. 15,00 %
Frasepareret eller fraskilt ægtefælle 308.800 kr. 15,00 %
Andre arvinger
Betingelser for andre arvinger
308.800 kr. 36,25 %

Banken holder boafgiften tilbage

Når du får en pensionsopsparing udbetalt som arv, holder Jyske Bank boafgift og evt. tillægsafgift tilbage - med mindre du er ægtefælle. Det sker i henhold til bestemmelsen om begunstigelse, som fremgår af pensionskontrakten eller af en særlig blanket.

Banken tilbageholder altså enten 15,00 % eller 36,25 % (se andre arvinger) af hele udbetalingen. Bundfradraget på 308.800 kr. gælder nemlig ikke for udbetalinger direkte til den begunstigede udenom boet. Afgiften beregnes efter fradrag af statsafgiften på 40,00 %.


Særlige betingelser

Plejebørn

Plejebørn skal have haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst fem år. Opholdet skal være begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst én af plejebarnets forældre må have haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

Samboende

Omfatter personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste to år før dødsfaldet. Gælder også personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst to år, hvis den fælles bopæl er ophørt alene pga. institutionsanbringelse, herunder ældrebolig.

For dødsfald efter 1.1.2008 gælder også: fælles bopæl i mindst 2 år og/eller har/har haft/venter barn sammen.

Andre arvinger

Andre arvinger skal, udover boafgiften på 15,00 %, betale en tillægsboafgift på 25,00 %, som beregnes efter fradrag af betalt boafgift men uden bundfradrag på 308.800 kr. Den største mulige afgiftssats for disse arvinger bliver derfor 36,25 %.

Beskatning af indtægter i dødsboet
Det tager tid at gøre et dødsbo op, så arven kan blive udbetalt. I dén periode kan der være indtægter (fx afkast af investeringer), og disse indtægter kan være skattepligtige.

Skattemæssige overvejelser ved skifte af et dødsbo [PDF]

Om dødsboskat - skal formuen nedbringes, inden den skal arves? [PDF]