Aktier og investeringsforeninger

Danske, svenske, norske og finske1
0,15%
Min. 25 kr.
Jyske Bank Aktier
0,15%
Øvrige lande2
0,50%
Min. 150 kr.
1Intet minimum for danske investeringsforeninger.
2Evt. børsskat og stempelafgift udspecificeres på den endelige handelsnota

Obligationer

Danske
0,10%
Min. 25 kr.
Udenlandske
0,20%
Min. 300 kr.
På obligationer vil der udover afregningsprisen forekomme kurtage. Afregningsprisen er Jyske Banks bedste bud på en aktuel markedspris.

Til top

Tegningsretter

Danske, svenske, norske og finske
1,00%
Min. 100 kr.
Øvrige1
1,50%
Min. 100 kr.
1Evt. børsskat og stempelafgift udspecificeres på den endelige handelsnota.

Til top

Tilkøb i Jyske Netbank

Realtidskurser pr. måned
7,50 kr.
Jyske Netbank Privat
Markedsdybde, pr. klik
0,25 kr.
Jyske Netbank Privat

Til top


Hvad indgår i prissætningen?

Ved handel med værdipapirer indgår følgende elementer i prissætning: 

  • Kurtage, beregnet som en %-del af kursværdi.
  • Afregningskurs. På www.jyskebank.dk/investeringsinfo kan du læse om Jyske Banks ordreudførelsespolitik, ordretyper og om hvordan afregningskursen fastsættes.
  • Øvrige omkostninger, herunder udenlandske omkostninger, børsskatter, depotomkostninger og stempelafgifter, bliver opkrævet udover de anførte priser og svarer til de omkostninger, som Jyske Bank bliver opkrævet.
  • Ved afgivelse af specifikke instrukser til en ordre, kan der opkræves et gebyr på minimum 500 kr.