Hvorfor arbejde med risikopolitikker?

Hvis din virksomhed har definerede risikopolitikker, har direktionen og bestyrelsen mulighed for proaktivt og systematisk at håndtere de hændelser, der kan forhindre jer i at opnå jeres strategiske mål.

Hvis din virksomhed arbejder systematisk og proaktivt med risikopolitikker, vil I kunne håndtere hændelser, der kan forhindre virksomhedens strategiske mål.

Risikopolitikker skal ikke kun bruges til at forhindre risici i enten at blive en realitet eller til at have effekt på jeres vej mod strategiske mål. De er også guidelines til at udnytte risici på markedet til jeres fordel, og dermed kan I klare jer bedre end konkurrenterne. Eksempelvis købe bedre og billigere ind, sælge til nye kunder eller markeder, skaffe bedre likviditet osv.

Hvordan bliver din virksomhed en succes med risikopolitikker?

I Jyske Bank ser vi mange risikopolitikker, som er velskrevne, men som forbliver et stykke papir i en skuffe frem for et proaktivt værktøj. Få hjælp fra Jyske Banks specialister til at udarbejde og implementere skræddersyede risikopolitikker.

Du kan få rådgivning om følgende risikopolitikker:

  • Debitorpolitik
  • Rentepolitik
  • Valutapolitik
  • Råvarepolitik
  • Likviditets/finansierings-strategi
  • Overordnet finanspolitik (sammensætning af ovenstående politikker)

Vil du vide mere?

Kontakt din rådgiver