Gaveafgift - hvor meget kan du give afgiftsfrit?

Du kan godt forære dine nærmeste en gave, uden at de skal dele med staten. Kun hvis gaven overstiger en vis værdi, skal der betales gaveafgift (af modtager eller giver). 

Enhver myndig person har ret til at give gaver fra sin egen formue. Et barn kan altså modtage afgiftsfrie gaver fra begge forældre. Hvis den ene ægtefælle ikke har formue i eget navn, er det kun den anden ægtefælle, der kan give gaver. Ægtefæller kan overføre formue mellem hinanden uden skattemæssige konsekvenser. Gaver mellem ægtefæller skal ikke længere dokumenteres og tinglyses i en ægtepagt, men der bør laves en skriftlig aftale som dokumentation for overførslen.


Se også dette faktaark om beskatning af arv og gaver


Beløbsgrænser for afgiftsfrihed 2024

Gavemodtager Afgiftsfrit beløb Afgift af resten
Ægtefæller, registreret partner Ubegrænset beløb
Betingelser
0,00 %
Børn, børnebørn osv.
Stedbørn og deres børn osv.
74.100 kr. 15,00 %
Plejebørn
Betingelser for plejebørn
74.100 kr. 15,00 %
Samboende (personer, som giveren har haft fælles bopæl med i mindst to år)
Betingelser for samboende
74.100 kr. 15,00 %
Svigerbørn, når eget barn er i live 25.900 kr. 15,00 %
Svigerbørn, når eget barn er afgået ved døden 74.100 kr. 15,00 %
Forældre 74.100 kr. 15,00 %
Stedforældre, bedsteforældre 74.100 kr. 36,25 %
Andre 0 kr. Beskattes som personlig indkomst

Særlige betingelser

Ægtefæller

Ægtefæller kan give hinanden gaver ubegrænset uden, at der skal betales afgift. En gave i form af fast ejendom kræver, at I tinglyser et gavebrev/gaveoverdragelsesaftale i tingbogen.

Plejebørn

Plejebørn skal have haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst fem år. Opholdet skal være begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst én af plejebarnets forældre må have haft bopæl hos gavegiver sammen med barnet.

Samboende

Samboende skal have haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste to år før modtagelsen af gaven eller tidligere have haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på to år, når den fælles bopæl er ophørt alene pga. institutionsanbringelse, herunder ældrebolig.