Risikostyring

At drive virksomhed er altid forbundet med en række risici – nogle små, andre større. Værktøjerne til det daglige arbejde med at håndtere og undgå unødvendige tab kalder vi samlet set for risikostyring.

Risikostyring er den klassiske disciplin i en økonomifunktion i virksomhederne. Det er i sig selv et meget vigtigt arbejde, som sikrer, at årsbudgettet holder, og der er den likviditet til rådighed, som man forventer.

Risikostyring omfatter følgende risici:

Du får rådgivning om risikostyring fra eksperter på de respektive risikoområder og får lavet en samlet risikoanalyse for din virksomhed.

Book møde


Debitor - garder dig mod en dårlig betaler

Uanset om din kunde bor i Danmark eller udlandet, er det svært at kende en dårlig betaler – og dermed at gardere sig mod tab.

Du kan få hjælp til at gardere dig mod en dårlig betaler i Jyske Bank. Følgende kan hjælpe dig:

Gælder det en udenlandsk kunde, findes der en række specifikke værktøjer, som du kan få hjælp og rådgivning om hos Trade Finance specialister i Jyske Bank.

Trade Finance værktøjer

Kontakt Trade Finance 

Risikostyring - Risici ved debitor

Risikostyring - Valutarisiko

Valuta - undgå tab ved valutaudsving

Udsving på valutakurser kan have indflydelse på din virksomhed. Også selv om virksomheden ikke direkte har handel med udlandet.

Din virksomhed påtager sig en valutarisiko, hvis virksomheden har investeringer eller lån i en fremmed valuta. Styrkes danske kroner over for en fremmed valuta, vil det betyde en værdiforringelse af aktiver i den pågældende valuta, men en øget værdi af selskabets passiver i den pågældende valuta.

Det modsatte vil være gældende, hvis danske kroner svækkes over for en fremmed valuta.


Rente og vækst hænger sammen

Bevægelser i renten kan påvirke bundlinjen i din virksomheden direkte. Der er direkte sammenhæng mellem lav rente og lav vækst, høj rente og høj vækst.

I kan forbedre konkurrenceevnen

Din konkurrenceevne kan blive påvirket af renten. Vælger du udelukkende fastforrentede realkreditlån, mener du måske ikke, at virksomheden løber en renterisiko. Men hvis dine konkurrenter har valgt en anden type finansiering, som er mere fordelagtig i forhold til renten lige nu, så har de en billigere finansiering. Det forbedrer deres konkurrenceevne, da det giver dem mulighed for at have bedre priser.

Risikostyring - Renterisiko

Risikostyring - Likviditetsstyring

Likviditetsstyring - optimer virksomhedens likviditetsflow

Sikring og styring af likviditet kan have direkte indflydelse på udviklingsmulighederne for din virksomhed. Virksomhedens likviditetsstrøm bliver nemlig påvirket af begivenheder i og omkring virksomheden, dvs. inden for egne mure eller hos kunderne og leverandørerne.

For at optimere virksomhedens likviditetsflow er det vigtigt at få overblik over de mest væsentlige risici i fx budgetlægningen og –opfølgningen. Dette vil kunne hjælpe til en optimering af totaløkonomien.


Investering

Udsving på de finansielle markeder påvirker driftsresultatet og dermed økonomien i din virksomhed. Det vil bl.a. have direkte indflydelse på kapital bundet i anlægsaktiver, værdipapirer og produktionsapparatet.

Invester med risici

Investering er altid forbundet med risici. Det er derfor vigtigt at få overblik over de risici, virksomheden har. Risikoen for tab på en investering skal opvejes med en øget risiko for bedre indtjeningsmuligheder. Har konkurrenten fx en større kapacitet at betjene kunderne med, vil deres indtjeningsmuligheder være bedre end dine.

Derfor kan en ny investering være en nødvendighed for at bibeholde konkurrenceevnen.

Risikostyring - Risici ved investering

Risikostyring - Risici ved råvarepriser

Råvarepriser - alle har risici på råvarer

Udviklingen på råvaremarkederne lever sit helt eget liv. Udviklingen på råvarepriser kan have direkte indflydelse på omkostningsniveauet og indtjeningsmulighederne i din virksomhed.

Alle har fx en betydelig risiko på energi enten direkte via olie- og naturgasforbrug eller ved brug af elektricitet. Derfor er stort set alle virksomheder underlagt risici fra energiforbrug, hvor det ”underliggende” er prisen på olie. Hvis din virksomhed også handler i råvarer, bør du overveje at afsikre jeres råvarekøb. Så risikerer virksomheden ikke at brænde inde med varen, hvis køber fx skulle gå konkurs.