Strategisk Risk Management

Risk Management er en ledelsesdisciplin, der sikrer, at din virksomhed når sine strategiske mål. Det er et proaktivt arbejde med at vurdere, prioritere og ikke mindst håndtere de mulige risici (og muligheder), som kan opstå på vejen mod de strategiske mål.

Vi ser ofte, at virksomheder, der arbejder med Risk Management på direktions- og bestyrelsesniveau, klarer sig godt, fordi det lykkes dem at styre risici i markedet til deres fordel.

Hvad er Risk Management?

  • Et løbende arbejde, der foregår på bestyrelses- og direktionsniveau. Resultatet er, at virksomheden kender retningslinjer, risikopolitikker og krav til arbejdet med forskellige risikotyper.
  • Et risikooverblik – hvilke risici (og muligheder) kan der opstå i strategiperioden, hvor stor er sandsynligheden, og hvilke konsekvenser har de for de strategiske mål, hvis de forekommer?
  • Risikovurdering og prioritering - hvilke risici og muligheder skal der arbejdes med først, og hvad kræver det af virksomheden og samarbejdspartnere for at håndtere dem?
  • Risikokommunikation og rapportering – afrapportering til direktion og bestyrelse og kommunikation fra bestyrelse og direktion til resten af virksomheden og dens samarbejdspartnere.

Vil du vide mere?

Kontakt din rådgiver